Uzyskaj zaświadczenie o zwolnieniu z zapłaty podatku akcyzowego 

Usługa skierowana jest do ciebie, jeżeli chcesz uzyskać zaświadczenie o zwolnieniu z zapłaty akcyzy i jesteś podatnikiem podatku akcyzowego, który:

 • dokonuje nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu,
 • zmienia konstrukcyjnie rodzaj pojazdu na osobowy,
 • nabywa lub posiada pojazd niezarejestrowany wcześniej na terytorium kraju.

Z usługi można skorzystać za pomocą dedykowanego formularza (WZZA) lub kanału webservice (usługa sieciowa).

Załóż konto

Zaloguj się

KROK 1

Złóż deklarację AKC-US

KROK 2

Wypełnij wniosek WZZA

KROK 3

Podpisz wniosek

KROK 4

Wyślij wniosek

KROK 5

Odbierz zaświadczenie o zwolnieniu z zapłaty akcyzy

Przed wypełnieniem formularza zapłać opłatę skarbową (patrz sekcja Ile zapłacisz) i przygotuj konieczne załączniki, wskazane w KROKU 2 pkt 3.

Pamiętaj – musisz podpisać wniosek w sposób określony w KROKU 3.

KROK WSTĘPNY

Przycisk załóż konto Załóż konto na PUESC – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

Uwaga!

Jeśli chcesz złożyć wniosek dla siebie jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w zakładce „ZAKRES UPRAWNIEŃ” wybierz „PODSTAWOWY ZAKRES UPRAWNIEŃ”.
Jeśli chcesz złożyć wniosek dla firmy lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, wykonaj czynności z punktów 1 - 3.

 

 1. Podczas zakładania konta w zakładce „ZAKRES UPRAWNIEŃ” wybierz „ROZSZERZONY ZAKRES UPRAWNIEŃ”.
  Podaj dane w zakładkach „MOJE DANE” i „DANE KONTAKTOWE”.
  W zakładce „CEL REJESTRACJI” wybierz opcję:
  „Chcę powiązać się z firmą, żeby wysyłać:
 • zgłoszenia celne,
 • Intrastat,
 • deklaracje akcyzowe,
 • zgłoszenia SENT,
 • e-DD,
 • wnioski i inne dokumenty,
 • pozostałe.”

Podpisz wniosek rejestracyjny. Jeśli wyślesz niepodpisany wniosek, będziesz musiał osobiście potwierdzić swoją tożsamość.

 1. Zarejestruj firmę – jeśli nie jest zarejestrowana. Sprawdź, jak to zrobić w usłudze Zarejestruj firmę - uzyskaj numer EORI

Uwaga! Twoja firma może być zarejestrowana w dowolnym obszarze. W przypadku wątpliwości wybierz obszar działania „POZOSTAŁE”.

Możesz sprawdzić, czy firma jest zarejestrowana – skorzystaj z wyszukiwarki podmiotów udostępnionej w usłudze Sprawdź, czy firma jest zarejestrowana

Jeżeli dane firmy już zarejestrowanej na PUESC są nieaktualne, skorzystaj z usługi Zmień lub usuń dane firmy

 1. Powiąż osobę z firmą wybierając uprawnienie „Składanie wniosków z zakresu akcyzy” – sprawdź, jak to zrobić w usłudze Powiąż reprezentanta z firmą

Pamiętaj, że możesz powiązać z firmą jedynie taką osobę, która w upoważnieniu otrzymała uprawnienie „Składanie wniosków z zakresu akcyzy”.

Z upoważnienia udzielonego pełnomocnikowi lub z oświadczenia złożonego przez pracodawcę dla pracownika musi jednoznacznie wynikać, że pełnomocnik/ pracownik posiada uprawnienie szczególne „Składanie wniosków z zakresu akcyzy".

KROK 0

 1. Zaloguj się  Zaloguj się na PUESC
 2. Jeżeli chcesz złożyć wniosek dla firmy wybierz kontekst firmy, dla której chcesz go złożyć.

KROK 1

Złóż deklarację AKC-US

 1. Wybierz formularz AKC-US (1) Deklaracja - obowiązuje od 01.07.2021 [ZEFIR2]

UWAGA! W deklaracji musisz zaznaczyć rodzaj zwolnienia, z którego chcesz skorzystać.

 1. Podpisz i wyślij formularz AKC-US. Sprawdź, jak to zrobić w usłudze Złóż deklarację akcyzową od samochodu i uzyskaj potwierdzenie zapłaty

KROK 2

Wypełnij wniosek WZZA

 1. Wybierz na PUESC formularz wniosku
 1. Wypełnij formularz. Skorzystaj z podpowiedzi przypisanych do niektórych pól formularza – znajdziesz je klikając w ikonę (przycisk) „i”.

UWAGA! Podaj e-mail, a na wskazany adres otrzymasz z Urzędu Skarbowego, do którego złożyłeś wniosek dokument PZWA/PZHYB w formacie PDF. 

 1. Do wniosku dołącz  dokumenty dotyczące samochodu. W szczególności fotografie, plany, schematy, katalogi, informacje od producenta lub inne dostępne dokumenty umożliwiające organowi podatkowemu wydanie zaświadczenia o zwolnieniu z zapłaty akcyzy na terytorium kraju oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej.

 2. Wygeneruj wniosek i przejdź do 
  Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

KROK 3

Podpisz wniosek

Możesz to zrobić na 4 sposoby:

 1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 2. podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego,
 3. kwotą przychodu (z PIT) za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok przesłania wniosku – patrz odpowiedź na pytanie nr 3 w sekcji Najczęściej zadawane pytania (FAQ),
 4. profilem zaufanym.

KROK 4

Wyślij wniosek 

 1. W zakładce

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

zaznacz i wyślij wniosek.

 1. Przejdź do zakładki

Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty

i sprawdź, czy otrzymałeś UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru). UPO potwierdza, że złożyłeś wniosek w formie elektronicznej. Wysłany przez ciebie wniosek będzie weryfikowany w systemie.

KROK 5

Odbierz zaświadczenie o zwolnieniu z zapłaty akcyzy

Zaświadczenie o zwolnieniu (PZWA/PZHYB) w PDF otrzymasz wraz z informacją o tym, że możesz udać się do wydziału komunikacji, żeby zarejestrować pojazd:

 • pocztą elektroniczną – jeżeli podczas rejestracji wniosku podałeś adres e-mail,
 • znajdziesz w zakładce 

Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty

UWAGA! Zaświadczenie o zwolnieniu z zapłaty podatku akcyzowego (PZWA lub PZHYB) otrzymasz nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

 1. Zanim złożysz wniosek o wydanie zaświadczenia, musisz złożyć deklarację AKC-US.
 2. Deklarację AKC-US musisz złożyć w terminie 14 dni, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego, nie później jednak niż w dniu rejestracji samochodu osobowego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.
 3. Szczegółowe informacje na temat składania deklaracji znajdziesz w opisie usługi Złóż deklarację akcyzową od samochodu i uzyskaj potwierdzenie zapłaty.

AKC-US (1) Deklaracja obowiązuje od 01.07.2021 [ZEFIR2] 

Formularz deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych

WZZA (1) Wniosek dla firm obowiązuje od 01.07.2021 [ZEFIR2]

Formularz wniosku dla firm o wydanie zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie z podatku akcyzowego samochodu
 

WZZA (1) Wniosek dla osób fizycznych obowiązuje od 01.07.2021 [ZEFIR2]

Formularz wniosku dla osób fizycznych o wydanie zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie z podatku akcyzowego samochodu

 • Kanał webservice (usługa sieciowa)

Możesz przesłać komunikaty przy wykorzystaniu funkcjonalności systemów zewnętrznych zintegrowanych z PUESC (kanał webservice, usługa sieciowa). Szczegółowe informacje o możliwościach i warunkach skorzystania z tej formy udostępnienia usługi znajdziesz na stronie Usługi sieciowe – informacje i specyfikacje. Właściwych dokumentów szukaj w sekcji System ZEFIR2.

 • Arkusz do generowania dużej liczby pojazdów

Jeśli chcesz wskazać w deklaracji dużą liczbę samochodów, możesz wykorzystać przygotowany arkusz do generowania dużej liczby pojazdów – WZZA – plik xls (353 kB).

Dzięki niemu wygenerujesz plik xml z listą pojazdów, które należy zaimportować do formularza WZZA.

Plik zawiera arkusz do prowadzenia ewidencji pojazdów dla wniosku WZZA, instrukcję oraz przykładowy plik xml.

Za wydanie zaświadczenia zapłacisz opłatę skarbową 17 zł.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia o zwolnieniu z zapłaty akcyzy.

Opłatę skarbową zapłać tradycyjnym przelewem na rachunek urzędu miasta lub gminy właściwego ze względu na miejsce siedziby organu podatkowego, do którego składasz wniosek.

Sytuacje nadzwyczajne to niedostępność usługi w szczególności ze względu na awarie po stronie PUESC lub zapowiadane prace serwisowe.

Jeśli jesteś osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej i problemy techniczne nie pozwolą ci złożyć deklaracji lub wniosku elektronicznie, przekaż te dokumenty w formie papierowej. Rozstrzygnięcie otrzymasz w tej samej formie.

Do złożenia deklaracji papierowej w urzędzie będzie ci potrzebny wzór deklaracji do wydruku – znajdziesz go w części Przydatne linki. Wypełnij formularz i złóż go we właściwym urzędzie skarbowym.

Uwaga! Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, to jesteś zobowiązany do składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Pamiętaj, aby deklarację złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem – nie czekaj na ostatni dzień terminu do złożenia deklaracji.

Kontakt całodobowy 24/7/365 poprzez:

 • portal Centralny Service Desk

         przejdź do portalu  CSD - Centralny Service Desk (strona otwiera się w nowym oknie)

 • e-mail: helpdesk-eclo@mf.gov.pl:
  • w polu "temat" wpisz nazwę usługi,
  • w treści wiadomości opisz, co działa nieprawidłowo bądź napisz, czego chcesz się dowiedzieć,
  • wyślij wiadomość z adresu e-mail, który został użyty do założenia konta na PUESC (login PUESC),
    
 • telefon - 22 460 59 70 - wsparcie w dni robocze od godziny 08:00 do 16:00 - czas oczekiwania na połączenie oraz inne istotne informacje - kliknij w link - otworzy się nowe okno.

Czas realizacji

 • Rejestracja zgłoszeń oraz wniosków – niezwłocznie, całodobowo.
 • Obsługa standardowych zgłoszeń lub wniosków, dla których zostały opracowane rozwiązania – na bieżąco,  maksymalny czas obsługi zgłoszenia lub wniosku do  4 godzin.
 • Obsługa zgłoszeń wymagająca wiedzy specjalistycznej bądź technicznej w dni robocze od 7:30 do 15:30 – maksymalny czas obsługi zgłoszenia do 20 dni roboczych.
 • Obsługa wniosków wymagająca wiedzy specjalistycznej bądź technicznej  w dni robocze od 7:30 do 15:30 maksymalny czas obsługi zgłoszenia do 10 dni roboczych.
 1. Przesłałem wniosek, w którym podałem błędne dane. Co zrobić?

  W takiej sytuacji musisz złożyć nowy wniosek.
   
 2. W jakim terminie otrzymam zaświadczenie o zwolnieniu z zapłaty akcyzy?

  Zaświadczenie o zwolnieniu z zapłaty akcyzy powinno być wydane nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.
   
 3. Kto może podpisywać wniosek kwotą przychodu?

  Kwotą przychodu możesz podpisać wniosek składany we własnym imieniu - jeżeli jesteś osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność.

 

Strony w serwisie ISAP (Internetowy System Aktów Prawnych) otwierają się w nowych oknach przeglądarki:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca 2022 16:15 Sylwia Mystkowska
Pierwsza publikacja: 30 czerwca 2021 19:46 Jacek Wojdak
Komórka odpowiedzialna: Departament Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier MF