Uzyskaj zaświadczenie o zwolnieniu z zapłaty podatku akcyzowego 

Usługa skierowana jest do ciebie, jeżeli chcesz uzyskać zaświadczenie o zwolnieniu z zapłaty akcyzy i jesteś podatnikiem podatku akcyzowego, który:

 • dokonuje nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu,
 • zmienia konstrukcyjnie rodzaj pojazdu na osobowy,
 • nabywa lub posiada pojazd niezarejestrowany wcześniej na terytorium kraju.

Z usługi można skorzystać za pomocą dedykowanego formularza (WZZA) lub kanału webservice (usługa sieciowa).

Uwaga! Linki w sekcji "Usługa krok po kroku" otwierają się w nowych oknach przeglądarki.

Przed wypełnieniem formularza zapłać opłatę skarbową (patrz sekcja Ile zapłacisz) i przygotuj konieczne załączniki, wskazane w KROKU 2 pkt 3.

Pamiętaj – musisz podpisać wniosek w sposób określony w KROKU 3.

KROK WSTĘPNY

Załóż konto na PUESC – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

Uwaga!

Jeśli chcesz złożyć wniosek dla siebie jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w zakładce „ZAKRES UPRAWNIEŃ” wybierz „PODSTAWOWY ZAKRES UPRAWNIEŃ”. Wniosek możesz również złożyć, jeśli posiadasz konto z rozszerzonym zakresem uprawnień.

Jeśli chcesz złożyć wniosek dla firmy lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, wykonaj czynności z punktów 1-3.

 1. Podczas zakładania konta w zakładce „ZAKRES UPRAWNIEŃ” wybierz „ROZSZERZONY ZAKRES UPRAWNIEŃ”.
  Podaj dane w zakładkach „MOJE DANE” i „DANE KONTAKTOWE”.
  W zakładce „CEL REJESTRACJI” wybierz opcję:
  „Chcę powiązać się z firmą, żeby wysyłać wnioski o wydanie zaświadczeń o zwolnieniu z podatku akcyzowego od samochodów".

Podpisz wniosek rejestracyjny. Jeśli wyślesz niepodpisany wniosek, będziesz musiał osobiście potwierdzić swoją tożsamośćstrona otwiera się w nowym oknie.

 1. Zarejestruj firmę – jeśli nie jest zarejestrowana. Sprawdź, jak to zrobić w usłudze Zarejestruj firmę - uzyskaj numer EORIstrona otwiera się w nowym oknie

Uwaga! Twoja firma może być zarejestrowana w dowolnym obszarze. W przypadku wątpliwości wybierz obszar działania „POZOSTAŁE”.

Możesz sprawdzić, czy firma jest zarejestrowana – skorzystaj z wyszukiwarki podmiotów udostępnionej w usłudze Sprawdź, czy firma jest zarejestrowanastrona otwiera się w nowym oknie

Jeżeli dane firmy już zarejestrowanej na PUESC są nieaktualne, skorzystaj z usługi Zmień dane firmy na PUESCstrona otwiera się w nowym oknie

 1. Powiąż osobę z firmą, wybierając uprawnienie Składanie wniosków z zakresu akcyzy – sprawdź, jak to zrobić w usłudze Powiąż reprezentanta z firmąstrona otwiera się w nowym oknie

Z upoważnienia udzielonego pełnomocnikowi lub z oświadczenia złożonego przez pracodawcę dla pracownika musi jednoznacznie wynikać, że pełnomocnik/pracownik posiada uprawnienie rozszerzone „Składanie wniosków z zakresu akcyzy".

KROK 0

 1. Zaloguj się na PUESC.
 2. Jeżeli chcesz złożyć wniosek dla firmy wybierz kontekst firmy, dla której chcesz go złożyć.

KROK 1

Złóż deklarację AKC-US

 1. Wybierz formularz AKC-US (1) Deklaracja - obowiązuje od 01.07.2021 [ZEFIR2]strona otwiera się w nowym oknie

UWAGA! W deklaracji musisz zaznaczyć rodzaj zwolnienia, z którego chcesz skorzystać.

 1. Podpisz i wyślij formularz AKC-US. Sprawdź, jak to zrobić w usłudze Złóż deklarację akcyzową od samochodu i uzyskaj potwierdzenie zapłatystrona otwiera się w nowym oknie

KROK 2

Wypełnij wniosek WZZA

 1. Wybierz na PUESC formularz wniosku WZZA (2) - Wniosek - obowiązuje od 30.12.2022 [ZEFIR2]strona otwiera się w nowym oknie.
 1. Wypełnij formularz. Skorzystaj z podpowiedzi przypisanych do niektórych pól formularza – znajdziesz je, klikając w ikonę (przycisk) „i”.

UWAGA! Podaj e-mail, a na wskazany adres otrzymasz z urzędu skarbowego, do którego złożyłeś wniosek dokument PZWA/PZHYB w formacie PDF. 

 1. Do wniosku dołącz dokumenty dotyczące samochodu. W szczególności fotografie, plany, schematy, katalogi, informacje od producenta lub inne dostępne dokumenty umożliwiające organowi podatkowemu wydanie zaświadczenia o zwolnieniu z zapłaty akcyzy na terytorium kraju oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej.

 2. Wygeneruj wniosek i przejdź do 
  Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

KROK 3

Podpisz wniosek

Możesz to zrobić na 4 sposoby:

 1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 2. podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego,
 3. kwotą przychodu (z PIT) za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok przesłania wniosku – patrz odpowiedź na pytanie nr 4 w sekcji Najczęściej zadawane pytania (FAQ),
 4. profilem zaufanym.

KROK 4

Wyślij wniosek 

 1. W zakładce

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

zaznacz i wyślij wniosek.

 1. Przejdź do zakładki

Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty

i sprawdź, czy otrzymałeś UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru). UPO potwierdza, że złożyłeś wniosek w formie elektronicznej. Wysłany przez ciebie wniosek będzie weryfikowany w systemie.

UWAGA! Jeżeli na tym etapie uznasz, że złożony wniosek jest niepoprawny i urząd skarbowy nie rozpoczął procedowania wniosku, możesz wycofać niepoprawny wniosek korzstając z formularza WZZA/WZBO – Anulowanie (1) -¬ obowiązuje od 30.12.2022 [ZEFIR2]strona otwiera się w nowym oknie.

Wypełnij formularz, podpisz i wyślij wniosek. Jeśli Twój wniosek będzie mógł zostać anulowany otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) oraz informację, że wniosek został anulowany. W przeciwnym razie otrzymasz informację, że wniosku nie można anulować.

KROK 5

Odbierz zaświadczenie o zwolnieniu z zapłaty akcyzy

Zaświadczenie o zwolnieniu (PZWA/PZHYB) w PDF otrzymasz wraz z informacją o tym, że możesz udać się do wydziału komunikacji, żeby zarejestrować pojazd:

 • pocztą elektroniczną – jeżeli podczas rejestracji wniosku podałeś adres e-mail,
 • znajdziesz w zakładce 

Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty

UWAGA! Zaświadczenie o zwolnieniu z zapłaty podatku akcyzowego (PZWA lub PZHYB) otrzymasz nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

 1. Zanim złożysz wniosek o wydanie zaświadczenia, musisz złożyć deklarację AKC-US.
 2. Deklarację AKC-US musisz złożyć w terminie 14 dni, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego, nie później jednak niż w dniu rejestracji samochodu osobowego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.
 3. Szczegółowe informacje na temat składania deklaracji znajdziesz w opisie usługi Złóż deklarację akcyzową od samochodu i uzyskaj potwierdzenie zapłaty.

AKC-US (1) Deklaracja obowiązuje od 01.07.2021 [ZEFIR2]
Formularz deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych

WZZA (2) - Wniosek - obowiązuje od 30.12.2022 [ZEFIR2]
Formularz wniosku o wydanie zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie z podatku akcyzowego samochodu

WZZA/WZBO – Anulowanie (1) -¬ obowiązuje od 30.12.2022 [ZEFIR2]
Formularz wycofania wniosku WZZA/WZBO

 • Kanał webservice (usługa sieciowa)

Możesz przesłać komunikaty przy wykorzystaniu funkcjonalności systemów zewnętrznych zintegrowanych z PUESC (kanał webservice, usługa sieciowa). Szczegółowe informacje o możliwościach i warunkach skorzystania z tej formy udostępnienia usługi znajdziesz na stronie Usługi sieciowe – informacje i specyfikacje. Właściwych dokumentów szukaj w sekcji "System ZEFIR2".

 • Arkusz do generowania dużej liczby pojazdów

Jeśli chcesz wskazać we wniosku dużą liczbę samochodów, możesz wykorzystać przygotowany arkusz do generowania dużej liczby pojazdów – WZZA – plik xls (353 kB).

Dzięki niemu wygenerujesz plik xml z listą pojazdów, które należy zaimportować do formularza WZZA.

Plik zawiera arkusz do prowadzenia ewidencji pojazdów dla wniosku WZZA, instrukcję oraz przykładowy plik xml.

Za wydanie zaświadczenia zapłacisz opłatę skarbową 17 zł.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia o zwolnieniu z zapłaty akcyzy.

Opłatę skarbową zapłać tradycyjnym przelewem na rachunek urzędu miasta lub gminy właściwego ze względu na miejsce siedziby organu podatkowego, do którego składasz wniosek.

Sytuacje nadzwyczajne to niedostępność usługi w szczególności ze względu na awarie po stronie PUESC lub zapowiadane prace serwisowe.

Jeśli jesteś osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej i problemy techniczne nie pozwolą ci złożyć deklaracji lub wniosku elektronicznie, przekaż te dokumenty w formie papierowej. Rozstrzygnięcie otrzymasz w tej samej formie.

Do złożenia deklaracji papierowej w urzędzie będzie ci potrzebny wzór deklaracji do wydruku – znajdziesz go w części Przydatne linki. Wypełnij formularz i złóż go we właściwym urzędzie skarbowym.

Uwaga! Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, to jesteś zobowiązany do składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Pamiętaj, aby deklarację złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem – nie czekaj na ostatni dzień terminu do złożenia deklaracji.

 

 

 

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 19.09.2023 14:21 Monika Damentko
Pierwsza publikacja: 30.06.2021 19:46 Jacek Wojdak