Złóż informację w sprawie opłaty paliwowej

Usługa skierowana jest do ciebie, jeśli jesteś producentem, nabywcą lub importerem  i chcesz uregulować opłatę paliwową.

Z usługi można skorzystać za pomocą dedykowanego formularza (OPAL) lub kanału webservice (usługa sieciowa).

Załóż konto

Zaloguj się

KROK 1

Wypełnij formularz OPAL

KROK 2

Podpisz deklarację

KROK 3

Wyślij deklarację

KROK 4

Zapłać opłatę paliwową

Pamiętaj – musisz podpisać deklarację w sposób określony w KROKU 2.

KROK WSTĘPNY

Przycisk załóż konto Załóż konto na PUESC – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

Uwaga! Deklarację możesz złożyć, posiadając zarówno  „PODSTAWOWY ZAKRES UPRAWNIEŃ”, jak i „ROZSZERZONY ZAKRES UPRAWNIEŃ”. 

KROK 0

Zaloguj się Zaloguj się na PUESC

KROK 1

Wypełnij formularz OPAL

 1. Wybierz na PUESC formularz deklaracji OPAL (1.1) - Informacja obowiązuje od 01.10.2021 [ZEFIR2]
 2. Wypełnij formularz. Skorzystaj z podpowiedzi przypisanych do niektórych pól formularza – znajdziesz je, klikając w ikonę (przycisk) „i”.
 3. Wygeneruj dokument (deklarację) i przejdź do zakładki

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

KROK 2

Podpisz deklarację

Możesz to zrobić na 4 sposoby:

 1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 2. podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego,
 3. kwotą przychodu (z Twojego PIT) za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok przesłania deklaracji,
 4. profilem zaufanym.

KROK 3

Wyślij deklarację

 1. W zakładce
  Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki
  zaznacz i wyślij deklarację.
 2. Przejdź do zakładki
  Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty
  i sprawdź, czy otrzymałeś UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru).

UPO potwierdza, że złożyłeś deklarację w formie elektronicznej i możesz zapłacić zadeklarowaną opłatę tradycyjnym przelewem. Wysłana przez ciebie informacja będzie weryfikowana w systemie. 

KROK 4

Zapłać opłatę paliwową

Możesz to zrobić na dwa sposoby:

 1. za pomocą e-Płatności. Więcej dowiesz się z opisu usługi Zapłać nalezności poprzez e-Płatności,

UWAGA! Opłata online zostanie powiększona o prowizję w wysokości 59 gr.

 1. przelewem tradycyjnym (PRZELEW do US).

Więcej dowiesz się w sekcji Ile zapłacisz.

Jeżeli dokonujesz wprowadzenia na rynek krajowy paliw  silnikowych  oraz  gazu, wykorzystywanych do napędu silników spalinowych:

 • benzyny silnikowe o kodach: CN 2710 12 45 lub CN 2710 12 49 oraz wyroby powstałe ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami, spełniające wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach;
 • oleje napędowe o kodzie CN 2710 19 43 lub CN 2710 20 11 oraz wyroby powstałe ze zmieszania tych olejów z biokomponentami, spełniające wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach;
 • biokomponenty  stanowiące  samoistne  paliwa,  spełniające  wymagania jakościowe  określone  w odrębnych  przepisach,  przeznaczone  do  napędu silników spalinowych, bez względu na kod CN;
 • gaz    ziemny    (mokry)    i pozostałe  węglowodory  gazowe  oraz  gazowe węglowodory   alifatyczne   skroplone   i wstanie   gazowym,   przeznaczone   do napędu silników spalinowych, o kodach: CN 2711 i CN 2901;
 • wyroby inne niż określone w pkt 1–4, przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do napędu silników spalinowych, bez względu na kod CN;

masz obowiązek składać informację o opłacie paliwowej właściwemu naczelnikowi  urzędu skarbowego  oraz obliczać i wpłacać opłatę paliwową w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek zapłaty.

Jeśli jesteś importerem paliw silnikowych właściwym dla ciebie  organem do składania informacji jest naczelnik urzędu celno-skarbowego właściwy ze względu na miejsce powstania długu celnego. Informację składasz w terminie 10 dni od dnia odprawy celnej i dokonaj wpłaty.

Jeśli jesteś uprawnionym odbiorcą dokonującym nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia akcyzy, masz obowiązek składać informację o opłacie paliwowej właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego  oraz obliczać i wpłacać opłatę paliwową w terminie 10 dni od dnia powstania obowiązku zapłaty.

Wybierz właściwy formularz informacji – kieruj się okresem, którego dotyczy składana deklaracja:

 1. Dla producenta/nabywcy za okres od 10.2021 do 31.01.2023,  a w przypadku importera dla daty wypełnienia od 01.10.2021 do 12.02.2023 - wypełnij:
  OPAL (1.1) - Informacja obowiązuje od 01.10.2021 do 12.02.2023 [ZEFIR2]
   
 2. Dla producenta/nabywcy za okres od 12.2017 do 30.09.2021,  a w przypadku importera dla daty wypełnienia od 01.01.2018 do 30.09.2021 - wypełnij:
  OPAL (1) ­ Informacja obowiązuje od 01.12.2017 do 30.09.2021 [ZEFIR2]

Formularz złożenia Informacji w sprawie opłaty paliwowej

 1. Dla producenta/nabywcy za okres od 02.2017 do 31.12.2017,  a w przypadku importera dla daty wypełnienia od 01.02.2018 do 31.12.2018 - wypełnij:
  OPEK (2) ­ Informacja obowiązuje od 01.02.2017 [ZEFIR2]

Formularz złożenia Informacji w sprawie opłaty paliwowej

 1. Dla producenta/nabywcy za okres od 01.2016 do 31.01.2017,  a w przypadku importera dla daty wypełnienia od 01.01.2016 do 31.01.2017 - wypełnij:
  OPEK (1) ­ Informacja obowiązuje od 01.01.2016 do 31.01.2017 [ZEFIR2]

Formularz złożenia Informacji w sprawie opłaty paliwowej

 1. Dla producenta/nabywcy za okres do 12.2015,  a w przypadku importera dla daty wypełnienia do 31.12.2015 - wypełnij:
  OPEK (inicjalna) ­ Informacja obowiązuje do 31.12.2015 [ZEFIR2]

Formularz złożenia Informacji w sprawie opłaty paliwowej

Kanał webservice (usługa sieciowa)

Możesz przesłać komunikaty przy wykorzystaniu funkcjonalności systemów zewnętrznych zintegrowanych z PUESC (kanał webservice, usługa sieciowa). Szczegółowe informacje o możliwościach i warunkach skorzystania z tej formy udostępnienia usługi znajdziesz na stronie Usługi sieciowe – informacje i specyfikacje. Właściwych dokumentów szukaj w sekcji "System ZEFIR2".

O wysokości opłaty paliwowej dowiesz się z wypełnionego formularza deklaracji.

Opłatę paliwową możesz zapłacić przelewem tradycyjnym na konto organu podatkowego:

 • w bankowości internetowej wybierz „PRZELEW do US”
 • wybierz rachunek bankowy nr:
  09101012700008241391300000
 • wpisz nazwę i adres organu podatkowego:

Urząd Skarbowy w Nowym Targu
ul. Parkowa 13, 34-400 Nowy Targ

 • wpisz nazwę i adres zobowiązanego
 • Wpisz identyfikator NIP (podatnik prowadzący działalność gospodarczą) lub PESEL (podatnik nie prowadzący działalności gospodarczej)
 •  Wybierz Typ okresu: miesiąc w przypadku, gdy jesteś producentem lub nabywcą /dzień, gdy   jesteś importerem/uprawnionym odbiorcą
 •  Wybierz symbol formularza OPAL

Sytuacje nadzwyczajne to niedostępność usługi w szczególności ze względu na awarie lub zapowiadane prace serwisowe.

Jeśli problemy techniczne nie pozwolą ci złożyć informacji  elektronicznie, przekaż ją w formie papierowej. Do złożenia deklaracji papierowej w urzędzie będzie ci potrzebny wzór deklaracji do wydruku – znajdziesz go w części Przydatne linki .Wypełnij formularz i złóż go we właściwym urzędzie skarbowym.

Sytuacje nadzwyczajne to niedostępność usługi w szczególności ze względu na awarie lub zapowiadane prace serwisowe.

Jeśli problemy techniczne nie pozwolą ci złożyć informacji  elektronicznie, przekaż ją w formie papierowej. Do złożenia deklaracji papierowej w urzędzie będzie ci potrzebny wzór deklaracji do wydruku – znajdziesz go w części Przydatne linki .Wypełnij formularz i złóż go we właściwym urzędzie skarbowym.

Kontakt całodobowy 24/7/365 poprzez:

 • portal Centralny Service Desk

         przejdź do portalu  CSD - Centralny Service Desk (strona otwiera się w nowym oknie)

 • e-mail: helpdesk-eclo@mf.gov.pl:
  • w polu "temat" wpisz nazwę usługi,
  • w treści wiadomości opisz, co działa nieprawidłowo bądź napisz, czego chcesz się dowiedzieć,
  • wyślij wiadomość z adresu e-mail, który został użyty do założenia konta na PUESC (login PUESC),
    
 • telefon - 22 460 59 70 - wsparcie w dni robocze od godziny 08:00 do 16:00 - czas oczekiwania na połączenie oraz inne istotne informacje - kliknij w link - otworzy się nowe okno.

Czas realizacji

 • Rejestracja zgłoszeń oraz wniosków – niezwłocznie, całodobowo.
 • Obsługa standardowych zgłoszeń lub wniosków, dla których zostały opracowane rozwiązania – na bieżąco,  maksymalny czas obsługi zgłoszenia lub wniosku do  4 godzin.
 • Obsługa zgłoszeń, która wymaga wiedzy specjalistycznej bądź technicznej (w zależności od godzin pracy II oraz III linii - przykładowy wpis) w dni robocze od 7:30 do 15:30 – maksymalny czas obsługi zgłoszenia do 20 dni roboczych.
 • Obsługa wniosków, która wymaga wiedzy specjalistycznej bądź technicznej (w zależności od godzin pracy II oraz III linii - przykładowy wpis) w dni robocze od 7:30 do 15:30 – maksymalny czas obsługi zgłoszenia do 10 dni roboczych.
 1. Przesłałem informację, podając błędne dane na formularzu. Co zrobić?

W przypadku pomyłki możesz złożyć korektę do informacji. Korektę składasz na wersji formularza, na której został złożony dokument korygowany. Podczas uzupełniania formularza, aby system poprawnie powiązał dokumenty, musisz podać numer UPO dokumentu korygowanego jeżeli jesteś importerem. Jeśli jesteś producentem/nabywcą podaj NIP oraz okres za jaki składana jest korekta.

 1. Kto może podpisywać informację kwotą przychodu?

Jeżeli jesteś osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność, możesz podpisać deklarację składaną we własnym imieniu kwotą przychodu.

 1. Jak mogę upoważnić kogoś do składania informacji i elektronicznych w moim imieniu?

Musisz złożyć do właściwego urzędu skarbowego (dla PIT) Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (UPL-1). Możesz to załatwić elektronicznie w e-Urzędzie Skarbowym lub poprzez ePUAP - sprawdź, jak to zrobić

Strony otworzą się w nowych oknach przeglądarki:

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 20 styczen 2023 15:03 Monika Damentko
Pierwsza publikacja: 08 czerwiec 2021 12:49 Robert Żuławiński
Komórka odpowiedzialna: Departament Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier MF