Instrukcja wypełniania zgłoszeń celnych
AIS/IMPORT, AES/ECS2, NCTS2

wersja 2.5.05

Instrukcja zawiera zasady sporządzania zgłoszeń celnych i dostępna jest w formacie pliku pdf (plik do pobrania poniżej) oraz w wersji przeglądarkowej na PUESC.

Treść zawarta w pliku pdf ma charakter podstawowy i wiążący, ale nie zawiera zmian wprowadzanych w trakcie obowiązywania danej wersji Instrukcji – zmiany te są publikowane w dokumencie „Wykaz zmian”. Kolejne wersje jednolite Instrukcji w formacie pdf są publikowane w odstępach 1-2 lat.

Treść zawarta w wersji przeglądarkowej ma wyłącznie na celu ułatwienie korzystania z Instrukcji poprzez interaktywną formę, która pozwala na nawigację po poszczególnych częściach Instrukcji. Jej treść jest na bieżąco aktualizowana o zmiany wynikające z publikowanego „Wykazu zmian”. Natomiast wersja ta nie ma wiążącego charakteru w przypadku ewentualnych rozbieżności z wersją udostępnioną w formie pdf wraz ze zmianami, które wynikają z informacji uzupełniających zawartych w Wykazie.

W momencie udostępnienia podmiotom „Wykazu zmian” zmiana w wersji przeglądarkowej nastąpi najszybciej jak to będzie możliwe, nie później niż następnego dnia roboczego.

Numer wersji przeglądarkowej składa się z numeru wersji Instrukcji wskazanego w pliku pdf oraz numeru podanego w „Wykazie zmian” dla konkretnej zmiany, np. 2.4.03, co oznacza, że aktualizacja wersji przeglądarkowej obejmuje zmiany 1-3 do wersji 2.4.

Poniżej poprzednia wersja instrukcji wraz z wykazem zmian.

Pytania dotyczące instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych prosimy kierować na adres aes.ais.pytania@mf.gov.pl

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 28 grudnia 2023
Pierwsza publikacja: 12 kwietnia 2022
Komórka odpowiedzialna: Departament Ceł MF