Złóż Spis Inwentaryzacyjny

Usługa jest przeznaczona dla ciebie, jeśli:

 • posiadasz pozwolnie na prowadzenie składu celnego i jesteś zobowiązany do złożenia Spisu Inwentaryzacyjnego,
 • jesteś pełnomocnikiem posiadacza pozwolenia na prowadzenie składu celnego, zobowiązanego do złożenia Spisu Inwentaryzacyjnego.

Dzięku usłudze:

 • złożysz Spis Inwentaryzacyjny,
 • złożysz korektę Spisu Inwentaryzacyjnego,
 • wycofasz Spis Inwentaryzacyjny.

Z usługi możesz skorzystać za pomocą:

 • dedykowanych formularzy,
 • poczty elektronicznej,
 • kanału webservice (usługa sieciowa).

Przed wypełnieniem formularza przygotuj:

 • dane z pozwolenia na prowadzenie składu celnego,
 • dane ze zgłoszeń celnych o objęcie procedurą oraz ze zgłoszeń celnych o zamknięcie procedury,
 • inne dokumenty lub wyjaśnienia, które chcesz dołączyć, np. dokumenty potwierdzające zniszczenie towaru lub przekazanie towaru na rzecz Skarbu Państwa, itp.

Pamiętaj - musisz podpisać formularz w sposób określony w KROKU 2.

Uwaga! Linki w sekcji "Usługa krok po kroku" otwierają się w nowych oknach przeglądarki.

KROK WSTĘPNY

 1.  Załóż konto na PUESC – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

Pamiętaj - Wybierz „ROZSZERZONY ZAKRES UPRAWNIEŃ”.

Podczas rejestracji w zakładce „CEL REJESTRACJI” wybierz opcję:

„Chcę powiązać się z firmą, żeby wysyłać:

 • zgłoszenia celne,
 • Intrastat,
 • deklaracje akcyzowe,
 • zgłoszenia SENT,
 • e-DD,
 • wnioski i inne dokumenty.”

Podpisz wniosek rejestracyjny. Jeśli wyślesz niepodpisany wniosek, będziesz musiał osobiście potwierdzić swoją tożsamośćstrona otwiera się w nowym oknie.

 1. Zarejestruj firmę – jeśli nie jest zarejestrowana. Sprawdź, jak to zrobić w usłudze Zarejestruj firmę - uzyskaj numer EORIstrona otwiera się w nowym oknie.

Uwaga! Twoja firma musi być zarejestrowane w obszarze cła i posiadać numer EORI.

Możesz sprawdzić, czy firma jest zarejestrowana – skorzystaj z wyszukiwarki podmiotów udostępnionej w usłudze Sprawdź, czy firma jest zarejestrowanastrona otwiera się w nowym oknie.

Jeżeli dane firmy już zarejestrowanej na PUESC są nieaktualne, skorzystaj z usługi Zmień dane firmy na PUESCstrona otwiera się w nowym oknie.

 1. Powiąż osobę z firmą – sprawdź, jak to zrobić w usłudze Powiąż reprezentanta z firmąstrona otwiera się w nowym oknie.

Pamiętaj, że możesz powiązać z firmą jedynie taką osobę, która w upoważnieniu otrzymała uprawnienie rozszerzone „Dostęp do rozliczenia procedur specjalnych”.

Spis Inwentaryzacyjny może złożyć tylko osoba fizyczna bezpośrednio powiązana z firmą, tj. właściciel, pracownik bądź pełnomocnik firmy. Pracownik agencji celnej będzie mógł złożyć Spis Inwentaryzacyjny tylko wtedy, kiedy powiąże się bezpośrednio z firmą.

Z upoważnienia udzielonego pełnomocnikowi lub z oświadczenia złożonego przez pracodawcę dla pracownika musi jednoznacznie wynikać, że pełnomocnik/ pracownik posiada uprawnienie szczególne „Dostęp do rozliczenia procedur specjalnych".

KROK 0

 1. Zaloguj się na PUESC.

 2. Wybierz odpowiedni kontekst, tj. wybierz nazwę firmy, z którą jesteś powiązany.
 3. Następnie wybierz zakładkę „Formularze” i wyszukaj właściwy formularz. Szczegóły znajdziesz w Kroku 1.

KROK 1

Wypelnij formularz

 1. Wybierz na PUESC właściwy formularz:

Formularz RPS103 możesz wykorzystać, jeżeli chcesz wysłać dodatkowe dane, wyjaśnienia i/lub dokumenty, dotyczące Spisu Inwentaryzacyjnego. Te informacje i/lub dokumenty możesz przesłać z własnej inicjatywy albo na wezwanie kontrolnego urzędu celnego.

 1. Wypełnij wszystkie wymagane pola wybranego formularza. Skorzystaj z podpowiedzi przypisanych do pól – znajdziesz je, klikając w ikonę (przycisk) „i”.

Uwaga! Pola obowiązkowe są oznaczone czerwoną gwiazdką.

 1. Dołącz załączniki, które chcesz przesłać wraz z formularzem.

Uwaga! Wielkość Spisu Inwentaryzacyjnego wraz z załącznikami nie może przekroczyć 10 MB. Nie dołączaj kopii zgłoszeń celnych.

 1. Wybierz „Wygeneruj dokument”, a następnie przejdź do zakładki

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłkistrona otwiera się w nowym oknie

KROK 2

Podpisz dokument

W zakładce

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłkistrona otwiera się w nowym oknie

zaznacz i podpisz dokument.

Możesz to zrobić na 3 sposoby:

 1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 2. podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego,
 3. podpisem zaufanym (profil zaufany).

KROK 3

Wyślij dokument

 1. W zakładce

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłkistrona otwiera się w nowym oknie

zaznacz i wyślij dokument.

 1. Przejdź do zakładki

Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumentystrona otwiera się w nowym oknie

i sprawdź, czy w kolumnie „Status dokumentu” wysłany dokument otrzymał status „Zakończony”.

 1. Sprawdź, czy otrzymałeś Komunikat potwierdzenia (RPS001), który potwierdza, że dokument został wysłany.

Komunikat zawiera numer sprawy pod jakim został zarejestrowany Spis Inwentaryzacyjny.

Uwaga! Wysłany przez ciebie Spis Inwentaryzacyjny będzie sprawdzany przez kontrolny urząd celny. Może to potrwać od kilku do kilkunastu dni.

KROK 4

Odbierz komunikat akceptacji Spisu Inwentaryzacyjnego

 1. Przejdź do zakładki

Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumentystrona otwiera się w nowym oknie

 1. Sprawdź, czy otrzymałeś Komunikat akceptacji Kwitu/Spisu (RPS004).

Komunikat RPS004 potwierdza, że kontrolny urząd celny uznał Spis Inwentaryzacyjny za prawidłowy.

 1. Korzystanie z usługi umożliwia złożenie Spisu Inwentaryzacyjnego w sposób elektroniczny. Nie musisz składać dokumentów papierowych.

Zwrotną informację o wyniku sprawdzenia Spisu Inwentaryzacyjnego uzyskasz w formie komunikatu elektronicznego.

 1. Spis Inwentaryzacyjny składasz, gdy:
 • w posiadanym pozwoleniu na prowadzenie składu celnego zostałeś zobowiązany do przekazywania Spisu Inwentaryzacyjnego,
 • organ celny zażąda od ciebie złożenia Spisu Inwetaryzacyjnego w związku z prowadzonym monitorowaniem realizacji składowania.
 1. Spis Inwentaryzacyjny złóż kontrolnemu urzędowi celnemu:
 • w terminie, jaki został określony w pozwoleniu na prowadzenie składu celnego, lub
 • w terminie określonym w wezwaniu kontrolnego urzędu celnego, który monitoruje realizację składowania.
 1. Jeżeli złożyłeś Spis Inwentaryzacyjny, to uzyskasz zwrotną informację od organu celnego o uznaniu Spisu za prawidłowy lub o stwierdzonych błędach w realizacji składowania.
 2. Jeśli otrzymasz komunikat o uznaniu Spisu Inwentaryzacyjnego za prawidłowy, będziesz mógł szybciej zwolnić zabezpieczenie.
 3. Jeżeli złożony Spis Inwentaryzacyjny zawiera błędne dane, możesz złożyć jego korektę. Korekta jest możliwa aż do chwili, gdy organ celny zakończy  sprawdzanie Spisu Inwentaryzacyjnego. Organ celny będzie sprawdzał Spis Inwentaryzacyjny z uwzględnieniem nowych, poprawionych lub uzupełnionych przez ciebie informacji.
 4. Jeśli złożyłeś Spis Inwentaryzacyjny pomyłkowo, możesz go wycofać. Wycofanie Spisu Inwentaryzacyjnego jest możliwe aż do chwili, gdy organ celny zakończy jego sprawdzanie. Jeżeli organ zakończył sprawdzanie Spisu Inwentaryzacyjnego i wysłał do ciebie zwrotną informację w tej sprawie, wycofanie Spisu Inwentaryzacyjnego nie będzie możliwe.

Wybierz właściwy formularz:

RPS100 Kwit Rozliczenia/Spis Inwentaryzacyjny/Korekta Kwitu lub Spisu [RPS]

Formularz Kwitu Rozliczenia, Spisu Inwentaryzacyjnego, Korekty Kwitu Rozliczenia lub Spisu Inwentaryzacyjnego w ramach rozliczania procedur specjalnych.
Opis sposobu wypełniania formularza znajdziesz w Podręczniku Użytkownika - plik pdf (800 KB)

RPS103 Przekazanie dodatkowych informacji [RPS]

Formularz do przekazania dodatkowych informacji w związku ze złożonym Kwitem Rozliczenia, Spisem Inwentaryzacyjnym lub ich korektą wymaganych przy rozliczaniu procedury specjalnej.

RPS109 Wycofanie Kwitu Rozliczenia/ Spisu Inwentaryzacyjnego [RPS]

Formularz do wycofania Kwitu Rozliczenia lub Spisu Inwentaryzacyjnego, uprzednio złożonego w celu rozliczenia procedury spejalnej.

 1. Możesz przesłać Spis Inwentaryzacyjny pocztą elektroniczną w postaci pliku XML zgodnego ze schemą:

schema pliku XML - folder zip (21,5 KB).

Plik XML podpisz ważnym podpisem elektronicznym lub certyfikatem celnym, a następnie wyślij go pocztą elektroniczną na adres puesc@mf.gov.pl.

 1. Możesz przesyłać komunikaty przy wykorzystaniu funkcjonalności systemów zewnętrznych zintegrowanych z PUESC (kanał webservice - usługa sieciowa). Szczegółowe informacje o możliwościach i warunkach skorzystania z tej formy udostępnienia usługi znajdziesz na stronie dostępnej z menu Usługi sieciowe – informacje i specyfikacje -> System RPS.

Usługa jest bezpłatna.

Sytuacje nadzwyczajne to niedostępność usługi w szczególności ze względu na awarię po stronie SISC lub zapowiadane prace serwisowe.

Złóż Spis Inwentaryzacyjny, gdy system zacznie ponownie działać.

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 27.12.2023 12:51 Monika Damentko
Pierwsza publikacja: 16.07.2021 12:09 Jerzy Ciechocki