Uzyskaj informacje o zabezpieczeniu

Usługa skierowana jest do ciebie, j­eśli jesteś przedsiębiorcą, agentem celnym lub przedstawicielem firm, które dysponują zabezpieczeniem zarejestrowanym w Zintegrowanym Systemie Obsługi Zabezpieczeń (OSOZ2) i chcesz uzyskać informacje o:

 • złożonym zabezpieczeniu, w tym o jego typie i okresie ważności,
 • aktualnym saldzie zabezpieczenia,
 • operacjach wykonywanych na zabezpieczeniu,
 • dokumentach obciążających zabezpieczenie w danym przedziale czasu,
 • dokumentach, które nie są jeszcze zwolnione,
 • statusie dokumentu obciążającego zabezpieczenie.

Właściwy formularz znajdziesz poniżej w sekcji „Formularze do wypełnienia”.

Uwaga! Linki w sekcji "Usługa krok po kroku" otwierają się w nowych oknach przeglądarki.

KROK WSTĘPNY

 1.  Załóż konto na PUESC – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

  Uwaga! Wybierz „ROZSZERZONY ZAKRES UPRAWNIEŃ”.

  Podczas rejestracji w zakładce „CEL REJESTRACJI” wybierz opcję:

  „Chcę powiązać się z firmą, żeby wysyłać:

  • zgłoszenia celne,
  • Intrastat,
  • deklaracje akcyzowe,
  • zgłoszenia SENT,
  • e-DD,
  • wnioski i inne dokumenty.”

  Podpisz wniosek rejestracyjny. Jeśli wyślesz niepodpisany wniosek, będziesz musiał osobiście potwierdzić swoją tożsamośćstrona otwiera się w nowym oknie.

 2. Zarejestruj firmę – jeśli nie jest zarejestrowana. Sprawdź, jak to zrobić w usłudze Zarejestruj firmę - uzyskaj numer EORIstrona otwiera się w nowym oknie.

  Uwaga! Twoja firma musi być zarejestrowane w obszarze cła i posiadać numer EORI.

  Możesz sprawdzić, czy firma jest zarejestrowana – skorzystaj z wyszukiwarki podmiotów udostępnionej w usłudze Sprawdź, czy firma jest zarejestrowanastrona otwiera się w nowym oknie.

  Jeżeli dane firmy już zarejestrowanej na PUESC są nieaktualne, skorzystaj z usługi Zmień dane firmy na PUESCstrona otwiera się w nowym oknie.

 3. Powiąż osobę z firmą – sprawdź, jak to zrobić w usłudze Powiąż reprezentanta z firmąstrona otwiera się w nowym oknie.

  Pamiętaj, że możesz powiązać z firmą jedynie taką osobę, która w upoważnieniu otrzymała uprawnienie „Informacja o zabezpieczeniach (saldo, dokumenty/operacje obciążające, historie operacji)”.

  Informacje o zabezpieczeniu może uzyskać tylko osoba fizyczna bezpośrednio powiązana z firmą, tj. właściciel, pracownik bądź pełnomocnik firmy. Pracownik agencji celnej będzie mógł uzyskać informacje o zabezpieczeniu, kiedy powiąże się bezpośrednio z firmą.

  Z upoważnienia udzielonego pełnomocnikowi lub z oświadczenia złożonego przez pracodawcę dla pracownika musi jednoznacznie wynikać, że pełnomocnik/ pracownik posiada uprawnienie szczególne „Informacja o zabezpieczeniach (saldo, dokumenty/operacje obciążające, historie operacji)”.

KROK 0

 1. Zaloguj się na PUESC.
 2. Wybierz kontekst firmy, dla której chcesz uzyskać informacje o zabezpieczeniu.

KROK 1

Wypełnij formularz

 1. Wybierz odpowiedni formularzstrona otwiera się w nowym oknie dotyczący informacji o zabezpieczeniu.
 2. Wypełnij formularz. Skorzystaj z podpowiedzi przypisanych do niektórych pól formularza – znajdziesz je, klikając w ikonę (przycisk) „i”.
 3. Wygeneruj dokument i przejdź do zakładki

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłkistrona otwiera się w nowym oknie

KROK 2

Wyślij formularz

 1. Przejdź do zakładki

  Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłkistrona otwiera się w nowym oknie

  Po zaznaczeniu dokumentu „Informacja o zabezpieczeniu”  wybierz przycisk [WYŚLIJ]. Dokument nie wymaga podpisu.

 2. Dokument będzie widoczny w zakładce

  Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumentystrona otwiera się w nowym oknie

  w kolumnie „Status Dokumentu” uzyska status „Zakończony”.

KROK 3

Odbierz informację zwrotną

 1. Odśwież ekran i sprawdź, czy odpowiedź zwrotna pojawiła się w zakładce

  Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumentystrona otwiera się w nowym oknie

 2. W kolumnie „Nazwa własna dokumentu” powinno pojawić się „odpowiedz_nazwa_formularza”. Po wybraniu odpowiedzi za pomocą przycisku [Podgląd dokumentu] uzyskasz informacje o zabezpieczeniu.

Do rejestracji i obsługi zabezpieczeń służy Zintegrowany System Obsługi Zabezpieczeń (OSOZ2).

System OSOZ2 zintegrowany jest z innymi systemami KAS w ramach Systemu Informacyjnego Skarbowo-Celnego (AIS, EMCS 2 PL, NCTS 2 PL, ZEFIR2). Wymiana informacji pomiędzy systemami następuje z wykorzystaniem 17- lub 24-znakowego numeru GRN (Guarantee Reference Number) oraz 4 znakowego kodu dostępu.

ZAB_SALDO ­ Bieżące saldo [OSOZ 2]
Formularz uzyskania informacji o bieżącym saldzie złożonego zabezpieczenia

ZAB_INF ­ Informacje ogólne o zabezpieczeniu [OSOZ 2]
Formularz uzyskania informacji o złożonym zabezpieczeniu

ZAB_OB ­ Obciążenia oraz bieżące saldo [OSOZ 2]
Formularz uzyskania informacji o operacjach na zabezpieczeniu

ZAB_DN ­ Dokumenty niezwolnione [OSOZ 2]
Formularz uzyskania informacji o dokumentach niezwolnionych na zabezpieczeniu

ZAB_S ­ Status dokumentu [OSOZ 2]
Formularz uzyskania informacji o statusie dokumentu

ZAB_DOK ­ Dokumenty za okres [OSOZ 2]
Formularz uzyskania informacji o dokumentach obciążających zabezpieczenie za dany okres

ZAB_OBN ­ Obciążenia niezwolnione oraz bieżace saldo [OSOZ 2]
Formularz uzyskania informacji o obciążeniach niezwolnionych i bieżącym saldzie zabezpieczenia

 • Kanał webservice (usługa sieciowa)

Możesz przesłać komunikaty przy wykorzystaniu funkcjonalności systemów zewnętrznych zintegrowanych z PUESC (kanał webservice, usługa sieciowa). Szczegółowe informacje o możliwościach i warunkach skorzystania z tej formy udostępnienia usługi znajdziesz w zakładce Usługi sieciowe -> System OSOZ2.

Usługa jest bezpłatna.

Sytuacje nadzwyczajne to niedostępność usługi w szczególności ze względu na awarie po stronie SISC lub prace serwisowe.

W przypadku niedostępności usługi możesz skontaktować się z urzędem obsługującym zabezpieczenie.

Dodatkowe informacje na temat wymogów prawnych i formalnych w zakresie zabezpieczania należności celnych i podatkowych znajdziesz na Portalu podatkowym w artykułach (strony otwierają się w nowych oknach przeglądarki):

 

Strony otwierają się w nowych oknach lub na nowych kartach przeglądarki.

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 25.08.2023 10:26 Monika Damentko
Pierwsza publikacja: 12.10.2021 15:30 Monika Damentko