Złóż wywozowe zgłoszenie celne i wykonaj inne obowiązki związane z wywozem towaru

Usługa skierowana jest do ciebie, jeśli jesteś eksporterem, jego przedstawicielem lub przewoźnikiem, który wywozi towar poza obszar celny Unii Europejskiej.

Dzięki usłudze złożysz:

 • zgłoszenie celne do procedury wywozu dla towarów unijnych,
 • zgłoszenie do powrotnego wywozu lub powiadomienie o powrotnym wywozie dla towarów nieunijnych,
 • wywozową deklarację skróconą wraz ze zgłoszeniem wywozowym lub jako samodzielną deklarację w przypadku wyprowadzenia towarów poza obszar celny Unii Europejskiej, o ile zgłoszenie celne lub powiadomienie nie są wymagane.

Usługa realizowana jest z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego AES (Automatycznego Systemu Eksportu).

Pamiętaj! Jeżeli jesteś podróżnym możesz złożyć deklarację na formularzu papierowym.

Z usługi możesz skorzystać za pomocą:

Uwaga! Kanał webservice jest podstawowym kanałem komunikacji dla tej usługi. Dowiedz się więcej i skorzystaj z usługi.

Załóż konto

KROK 1

Przygotuj zgłoszenie

KROK 2

Podpisz zgłoszenie

KROK 3

Wyślij zgłoszenie

KROK 4

Odbierz komunikaty zwrotne

Pamiętaj!

 1. Żeby skorzystać z usługi musisz:
 • zarejestrować siebie, firmę oraz twoje uprawnienia do reprezentacji firmy – patrz KROK WSTĘPNY,
 • podpisać zgłoszenie w sposób określony w KROKU 2.
 1. Jeśli zamierzasz korzystać z oprogramowania, to powinno ono umożliwiać wysyłanie i odbieranie komunikatów zgodnych z obowiązującą specyfikacją XML dla Systemu AES – patrz KROK 1.

Uwaga! Linki w sekcji "Usługa krok po kroku" otwierają się w nowych oknach przeglądarki.

KROK WSTĘPNY

 1. Załóż konto na PUESC – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

Pamiętaj – wybierz „ROZSZERZONY ZAKRES UPRAWNIEŃ”.

Podczas rejestracji w zakładce „CEL REJESTRACJI” wybierz opcję:

„Chcę powiązać się z firmą, żeby wysyłać:

 • zgłoszenia celne,
 • Intrastat,
 • deklaracje akcyzowe,
 • zgłoszenia SENT,
 • e-DD,
 • wnioski i inne dokumenty.”

Podpisz wniosek rejestracyjny. Jeśli wyślesz niepodpisany wniosek, będziesz musiał osobiście potwierdzić swoją tożsamośćstrona otwiera się w nowym oknie.

 1. Zarejestruj firmę – jeśli nie jest zarejestrowana. Sprawdź, jak to zrobić w usłudze Zarejestruj dane firmy na PUESCstrona otwiera się w nowym oknie.

Uwaga! Firma musi być zarejestrowana w obszarze cła i posiadać numer EORI.

Możesz sprawdzić, czy firma jest zarejestrowana – skorzystaj z wyszukiwarki podmiotów udostępnionej w usłudze Sprawdź, czy firma jest zarejestrowanastrona otwiera się w nowym oknie.

Jeżeli dane firmy już zarejestrowanej na PUESC są nieaktualne, skorzystaj z usługi Zmień lub usuń dane firmy.

 1. Powiąż osobę z firmą  i wybierz uprawnienia do usługi AES – sprawdź, jak to zrobić w usłudzePowiąż reprezentanta z firmąstrona otwiera się w nowym oknie.

Aby można było skorzystać z usługi, wymagane jest nadanie uprawnienia do systemu AES.

Pamiętaj, że możesz powiązać z firmą jedynie taką osobę, która w upoważnieniu otrzymała wymienione wcześniej uprawnienie.

Z upoważnienia udzielonego pełnomocnikowi lub z oświadczenia złożonego przez pracodawcę dla pracownika musi jednoznacznie wynikać, że pełnomocnik/ pracownik posiada wymienione wcześniej uprawnienie.

Pamiętaj! Upewnij się, czy w sekcji UPRAWNIENIA DO SYSTEMÓW jest zaznaczone uprawnienie „AES”.

KROK 1

Przygotuj zgłoszenie

Przygotuj zgłoszenie w formie elektronicznego komunikatu .XML:

 1. komunikat IE515, jeżeli:
 • wywozisz towary unijne i chcesz złożyć zgłoszenie celne do procedury wywozu,
 • wywozisz towary nieunijne i chcesz złożyć zgłoszenie do powrotnego wywozu lub powiadomienie o powrotnym wywozie,
 1. komunikat IE615, jeżeli:
 • wyprowadzasz towary poza obszar celny UE i chcesz złożyć wywozową deklarację skróconą wraz ze zgłoszeniem wywozowym lub jako samodzielną deklarację.

Komunikat w formacie .XML musi spełniać wymagania opisane na stronie Usługi sieciowe – informacje i specyfikacjestrona otwiera się w nowym oknie w sekcji "System AES".

 • Specyfikacja techniczna XML,
 • Instrukcja wypełniania zgłoszeń celnych AIS/IMPORT, AES/ECS2, NCTS2,
 • Instrukcja w zakresie obsługi w Systemie AES (dla użytkowników zewnętrznych).

KROK 2

Podpisz zgłoszenie

Komunikat XML możesz podpisać na 3 sposoby:

 • kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 • podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego,
 • zaawansowanym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego.

Komunikat możesz podpisać w aplikacji, z której korzystasz lub na PUESC. Więcej informacji na temat podpisywania dokumentów na PUESC znajdziesz w opisie usługi Elektroniczne podpisywanie dokumentówstrona otwiera się w nowym oknie.

KROK 3

Wyślij zgłoszenie

Wyślij zgłoszenie wybranym kanałem komunikacji. Zgłoszenie zostanie wysłane do systemu AES.

KROK 4

Odbierz komunikaty zwrotne

Możesz otrzymać następujące komunikaty zwrotne:

 • Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP) – komunikat generowany przez PUESC,
 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) – komunikat generowany przez system AES/ECS2, który potwierdza wpłynięcie zgłoszenia,
 • komunikat nieUPO – jeżeli wysłany przez ciebie komunikat był nieprawidłowy,
 • komunikaty wysłane z systemu AES/ECS2 (w zależności od rodzaju procedury):
  • komunikat IE528 lub IE628 o nadaniu numeru ewidencyjnego,
  • komunikat IE529 o zwolnieniu do procedury wywozu lub komunikat IE525 zgoda na przekroczenie granicy,
  • komunikat IE529 zwolnienie towaru do procedury wywozu wraz z Wywozowym dokumentem towarzyszącym – EAD, który możesz obejrzeć, pobrać lub wydrukować,
  • komunikat IE599 o zakończeniu procedury wywozu,
  • inne komunikaty, np. IE504,IE505,IE551,IE560, IE561, IE509 ,IE548 w zależności od sposobu obsługi zgłoszenia celnego przez operatora w systemie AES/ECS2.

W zależności od kanału komunikacyjnego, który wybrałeś, komunikat zwrotny:

 • odbierzesz we własnej aplikacji,
 • jest dostępny odpowiednio na PUESC lub BCP,
 • otrzymasz na adres e-mail wskazany w przesłanym komunikacie.

Więcej informacji na temat otrzymywanych komunikatów znajdziesz na stronie Usługi sieciowe – informacje i specyfikacjestrona otwiera się w nowym oknie w sekcji "System AES" w dokumentach:

 • Instrukcja dla użytkowników zewnętrznych
 • Instrukcja w zakresie obsługi w Systemie AES.

Dzięki usłudze złożysz:

 • w urzędzie wywozu:
 • standardowe zgłoszenie do procedury wywozu,
 • uproszczone zgłoszenie do procedury wywozu,
 • uzupełniające zgłoszenie do procedury wywozu,
 • sprostowanie zgłoszenia do procedury wywozu,
 • wniosek o unieważnienie zgłoszenia do procedury wywozu,
 • manifest eksportowy,
 • w urzędzie wyprowadzenia:
 • zawiadomienie o przybyciu towaru,
 • wywozową deklarację skróconą,
 • sprostowanie wywozowej deklaracji skróconej,
 • manifest eksportowy.

Usługa jest bezpłatna.

Sytuacje nadzwyczajne to niedostępność usługi w szczególności ze względu na awarie lub zapowiadane prace serwisowe.

Jeśli w wyniku awarii o charakterze ogólnokrajowym usługa świadczona przez system AES jest niedostępna, możesz zastosować tryb awaryjny opisany w „Informacji uzupełniającej”. Dokument znajdziesz w na stronie Usługi sieciowe – informacje i specyfikacje w sekcji "System AES".

Tryb awaryjny oznacza możliwość złożenia zgłoszenia celnego z wykorzystaniem papierowego formularza ESS. Papierowe zgłoszenie ESS jest równoważnym prawnie dokumentem, który umożliwia objęcie towaru wnioskowaną procedurą celną. Po ustaniu awarii organ celny zarejestruje zgłoszenie w systemie AES/ECS2, jednak skutek prawny wywiera papierowe zgłoszenie ESS.

Uwaga! Podstawowym kanałem komunikacyjnym dla usługi świadczonej przez AES/ECS2 jest kanał komunikacyjny SEAP. W przypadku awarii kanału podstawowego może być wykorzystywany kanał komunikacyjny BCP. Więcej na temat tego kanału dowiesz się na stronie Usługi sieciowe – informacje i specyfikacje. Informacji szukaj w sekcji Kanał komunikacyjny BCP.

Kontakt całodobowy 24/7/365 poprzez:

Czas realizacji

 • Rejestracja zgłoszeń oraz wniosków – niezwłocznie, całodobowo.
 • Obsługa standardowych zgłoszeń lub wniosków, dla których zostały opracowane rozwiązania – na bieżąco, maksymalny czas obsługi zgłoszenia lub wniosku - do 4 godzin.
 • Obsługa zgłoszeń, która wymaga wiedzy specjalistycznej bądź technicznej (w zależności od godzin pracy II oraz III linii) w dni robocze od 7:30 do 15:30 – maksymalny czas obsługi zgłoszenia do 20 dni roboczych.
 • Obsługa wniosków, która wymaga wiedzy specjalistycznej bądź technicznej (w zależności od godzin pracy II oraz III linii) w dni robocze od 7:30 do 15:30 – maksymalny czas obsługi zgłoszenia do 10 dni roboczych.

Co zrobić, jeśli stwierdzę błędy w wysłanym komunikacie?

Komunikaty przekazywane do systemu AES/ECS2 podlegają automatycznej walidacji systemowej.

Jeśli komunikat jest poprawny pod względem formalnym i strukturalnym, zostanie przyjęty do obsługi przez system. Otrzymasz wówczas komunikat UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru) z informacją o złożeniu komunikatu do systemu AES/ECS2.

Jeśli komunikat jest niepoprawny, otrzymasz komunikat informujący o odrzuceniu (tzw. nieUPO). Szczegółowy tryb postępowania zależy od etapu, na którym uchybienia zostaną stwierdzone i rodzaju tych nieprawidłowości. Zapoznaj się z treścią komunikatu i postępuj zgodnie z informacjami w nim wskazanymi, np. popraw dane i ponownie prześlij poprawiony komunikat.

Pamiętaj! Jeśli zgłoszenie celne zostało przyjęte przez organ celny (posiada nadany numer MRN) i nie zostało skierowane do kontroli, to możesz sprostować zawarte w nim dane. Możesz to zrobić do momentu zwolnienia towaru do procedury.

Jakie są konsekwencje złożenia niepoprawnego zgłoszenia celnego lub jego niezłożenia?

Jeśli nie złożysz wywozowego zgłoszenia celnego lub złożysz niepoprawne zgłoszenie, nie będziesz mógł wywieźć towaru poza obszar celny UE, dopóki nie złożysz poprawnego wywozowego zgłoszenia celnego.

Instrukcja wypełniania zgłoszeń celnych AIS/IMPORT, AES/ECS2, NCTS2 - znajdziesz ją na stronie Usługi sieciowe - informacje i specyfikacje w sekcjach systemów AIS, AES i NCTS2 - Materiały informacyjne.

Serwis graniczny granica.gov.pl (strona otwiera się w nowym oknie) – przydatne informacje o sytuacji na przejściach granicznych, dostępnych udogodnieniach i obowiązujących przepisach.

Portal podatkowy (strona otwiera się w nowym oknie) – dodatkowe informacje na temat procedury wywozu.

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 28 lipca 2022 09:27 Sylwia Mystkowska
Pierwsza publikacja: 18 października 2021 09:06 Robert Żuławiński
Komórka odpowiedzialna: Departament Ceł MF