Złóż deklarację w sprawie podatku  akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej

Usługa skierowana jest do ciebie, jeśli jesteś osobą fizyczną lub podmiotem gospodarczym i nabywasz wewnątrzwspólnotowo energię elektryczną.

Z usługi możesz skorzystać za pomocą dedykowanego formularza (AKC-EN) lub kanału webservice (usługa sieciowa).

Uwaga! Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, to jesteś zobowiązany do składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Pamiętaj aby deklarację złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem - nie czekaj na ostatni dzień terminu do złożenia deklaracji.

Pamiętaj – musisz podpisać deklarację w sposób określony w KROKU 2.

KROK WSTĘPNY

Załóż konto na PUESC – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

Uwaga! Wybierz "PODSTAWOWY ZAKRES UPRAWNIEŃ”.

Deklarację możesz również złożyć, jeśli posiadasz konto z rozszerzonym zakresem uprawnień.

Uwaga! Linki w sekcji "Usługa krok po kroku" otwierają się w nowych oknach przeglądarki.

KROK 0

Zaloguj się na PUESC.

KROK 1

Wypełnij formularz AKC-EN

 1. Wybierz na PUESC formularz deklaracji AKC-EN(9) Deklaracja obowiązuje za okresy rozliczeniowe od 04.2022[ZEFIR2]]strona otwiera się w nowym oknie
 2. Wypełnij formularz. Skorzystaj z podpowiedzi przypisanych do niektórych pól formularza – znajdziesz je, klikając w ikonę (przycisk) „i”.
 3. Wygeneruj dokument (deklarację) i przejdź do zakładki

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

KROK 2

Podpisz deklarację

Możesz to zrobić na 4 sposoby:

 1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 2. podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego,
 3. kwotą przychodu (z Twojego PIT) za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok przesłania deklaracji,
 4. profilem zaufanym.

KROK 3

Wyślij deklarację

 1. W zakładce

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

zaznacz i wyślij deklarację.

 1. Przejdź do zakładki

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

i sprawdź, czy otrzymałeś UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru). UPO potwierdza, że złożyłeś deklarację w formie elektronicznej i możesz zapłacić zadeklarowany podatek tradycyjnym przelewem. Wysłana przez ciebie deklaracja będzie weryfikowana w systemie.

KROK 4

Zapłać akcyzę

Możesz to zrobić na dwa sposoby:

 1. za pomocą e-Płatności:
 • sprawdź, czy złożony dokument (deklaracja) w zakładce
  Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty
 • uzyskał „Status e-Płatności” „Do zapłaty”, 
 • wybierz przycisk [ZAPŁAĆ],
 • odśwież ekran i sprawdź, czy status dokumentu w kolumnie „Status e-Płatności”
  (Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty)
  zmienił się na „Transakcja zrealizowana”– może to potrwać około 60 sekund.
  UWAGA! Opłata online zostanie powiększona o prowizję w wysokości 59 gr.
 1. przelewem tradycyjnym (PRZELEW do US).

Więcej dowiesz się w sekcji Ile zapłacisz.

Jako podatnik podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej masz obowiązek składania deklaracji  właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego oraz obliczania i wpłacania podatku  w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin płatności wynikający z faktury, a jeżeli termin ten nie został określony – po miesiącu, w którym wystawiono fakturę.

Wybierz właściwy formularz deklaracji – kieruj się okresem, za który składasz deklarację:

 1. Jeśli składasz deklarację za okres od 04.2022 – wypełnij: 

AKC-EN(9) ­ Deklaracja ­ obowiązuje od 04.2022 [ZEFIR2]

Formularz deklaracji podatkowej od nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej

 1. Jeśli składasz deklarację za okres od marca 2019 do marca 2022 –wypełnij:

AKC-EN(8) ­ Deklaracja ­ obowiązuje od 01.03.2019 [ZEFIR2]

Formularz deklaracji podatkowej od nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej

 1. Jeśli składasz deklarację za okres od lutego 2017 do lutego 2019 – wypełnij:

AKC-EN(6) ­ Deklaracja ­ obowiązuje od 01.02.2017 do 28.02.2019 [ZEFIR2]

Formularz deklaracji podatkowej od nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej

 1. Jeśli składasz deklarację za okres od stycznia 2016 do stycznia 2017- wypełnij:

AKC-EN(5) ­ Deklaracja ­ obowiązuje od 01.01.2016 do 31.01.2017 [ZEFIR2]

Formularz deklaracji podatkowej od nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej

 1. Jeśli składasz deklarację za okres do grudnia 2015 – wypełnij:

AKC-EN (inicjalna) ­ Deklaracja ­ obowiązuje od do 31.12.2015 [ZEFIR2]

Formularz deklaracji podatkowej od nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej

O wysokości akcyzy dowiesz się z wypełnionego formularza deklaracji.

Akcyzę możesz zapłacić przelewem tradycyjnym na konto organu podatkowego:

 • W bankowości internetowej wybierz „PRZELEW do US”
 • Wybierz rachunek bankowy nr:

84 1010 1270 0008 2422 2400 0000

 • Wpisz nazwę i adres organu podatkowego:

Urząd Skarbowy w Nowym Targu, ul. Parkowa 13, 34-400 Nowy Targ

 • wpisz nazwę i adres zobowiązanego oraz podaj:

NIP (podatnik prowadzący działalność gospodarczą) lub

PESEL (podatnik nieprowadzący działalności gospodarczej),

 • Wybierz Typ okresu: miesiąc
 • Wybierz symbol formularza AKCEN.

Sytuacje nadzwyczajne to niedostępność usługi w szczególności ze względu na awarie lub zapowiadane prace serwisowe.

Jeśli problemy techniczne nie pozwolą ci złożyć deklaracji elektronicznie, przekaż ją w formie papierowej. Do złożenia deklaracji papierowej w urzędzie będzie ci potrzebny wzór deklaracji do wydruku – znajdziesz go w części Przydatne linki. Wypełnij formularz i złóż go we właściwym urzędzie skarbowym.

Uwaga! Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, to jesteś zobowiązany do składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Pamiętaj, aby deklarację złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem - nie czekaj na ostatni dzień terminu do złożenia deklaracji.

Strony otworzą się w nowych oknach przeglądarki:

Strona w serwisie ISAP (Internetowy System Aktów Prawnych) otwiera się w nowym oknie lub na nowej karcie przeglądarki: 

Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym 

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 22.09.2023 11:44 Monika Damentko
Pierwsza publikacja: 08.06.2021 10:08 Artur Orlicz