Złóż informację w sprawie opłaty paliwowej

Usługa skierowana jest do ciebie, jeśli jesteś producentem, nabywcą lub importerem  i chcesz uregulować opłatę paliwową.

Z usługi można skorzystać za pomocą dedykowanego formularza (OPAL) lub kanału webservice (usługa sieciowa).

Pamiętaj – musisz podpisać deklarację w sposób określony w KROKU 2.
Uwaga!
Linki w sekcji "Usługa krok po kroku" otwierają się w nowych oknach przeglądarki.

KROK WSTĘPNY

Załóż konto na PUESC – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

Uwaga! Wybierz "PODSTAWOWY ZAKRES UPRAWNIEŃ”.

Deklarację możesz również złożyć, jeśli posiadasz konto z rozszerzonym zakresem uprawnień.

KROK 0

Zaloguj się na PUESC.

KROK 1

Wypełnij formularz OPAL

 1. Wybierz na PUESC formularz deklaracji OPAL (2) - Informacja obowiązuje od 01.02.2023 [ZEFIR2]strona otwiera się w nowym oknie
 2. Wypełnij formularz. Skorzystaj z podpowiedzi przypisanych do niektórych pól formularza – znajdziesz je, klikając w ikonę (przycisk) „i”.
 3. Wygeneruj dokument (deklarację) i przejdź do zakładki:

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

KROK 2

Podpisz deklarację

Możesz to zrobić na 4 sposoby:

 1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 2. podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego,
 3. kwotą przychodu (z Twojego PIT) za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok przesłania deklaracji,
 4. profilem zaufanym.

KROK 3

Wyślij deklarację

 1. W zakładce
  Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki
  zaznacz i wyślij deklarację.
 2. Przejdź do zakładki
  Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty
  i sprawdź, czy otrzymałeś UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru).

UPO potwierdza, że złożyłeś deklarację w formie elektronicznej i możesz zapłacić zadeklarowaną opłatę tradycyjnym przelewem. Wysłana przez ciebie informacja będzie weryfikowana w systemie. 

KROK 4

Zapłać opłatę paliwową

Możesz to zrobić na dwa sposoby:

 1. za pomocą e-Płatności. Więcej dowiesz się z opisu usługi Zapłać nalezności poprzez e-Płatnościstrona otwiera się w nowym oknie,

UWAGA! Opłata online zostanie powiększona o prowizję w wysokości 59 gr.

 1. przelewem tradycyjnym (PRZELEW do US).

Więcej dowiesz się w sekcji Ile zapłacisz.strona otwiera się w nowym oknie

Jeżeli dokonujesz wprowadzenia na rynek krajowy paliw  silnikowych  oraz  gazu, wykorzystywanych do napędu silników spalinowych:

 • benzyny silnikowe o kodach: CN 2710 12 45 lub CN 2710 12 49 oraz wyroby powstałe ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami, spełniające wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach;
 • oleje napędowe o kodzie CN 2710 19 43 lub CN 2710 20 11 oraz wyroby powstałe ze zmieszania tych olejów z biokomponentami, spełniające wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach;
 • biokomponenty  stanowiące  samoistne  paliwa,  spełniające  wymagania jakościowe  określone  w odrębnych  przepisach,  przeznaczone  do  napędu silników spalinowych, bez względu na kod CN;
 • gaz    ziemny    (mokry)    i pozostałe  węglowodory  gazowe  oraz  gazowe węglowodory   alifatyczne   skroplone   i wstanie   gazowym,   przeznaczone   do napędu silników spalinowych, o kodach: CN 2711 i CN 2901;
 • wyroby inne niż określone w pkt 1–4, przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do napędu silników spalinowych, bez względu na kod CN;

masz obowiązek składać informację o opłacie paliwowej właściwemu naczelnikowi  urzędu skarbowego  oraz obliczać i wpłacać opłatę paliwową w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek zapłaty.

Jeśli jesteś importerem paliw silnikowych właściwym dla ciebie  organem do składania informacji jest naczelnik urzędu celno-skarbowego właściwy ze względu na miejsce powstania długu celnego. Informację składasz w terminie 10 dni od dnia odprawy celnej i dokonaj wpłaty.

Jeśli jesteś uprawnionym odbiorcą dokonującym nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia akcyzy, masz obowiązek składać informację o opłacie paliwowej właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego  oraz obliczać i wpłacać opłatę paliwową w terminie 10 dni od dnia powstania obowiązku zapłaty.

Wybierz właściwy formularz informacji – kieruj się okresem, którego dotyczy składana deklaracja:

 1. Dla producenta/nabywcy za okres od 02.2023,  a w przypadku importera, uprawnionego odbiorcy dla daty wypełnienia od 13.02.2023 - wypełnij: OPAL (2) -  Informacja obowiązuje od 13.02.2023 [ZEFIR2]
   
 2. Dla producenta/nabywcy za okres od 10.2021 do 31.01.2023,  a w przypadku importera dla daty wypełnienia od 01.10.2021 do 12.02.2023 - wypełnij:
  OPAL (1.1) - Informacja obowiązuje od 01.10.2021 do 12.02.2023 [ZEFIR2]
   
 3. Dla producenta/nabywcy za okres od 12.2017 do 30.09.2021,  a w przypadku importera dla daty wypełnienia od 01.01.2018 do 30.09.2021 - wypełnij:
  OPAL (1) ­ Informacja obowiązuje od 01.12.2017 do 30.09.2021 [ZEFIR2]

Formularz złożenia Informacji w sprawie opłaty paliwowej

 1. Dla producenta/nabywcy za okres od 02.2017 do 31.12.2017,  a w przypadku importera dla daty wypełnienia od 01.02.2018 do 31.12.2018 - wypełnij:
  OPEK (2) ­ Informacja obowiązuje od 01.02.2017 [ZEFIR2]

Formularz złożenia Informacji w sprawie opłaty paliwowej

 1. Dla producenta/nabywcy za okres od 01.2016 do 31.01.2017,  a w przypadku importera dla daty wypełnienia od 01.01.2016 do 31.01.2017 - wypełnij:
  OPEK (1) ­ Informacja obowiązuje od 01.01.2016 do 31.01.2017 [ZEFIR2]

Formularz złożenia Informacji w sprawie opłaty paliwowej

 1. Dla producenta/nabywcy za okres do 12.2015,  a w przypadku importera dla daty wypełnienia do 31.12.2015 - wypełnij:
  OPEK (inicjalna) ­ Informacja obowiązuje do 31.12.2015 [ZEFIR2]

Formularz złożenia Informacji w sprawie opłaty paliwowej

Kanał webservice (usługa sieciowa)

Możesz przesłać komunikaty przy wykorzystaniu funkcjonalności systemów zewnętrznych zintegrowanych z PUESC (kanał webservice, usługa sieciowa). Szczegółowe informacje o możliwościach i warunkach skorzystania z tej formy udostępnienia usługi znajdziesz na stronie Usługi sieciowe – informacje i specyfikacje. Właściwych dokumentów szukaj w sekcji "System ZEFIR2".

O wysokości opłaty paliwowej dowiesz się z wypełnionego formularza deklaracji.

Opłatę paliwową możesz zapłacić przelewem tradycyjnym na konto organu podatkowego:

 • w bankowości internetowej wybierz „PRZELEW do US”
 • wybierz rachunek bankowy nr:
  09101012700008241391300000
 • wpisz nazwę i adres organu podatkowego:

Urząd Skarbowy w Nowym Targu
ul. Parkowa 13, 34-400 Nowy Targ

 • wpisz nazwę i adres zobowiązanego
 • Wpisz identyfikator NIP (podatnik prowadzący działalność gospodarczą) lub PESEL (podatnik nie prowadzący działalności gospodarczej)
 •  Wybierz Typ okresu: miesiąc w przypadku, gdy jesteś producentem lub nabywcą /dzień, gdy   jesteś importerem/uprawnionym odbiorcą
 •  Wybierz symbol formularza OPAL

Sytuacje nadzwyczajne to niedostępność usługi w szczególności ze względu na awarie lub zapowiadane prace serwisowe.

Jeśli problemy techniczne nie pozwolą ci złożyć informacji  elektronicznie, przekaż ją w formie papierowej. Do złożenia deklaracji papierowej w urzędzie będzie ci potrzebny wzór deklaracji do wydruku – znajdziesz go w części Przydatne linki .Wypełnij formularz i złóż go we właściwym urzędzie skarbowym.

Strony otworzą się w nowych oknach przeglądarki:

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 22.09.2023 11:40 Monika Damentko
Pierwsza publikacja: 08.06.2021 12:49 Robert Żuławiński