Przeglądaj listę agentów celnych

Dzięki usłudze sprawdzisz, czy osoba jest wpisana na listę agentów celnych.

Z usługi możesz skorzystać bez logowania na PUESC:

Dowiedz się więcej:

Co musisz przygotować

 • imię i nazwisko poszukiwanej osoby
  lub
 • numer wpisu na listę agentów celnych tej osoby.

Co musisz zrobić

 • Otwórz formularz LAC0001 Lista agentów celnych [SZPROT], klikając w jego link.
 • Po otwarciu formularza uzupełnij pola.
  Uwaga! Imię i Nazwisko muszą zaczynać się z dużych liter. Przy wpisywaniu imienia i nazwiska nie stosuj spacji.
 • Odczytaj dane lub pobierz dane.
  Odczytaj dane wyświetlone na ekranie komputera. Aby zapisać dane w postaci pliku PDF, wybierz przycisk PDF, a następnie zapisz go na dysk komputera. Plik możesz również wydrukować.

LAC0001 Lista agentów celnych [SZPROT]
Formularz wyszukiwania osób wpisanych na listę agentów celnych

Usługa jest bezpłatna.

Sytuacje nadzwyczajne to niedostępność usługi w szczególności ze względu na awarie lub zapowiadane prace serwisowe.

W przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej spróbuj sprawdzić dane osoby ponownie, gdy pojawi się informacja o usunięciu awarii lub zakończeniu prac serwisowych.

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 02 czerwiec 2022 12:53 Sylwia Mystkowska
Pierwsza publikacja: 02 czerwiec 2022 12:14 Sylwia Mystkowska
Komórka odpowiedzialna: Departament Ceł MF