INF STP - uzyskaj Arkusz Informacyjny INF dla Procedur Specjalnych w Systemie INF SP

W pozwoleniu na stosowanie procedury uszlachetniania czynnego lub uszlachetniania biernego możesz mieć nałożony obowiązek stosowania arkuszy informacyjnych (INF).

System unijny INF SP używany jest do składania wniosków o arkusze informacyjne INF i monitorowania ich statusu oraz do przetwarzania takich wniosków i zarządzania INF przez organy celne państw członkowskich.

System ten obsługuje wymianę informacji tylko dla procedury uszlachetniania biernego (OP) i procedury uszlachetniania czynnego (IP). Arkusze INF3 i INF4 nie podlegają wnioskowaniu i obsłudze w systemie INF SP.

Wniosek o INF powinien być utworzony w usłudze INF STP w przypadku:

 • procedury uszlachetniania czynnego IP EX/IM lub procedury uszlachetniania biernego OP EX/IM, jeżeli w procedurę zaangażowane jest jedno lub więcej niż jedno państwo członkowskie,
 • procedury uszlachetniania czynnego IP IM/EX lub procedury uszlachetniania biernego OP IM/EX, jeżeli w procedurę zaangażowane jest więcej niż jedno państwo członkowskie.

Zakres danych, które wpisywane są do wniosku o INF, odpowiada danym z Załącznika 71-05 do UKC-RD.

Aby utworzyć INF, trzeba w systemie złożyć elektroniczny wniosek kierowany do kontrolnego urzędu celnego wskazanego w pozwoleniu na stosowanie procedury uszlachetniania czynnego lub uszlachetniania biernego.

Sprawdź, jak to zrobić.

KROK WSTĘPNY

Co musisz przygotować:

 • numer EORI podmiotu,
 • uprawnienia na PUESC - powiąż się z podmiotem lub zmień dane powiązania, jeżeli jesteś już powiązany z podmiotem; wybierz uprawnienia do usługi „Dostęp do systemu INF”.
 1. Załóż konto na PUESC – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

Uwaga! Wybierz „ROZSZERZONY ZAKRES UPRAWNIEŃ”.

Podczas rejestracji w zakładce „CEL REJESTRACJI” wybierz opcję:

„Chcę powiązać się z firmą, żeby wysyłać:

 • zgłoszenia celne,
 • INTRASTAT,
 • deklaracje akcyzowe,
 • zgłoszenia SENT,
 • e-DD,
 • wnioski i inne dokumenty.”

Podpisz wniosek rejestracyjny. Jeśli wyślesz niepodpisany wniosek, będziesz musiał osobiście potwierdzić swoją tożsamość.

Zaloguj się na PUESC.

 1. Zarejestruj firmę – jeśli nie jest zarejestrowana. Sprawdź, jak to zrobić w usłudze Zarejestruj dane firmy na PUESC.

Uwaga! Twoja firma musi być zarejestrowana w obszarze cła i posiadać numer EORI.

Uwaga! W formularzu, który służy do rejestracji firmy na PUESC, możesz od razu powiązać reprezentanta z firmą. Wymagane uprawnienia dla powiązania reprezentanta z firmą, które są konieczne dla skorzystania z usługi, są opisane w punkcie 3.

Pamiętaj, że jednoczesna rejestracja firmy z reprezentacją wydłuża czas rejestracji, ponieważ musisz dostarczyć oryginał upoważnienia.

Możesz sprawdzić, czy firma jest zarejestrowana – skorzystaj z wyszukiwarki podmiotów udostępnionej w usłudze Sprawdź dane firmy.

Jeżeli dane firmy już zarejestrowanej na PUESC są nieaktualne, skorzystaj z usługi Zmień dane firmy na PUESC.

 1. Powiąż osobę z firmą i wybierz uprawnienia do usługi „Dostęp do systemu INF” – sprawdź, jak to zrobić w usłudze Powiąż reprezentanta z firmą.

Pamiętaj! Wniosek o arkusz INF może złożyć tylko osoba fizyczna bezpośrednio powiązana z firmą, tj. właściciel, pracownik bądź pełnomocnik firmy, który posiada uprawnienie rozszerzone do usługi „Dostęp do systemu INF”.

Pracownik agencji celnej będzie mógł złożyć wniosek o arkusz INF tylko wtedy, kiedy powiąże się bezpośrednio z firmą.

Z upoważnienia udzielonego pełnomocnikowi lub z oświadczenia złożonego przez pracodawcę dla pracownika musi jednoznacznie wynikać, że pełnomocnik/pracownik posiada uprawnienie rozszerzone do usługi INF.

Jeżeli jesteś właścicielem podmiotu, tj. prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą lub jesteś uprawniony do samodzielnej reprezentacji podmiotu (na podstawie zapisów w KRS lub w umowie spółki cywilnej), nie musisz przedstawiać upoważnienia i zakres reprezentacji wskazujesz we wniosku.

KROK 1

Zaloguj się na Portalu Przedsiębiorcy

 1. Wejdź na stronę Portalu Przedsiębiorcy (ang. Trader Portal, strona otwiera się w nowym oknie).

Uwaga! Korzystaj z następujących przeglądarek: Google Chrome (od wersji 87.0), Mozilla Firefox (od wersji 83.0), Microsoft Edge Chromium (od wersji 88.0).

 1. Po wybraniu strony Portalu Przedsiębiorcy zostaniesz przekierowany na Portal uwierzytelniający TAXUD.

Na stronie „Skąd jesteś? (Where Are You From? - WAYF)” podaj, w jakim kraju chcesz się uwierzytelnić:

 1. Wybierz domenę aplikacji, do której chcesz uzyskać dostęp – wybierz Customs,
 2. Wybierz kraj, w którym chcesz być uwierzytelniony – wybierz Poland,
 3. Wybierz rodzaj użytkownika – wybierz:
 1. Economic Operator – jeśli jesteś właścicielem firmy i działasz na jej rzecz,
 2. Employee – jeśli jesteś pracownikiem firmy lub jej pełnomocnikiem,
 1. Udziel zgody na przetwarzanie wniosków o informację dotyczące twojego profilu tożsamości oraz udostępnienie tych informacji UUM&DS i Europejskiemu Systemowi Informacji Celnej (Customs EIS),
 2. Wybierz przycisk „Wyślij”.
 1. Zostaniesz przekierowany na stronę logowania na PUESC.
 2. Zaloguj się na PUESC.
 3. Wybierz w pierwszym powiązaniu firmę, którą chcesz reprezentować, odpowiednio do deklaracji ze strony „Skąd jesteś? (Where Are You From? - WAYF)” - w zależności od wyboru “Economic Operator” lub “Employee”. Rozwiń listę „Wybierz powiązanie pierwsze”, a następnie zaznacz wybraną firmę.
 4. Wybierz przycisk “Potwierdź”.
 5. Po potwierdzeniu wyboru system przekieruje cię na Portal Przedsiębiorcy w kontekście firmy, którą wybrałeś (pojawią się ekrany przekierowujące).

Uwaga! Jeśli reprezentujesz kilka firm i chcesz zmienić rodzaj użytkownika i firmę, musisz ponownie przejść procedurę logowania – punkty 1-7. Wcześniej wyloguj się, a następnie zamknij i ponownie otwórz okno przeglądarki.

KROK 2

Złóż wniosek o INF w usłudze INF STP na Portalu Przedsiębiorcy

Po zalogowaniu na Portalu Przedsiębiorcy:

 1. Wybierz zakładkę „INF” i następnie wybierz „Wprowadź wniosek INF”.
 2. Przygotuj wniosek. Możesz to zrobić na cztery sposoby:
 1. Wypełniając formularz.
 2. Wypełniając formularz w części dotyczącej danych pozwolenia, a następnie wczytując przygotowany wcześniej plik *csv zawierający dane towarów i produktów. Szablony takich plików znajdziesz w sekcji Dodatkowe informacje.
 3. Korzystając z zapisanej wcześniej kopii roboczej.
 4. Wczytując plik *.xml.
 1. Złóż wniosek, używając przycisku „Prześlij”.

Uwaga! Włącz powiadomienia na Portalu Przedsiębiorcy. W tym celu wybierz zakładkę „PREFERENCJE” i następnie wybierz „Preferencje przedsiębiorcy”. Następnie w pole „Adres e-mail” wprowadź adres e-mail i w części „Alert e-mail dla nowych powiadomień” wybierz „Tak”. Dzięki włączonym powiadomieniom będziesz na bieżąco informowany o krokach w procesie związanym z twoim wnioskiem o INF lub wydanym arkuszem informacyjnym INF.

Podstawowym celem unijnego systemu INF SP jest udostępnienie danych podawanych w INF oraz usprawnienie procesów zarządzania tymi danymi. System zapewnia elektroniczną wymianę informacji o realizacji procedur specjalnych (uszlachetniania czynnego oraz uszlachetniania biernego) pomiędzy przedsiębiorcami i organami celnymi oraz pomiędzy samymi zaangażowanymi w procedurę urzędami celnymi (objęcia, zamknięcia, kontrolnym, wyprowadzenia, itp.). Wymiana tych informacji ma istotne znaczenie dla oceny prawidłowości realizacji procedury.

System unijny INF SP ma dwa główne komponenty: Portal dla Przedsiębiorców (INF STP) oraz centralny system INF.

Usługa jest bezpłatna.

Opis procedury awaryjnej znajduje się w sekcji Dodatkowe informacje.

W przypadku niedostępności usługi poczekaj, aż usługa na Portalu Przedsiębiorcy zostanie przywrócona. Z usługi możesz skorzystać jedynie na tym portalu.

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 27.12.2023 13:24 Monika Damentko
Pierwsza publikacja: 21.12.2021 11:41 Sylwia Mystkowska