Złóż deklarację w sprawie podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie miedzi i srebra

Usługa skierowana jest do ciebie, jeśli składasz deklarację w sprawie podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie miedzi i srebra jako podmiot gospodarczy.

Z usługi możesz skorzystać za pomocą dedykowanego formularza (KOP-MS) lub kanału webservice (usługa sieciowa).

Pamiętaj – musisz podpisać deklarację w sposób określony w KROKU 2.

Uwaga! Linki w sekcji "Usługa krok po kroku" otwierają się w nowych oknach przeglądarki.

KROK WSTĘPNY

Załóż konto na PUESC – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

Uwaga! Wybierz "PODSTAWOWY ZAKRES UPRAWNIEŃ”.

Deklarację możesz również złożyć, jeśli posiadasz konto z rozszerzonym zakresem uprawnień.

KROK 0

Zaloguj się na PUESC.

KROK 1

Wypełnij formularz KOP-MS

 1. Wybierz na PUESC formularz deklaracji KOP-MS (1) Deklaracja  obowiązuje od 01.09.2021 [ZEFIR2]strona otwiera się w nowym oknie
 2. Wypełnij formularz. Skorzystaj z podpowiedzi przypisanych do niektórych pól formularza – znajdziesz je, klikając w ikonę (przycisk) „i”.
 3. Wygeneruj dokument (deklarację) i przejdź do zakładki

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

KROK 2

Podpisz deklarację

Możesz to zrobić na 4 sposoby:

 1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 2. podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego,
 3. kwotą przychodu (z Twojego PIT) za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok przesłania deklaracji,
 4. profilem zaufanym.

KROK 3

Wyślij deklarację

 1. W zakładce

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

zaznacz i wyślij deklarację.

 1. Przejdź do zakładki

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

i sprawdź, czy otrzymałeś UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru). UPO potwierdza, że złożyłeś deklarację w formie elektronicznej i możesz zapłacić zadeklarowany podatek tradycyjnym przelewem. Wysłana przez ciebie deklaracja będzie weryfikowana w systemie.

KROK 4

Zapłać podatek

Zapłaty podatku należy dokonać na indywidualny rachunek podatkowy (mikrorachunek podatkowy).

Więcej dowiesz się w sekcji Ile zapłacisz.

Twoim obowiązkiem bez wezwania jest:

 • składanie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracji podatkowej,
 • obliczanie i wpłacanie podatku na indywidualny rachunek podatkowy – za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Wybierz właściwy formularz deklaracji – kieruj się datą złożenia:

 1. Jeśli składasz deklarację za okres od września 2021 - wypełnij:

  KOP-MS (1) Deklaracja obowiązuje od 01.09.2021 [ZEFIR2]

  Formularz deklaracji w sprawie podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie miedzi i srebra
   
 2. Jeśli składasz deklarację za okres od lutego 2017 do sierpnia 2021- wypełnij:

P-KOP/MS  (2) ­ Deklaracja ­ obowiązuje od 01.02.2017 do 31.08.2021 [ZEFIR2]

Formularz deklaracji dla podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie miedzi i srebra

 1. Jeśli składasz deklarację za okres od stycznia 2016 do stycznia 2017- wypełnij:

P-KOP/MS  (1) ­ Deklaracja ­ obowiązuje od 01.01.2016 do 31.01.2017 [ZEFIR2]

Formularz deklaracji dla podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie miedzi i srebra

Kanał webservice (usługa sieciowa)

Możesz przesłać komunikaty przy wykorzystaniu funkcjonalności systemów zewnętrznych zintegrowanych z PUESC (kanał webservice, usługa sieciowa). Szczegółowe informacje o możliwościach i warunkach skorzystania z tej formy udostępnienia usługi znajdziesz na stronie Usługi sieciowe – informacje i specyfikacje. Właściwych dokumentów szukaj w sekcji „System ZEFIR2”. 

O wysokości podatku dowiesz się z wypełnionego formularza deklaracji. 
Podatek należy wpłacić na indywidualny rachunek podatkowy (mikrorachunek podatkowy).

 

Sytuacje nadzwyczajne to niedostępność usługi w szczególności ze względu na awarie lub zapowiadane prace serwisowe.

Jesteś zobowiązany do składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Pamiętaj, aby złożyć deklarację z odpowiednim wyprzedzeniem – nie czekaj na ostatni dzień terminu do złożenia deklaracji.

Strony otworzą się w nowych oknach przeglądarki:

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 22.09.2023 11:05 Monika Damentko
Pierwsza publikacja: 08.06.2021 15:23 Artur Orlicz