Złóż deklarację w sprawie podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie miedzi i srebra

Usługa skierowana jest do ciebie, jeśli składasz deklarację od wydobycia niektórych kopalin w zakresie miedzi i srebra jako podmiot gospodarczy.

Z usługi możesz skorzystać za pomocą dedykowanego formularza (KOP-MS) lub kanału webservice (usługa sieciowa).

Załóż konto

Zaloguj się

KROK 1

Wypełnij formularz KOP/MS

KROK 2

Podpisz deklarację

KROK 3

Wyślij deklarację

KROK 4

Zapłać podatek

Pamiętaj – musisz podpisać deklarację w sposób określony w KROKU 2.

Uwaga! Linki w sekcji "Usługa krok po kroku" otwierają się w nowych oknach przeglądarki.

KROK WSTĘPNY

Załóż konto na PUESC – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

Uwaga! Deklarację możesz złożyć, posiadając zarówno  „PODSTAWOWY ZAKRES UPRAWNIEŃ”, jak i „ROZSZERZONY ZAKRES UPRAWNIEŃ”. 

KROK 0

Zaloguj się na PUESC

KROK 1

Wypełnij formularz KOP-MS

 1. Wybierz na PUESC formularz deklaracji KOP-MS (1) Deklaracja  obowiązuje od 01.09.2021 [ZEFIR2]strona otwiera się w nowym oknie
 2. Wypełnij formularz. Skorzystaj z podpowiedzi przypisanych do niektórych pól formularza – znajdziesz je, klikając w ikonę (przycisk) „i”.
 3. Wygeneruj dokument (deklarację) i przejdź do zakładki

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

KROK 2

Podpisz deklarację

Możesz to zrobić na 3 sposoby:

 1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 2. podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego,
 3. kwotą przychodu (z Twojego PIT) za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok przesłania deklaracji.

KROK 3

Wyślij deklarację

 1. W zakładce

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

zaznacz i wyślij deklarację.

 1. Przejdź do zakładki

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

i sprawdź, czy otrzymałeś UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru). UPO potwierdza, że złożyłeś deklarację w formie elektronicznej i możesz zapłacić zadeklarowany podatek tradycyjnym przelewem. Wysłana przez ciebie deklaracja będzie weryfikowana w systemie.

KROK 4

Zapłać podatek

Możesz to zrobić na dwa sposoby:

 1. za pomocą e-Płatności:
 • sprawdź, czy złożony dokument (deklaracja) w zakładce
  Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty
 • uzyskał „Status e-Płatności” „Do zapłaty”, 
 • wybierz przycisk [ZAPŁAĆ],
 • odśwież ekran i sprawdź, czy status dokumentu w kolumnie „Status e-Płatności”
  (Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty)
  zmienił się na „Transakcja zrealizowana”– może to potrwać około 60 sekund.
  UWAGA! Opłata online zostanie powiększona o prowizję w wysokości 59 gr.
 1. przelewem tradycyjnym (PRZELEW do US)

Więcej dowiesz się w sekcji Ile zapłacisz.

Twoim obowiązkiem bez wezwania jest:

 • składanie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracji podatkowej,
 • obliczanie i wpłacanie podatku na rachunek właściwego urzędu skarbowego – za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Wybierz właściwy formularz deklaracji – kieruj się datą złożenia:

 1. Jeśli skłądasz deklarację za okres od września 2021 - wypełnij:

  KOP-MS (1) Deklaracja obowiązkuje od 01.09.2021 [ZEFIR2]

  Formularz deklaracji dla podatku od wydobycia niektórych kopalin w zkaresie miedzi i srebra
   
 2. Jeśli składasz deklarację za okres od lutego 2017 do sierpnia 2021- wypełnij:

P-KOP/MS  (2) ­ Deklaracja ­ obowiązuje od 01.02.2017 do 31.08.2021 [ZEFIR2]

Formularz deklaracji dla podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie miedzi i srebra

 1. Jeśli składasz deklarację za okres od stycznia 2016 do stycznia 2017- wypełnij:

P-KOP/MS  (1) ­ Deklaracja ­ obowiązuje od 01.01.2016 do 31.01.2017 [ZEFIR2]

Formularz deklaracji dla podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie miedzi i srebra

Kanał webservice (usługa sieciowa)

Możesz przesłać komunikaty przy wykorzystaniu funkcjonalności systemów zewnętrznych zintegrowanych z PUESC (kanał webservice, usługa sieciowa). Szczegółowe informacje o możliwościach i warunkach skorzystania z tej formy udostępnienia usługi znajdziesz na stronie Usługi sieciowe – informacje i specyfikacje. Właściwych dokumentów szukaj w sekcji „System ZEFIR2”. 

O wysokości podatku dowiesz się z wypełnionego formularza deklaracji.

Podatek możesz zapłacić przelewem tradycyjnym na konto organu podatkowego:

 • w bankowości internetowej – wybierz „PRZELEW do US”,
 • wybierz rachunek bankowy nr 84 1010 1270 0008 2422 2400 0000,
 • wpisz nazwę i adres organu podatkowego:

Urząd Skarbowy w Nowym Targu, ul. Parkowa 13, 34-400 Nowy Targ,

 • wpisz nazwę i adres zobowiązanego oraz podaj:

NIP (podatnik prowadzący działalność gospodarczą),

 • wybierz Typ okresu: miesiąc
 • wybierz symbol formularza KOPMS.

Sytuacje nadzwyczajne to niedostępność usługi w szczególności ze względu na awarie lub zapowiadane prace serwisowe.

Jesteś zobowiązany do składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Pamiętaj, aby złożyć deklarację z odpowiednim wyprzedzeniem – nie czekaj na ostatni dzień terminu do złożenia deklaracji.

Kontakt całodobowy 24/7/365 poprzez:

 • portal Centralny Service Desk

         przejdź do portalu  CSD - Centralny Service Desk (strona otwiera się w nowym oknie)

 • e-mail – helpdesk-eclo@mf.gov.pl
  • w polu temat wpisz nazwę usługi,
  • w treści wiadomości napisz, co działa nieprawidłowo lub czego chcesz się dowiedzieć,
  • wyślij wiadomość z adresu e-mail, którego użyłeś do założenia konta na PUESC (login PUESC),
 • telefon - 22 460 59 70 - wsparcie w dni robocze od godziny 08:00 do 16:00 - czas oczekiwania na połączenie oraz inne istotne informacje - kliknij w link - otworzy się nowe okno.

Czas realizacji

 • Rejestracja zgłoszeń oraz wniosków – niezwłocznie, całodobowo.
 • Obsługa standardowych zgłoszeń lub wniosków, dla których zostały opracowane rozwiązania – na bieżąco,  maksymalny czas obsługi zgłoszenia lub wniosku do  4 godzin.
 • Obsługa zgłoszeń, która wymaga wiedzy specjalistycznej bądź technicznej (w zależności od godzin pracy II oraz III linii - przykładowy wpis) w dni robocze od 7:30 do 15:30 – maksymalny czas obsługi zgłoszenia do 20 dni roboczych.
 • Obsługa wniosków, która wymaga wiedzy specjalistycznej bądź technicznej (w zależności od godzin pracy II oraz III linii - przykładowy wpis) w dni robocze od 7:30 do 15:30 – maksymalny czas obsługi zgłoszenia do 10 dni roboczych.
 1. Przesłałem deklarację, podając błędne dane na formularzu. Co zrobić?

W przypadku pomyłki możesz złożyć korektę do deklaracji. Korektę składasz na wersji formularza, na której został złożony dokument korygowany. Podczas uzupełniania formularza musisz wskazać taki sam NIP i okres jak dla dokumentu korygowanego, co pozwoli na poprawne powiązanie dokumentów w systemie.

 1. Jak mogę upoważnić kogoś do składania deklaracji elektronicznych w moim imieniu?

Musisz złożyć do właściwego urzędu skarbowego (dla PIT) Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (UPL-1).

Strony otworzą się w nowych oknach przeglądarki:

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 20 czerwca 2022 12:02 Jacek Wojdak
Pierwsza publikacja: 08 czerwca 2021 15:23 Artur Orlicz
Komórka odpowiedzialna: Departament Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier MF