CBAM – uzyskaj dostęp do rejestru przejściowego CBAM

Rejestr przejściowy CBAM to narzędzie unijne przeznaczone dla zgłaszającego CBAM, tj. podmiotu, którego dotyczą obowiązki sprawozdawcze w związku z importem towarów objętych mechanizmem dostosowania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2, tzw. CBAM (ang. Carbon Border Adjustment Mechanism). Tutaj dowiesz się, jak uzyskać dostęp do tego rejestru oraz jak zalogować się do niego poprzez PUESC.

Więcej na temat samego mechanizmu dowiesz się na stronie Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami "KOBIZE" (strona otwiera się w nowym oknie).

Dostęp do Rejestru przejściowego CBAM może uzyskać osoba fizyczna, która:

 1. jest powiązana ze zgłaszającym CBAM zarejestrowanym na PUESC w obszarze „cło (EORI)” oraz
 2. posiada uprawnienie rozszerzone „Dostęp do rejestru CBAM”.

Możesz skorzystać z instrukcji Jak na PUESC uzyskać uprawnienie "Dostęp do rejestru CBAM” - plik pdf (1,74 MB).

Szczegółowe informacje dotyczące logowania do rejestru przejściowego CBAM znajdziesz w instrukcji Logowanie do rejestru przejściowego CBAM - plik pdf (369 KB).

Jeżeli jesteś pracownikiem lub pełnomocnikiem zgłaszającego CBAM i chcesz uzyskać uprawnienie rozszerzone „Dostęp do rejestru CBAM”:

 • złóż na PUESC wniosek WPE0001 Rejestracja, aktualizacja reprezentacji firmy,  we wniosku zaznacz uprawnienie rozszerzone „Dostęp do rejestru CBAM”,
 • sprawdź, jak dostarczyć i co powinno zawierać Pełnomocnictwo,
 • sprawdź status sprawy – po wysłaniu wniosku sprawdź na PUESC, czy sprawa została zakończona lub czy wymaga z twojej strony dodatkowych czynności.

Szczegółowe informacje na temat rejestracji i aktualizacji reprezentacji firmy znajdziesz w opisach usług PUESC:

Pamiętaj! Podczas wypełniania formularzy na PUESC uzupełnij wszystkie pola obowiązkowe, oznaczone „czerwoną gwiazdką”. Jeśli nie uzupełnisz pola lub uzupełnisz je nieprawidłowo, system wyświetli komunikat o błędzie.

KROK 1

Załóż konto na PUESC z rozszerzonym zakresem uprawnień

Szczegółowe informacje znajdziesz w usłudze Załóż konto lub sprawdź swoje dane.

Możesz także zapoznać się z filmem instruktażowym, dostępnym na YouTube Jak zarejestrować się i założyć konto na PUESC (strona otwiera się w nowym oknie).

Jeśli posiadasz już konto na PUESC, zaloguj się i przejdź do KROKU 2.

KROK 2

Sprawdź, czy firma jest już zarejestrowana na PUESC

Szczegółowe informacje znajdziesz w usłudze Sprawdź, czy firma jest zarejestrowana.

KROK 3

Zarejestruj dane firmy na PUESC i uzyskaj numer EORI

Szczegółowe informacje znajdziesz w usługach Zarejestruj dane firmy na PUESC oraz EORI - uzyskaj numer identyfikacyjny na potrzeby importu i eksportu towarów.

KROK 4

Powiąż się z firmą na PUESC w zakresie „Dostępu do rejestru CBAM”

Szczegółowe informacje znajdziesz w usłudze Powiąż reprezentanta z firmą.

Sprawdź, jak dostarczyć i co powinno zawierać Pełnomocnictwo.

KROK 5

Sprawdź status sprawy

Po wysłaniu wniosku sprawdź na PUESC, czy sprawa została zakończona lub czy wymaga z twojej strony dodatkowych czynności.

Zaloguj się do swojego konta na PUESC. Przejdź do zakładki Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty i sprawdź, czy na liście znajduje się:

 • Informacja,
 • Informacja o konieczności uzupełnienia braków,
 • Potwierdzenie rejestracji reprezentacji w SISC,
 • Odmowa rejestracji reprezentacji w SISC.

W przypadku „Informacji o konieczności uzupełnienia braków” zastosuj się do informacji zawartych w dokumencie.

Pamiętaj, że w pełnomocnictwie muszą znaleźć się:

 • Dane podmiotu,
 • Dane reprezentanta,
 • Zakres pełnomocnictwa – tj. uprawnienie „Dostęp do rejestru CBAM” musi wynikać wprost z treści pełnomocnictwa,
 • Data udzielenia,
 • Termin obowiązywania,
 • Forma reprezentacji (pracownik lub pełnomocnik),
 • Podpis mocodawcy.

Dostarcz pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej (o ile jest wymagana) tylko jednym ze sposobów:

 1. elektronicznie – to znaczy podpisane elektronicznie przez mocodawcę lub uwierzytelnione elektronicznie przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego, notariusza lub przez osobę uprawnioną przez przedsiębiorcę posiadającego pozwolenie na AEO lub uproszczenia celne:
 • jako załącznik (na karcie ZAŁĄCZNIKI) bezpośrednio w składanym wniosku,

albo

 • korzystając z usługi Zarządzaj e-Dokumentami,

albo

 1. osobiście - złóż dokumenty w oddziale celnym, urzędzie celno-skarbowym lub delegaturze urzędu celno-skarbowego,

albo

 1. pocztą - wyślij dokumenty pocztą tradycyjną na adres:

Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
Wydział Centralna Rejestracja
ul. Smoluchowskiego 1
60-179 Poznań

Jeżeli jesteś pełnomocnikiem, musisz uiścić opłatę skarbową od złożonego pełnomocnictwa w kwocie 17 zł, płatne na konto:

Urząd Miasta Poznania
Wydział Finansowy
PKO BP S.A. nr 94102040270000160212620763

Jeśli jesteś pracownikiem firmy, pamiętaj, żeby informacja ta znalazła się w treści pełnomocnictwa – wtedy nie musisz uiszczać opłaty skarbowej.

Uwaga – możesz skorzystać ze wzoru pełnomocnictwa - plik docx (18,5 KB).

 1. Rejestr przejściowy CBAM jest dostępny na portalu Komisji Europejskiej (strona otwiera się w nowym oknie). Po uruchomieniu linku zostaniesz przekierowany na stronę „Skąd Jesteś, Where Are You From?”.

Okno Skąd jesteś. Wybierz Domenę celną, kraj Poland i nie wybieraj rodzaju użytkownika Przedstawiciel celny

Wybierz domenę o nazwie "Domena celna".

Uwaga! Pamiętaj, nie wybieraj domeny "Carbon Border Adjustment Mechanism".

Następnie wybierz kraj „Poland” oraz rodzaj użytkownika.
Wybierając rodzaj użytkownika, wybierz tylko jedną z dwóch ról:

 • „Pracownik” – jeżeli jesteś pełnomocnikiem lub pracownikiem zgłaszającego CBAM,
 • „Przedsiębiorca” – jeżeli jesteś właścicielem/osobą uprawnioną do samodzielnej reprezentacji zgłaszającego CBAM.

Uwaga! Przy logowaniu do CBAM nie wybieraj rodzaju użytkownika „Przedstawiciel celny”.

 1. Następnie zostaniesz przekierowany na portal PUESC, gdzie będziesz musiał się zalogować (musisz posiadać konto na PUESC).
 2. Po zalogowaniu wybierz kontekst reprezentacji, w którym chcesz pracować. Kontekst reprezentacji należy rozumieć jako kontekst podmiotu, w imieniu którego będziesz wysyłał sprawozdania i w imieniu którego posiadasz nadane uprawnienie rozszerzone „Dostęp do rejestru CBAM”.

Okno Wybór kontekstu reprezentacji na portalu PUESC. Wybierz podmiot, w imieniu którego będziesz wysyłał sprawozdania

 1. Po wyborze kontekstu reprezentacji zostaniesz automatycznie przekierowany do rejestru CBAM.
  Uwaga! Zmiana kontekstu reprezentacji w CBAM wymaga wylogowania się, ponownego zalogowania i wyboru kontekstu, w którym chcesz pracować. Zaleca się pracę w przeglądarce w trybie incognito. System CBAM nie usuwa w pełni danych z poprzedniego logowania i po przelogowaniu może w dalszym ciągu mieć zapisane dane z poprzedniego logowania.

Jeśli jesteś właścicielem firmy/osobą uprawnioną do samodzielnej reprezentacji, nie musisz podejmować żadnych działań. Dla aktywnych na dzień 1 stycznia 2024 roku przedsiębiorców zarejestrowanych na PUESC w obszarze „cło”, którzy są powiązani ze swoją firmą jako „właściciel/osoba uprawniona do samodzielnej reprezentacji” – uprawnienie rozszerzone „Dostęp do rejestru CBAM” zostało nadane z urzędu. Uprawnienie jest dostępne od 1 stycznia 2024 roku.

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 22.01.2024 11:09 Monika Damentko
Pierwsza publikacja: 08.01.2024 14:13 Monika Damentko