Zarządzaj e-Dokumentami

Jeżeli do wysyłanego przez ciebie zgłoszenia, deklaracji lub wniosku musisz załączyć jakiś dokument, możesz jego wersję elektroniczną wczytać na PUESC, a we wniosku podać numer nadany temu dokumentowi przez system.

Z usługi możesz skorzystać za pomocą dedykowanego formularza (DOK0001).

Załóż konto

Zaloguj się

KROK 1

Wypełnij formularz DOK0001

KROK 2

Odczytaj numer e-Dokumentu

Raz wczytany dokument możesz załączać wielokrotnie do różnych spraw, podając tylko jego numer.

Po zalogowaniu, w zakładce Mój pulpit > e-Dokumenty możesz:

 • dodawać nowe dokumenty,
 • przeglądać dokumenty wcześniej dodane.

Po umieszczeniu dokumentu w e-Dokumentach będziesz:

 • miał zawsze do niego dostęp – z każdego urządzenia elektronicznego, na którym zalogujesz się do PUESC,
 • mógł podawać jego numer w dokumentach (wnioskach, zgłoszeniach, deklaracjach) składanych przez PUESC bez konieczności dołączania go do sprawy.

Uwaga! Linki w sekcji "Usługa krok po kroku" otwierają się w nowych oknach przeglądarki.

KROK WSTĘPNY 

Załóż konto na PUESC – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

Uwaga! Do skorzystania z usługi wystarczający jest „PODSTAWOWY ZAKRES UPRAWNIEŃ”.

KROK 0

Zaloguj się na PUESC.

KROK 1

Wypełnij formularz DOK0001

 1. Wybierz na PUESC formularz DOK0001 Dokument do wykorzystania [SEAP]strona otwiera się w nowym oknie
  (do formularza dodawania e-Dokumentu możesz dojść także, wybierając na PUESC pozycję e-Dokumenty w menu Mój pulpit).
 2. Użyj przycisku „Dodaj e-Dokument”.
 3. Wypełnij formularz. Pola oznaczone gwiazdką są konieczne do wypełnienia.
 4. Wciśnij przycisk „Wyślij”.

KROK 2

Odczytaj numer e-Dokumentu

e-Dokument zarejestrował się w systemie i jest widoczny w tabeli widocznej na ekranie. Odczytaj jego numer z kolumny Numer e-Dokumentu.

Usługa jest bezpłatna.

Sytuacje nadzwyczajne to niedostępność usługi w szczególności ze względu na awarie lub zapowiadane prace serwisowe.

Kontakt całodobowy 24/7/365 poprzez:

Czas realizacji

 • Rejestracja zgłoszeń oraz wniosków – niezwłocznie, całodobowo.
 • Obsługa standardowych zgłoszeń lub wniosków, dla których zostały opracowane rozwiązania – na bieżąco,  maksymalny czas obsługi zgłoszenia lub wniosku do 4 godzin.
 • Obsługa zgłoszeń wymagająca wiedzy specjalistycznej bądź technicznej w dni robocze od 7:30 do 15:30 – maksymalny czas obsługi zgłoszenia do 20 dni roboczych.
 • Obsługa wniosków wymagająca wiedzy specjalistycznej bądź technicznej  w dni robocze od 7:30 do 15:30 maksymalny czas obsługi zgłoszenia do 10 dni roboczych.

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 01 sierpień 2022 14:54 Sylwia Mystkowska
Pierwsza publikacja: 01 sierpień 2022 14:53 Sylwia Mystkowska
Komórka odpowiedzialna: Departament Ceł MF