Przeglądaj listę agentów celnych

Dzięki usłudze sprawdzisz, czy osoba jest wpisana na listę agentów celnych.

Z usługi możesz skorzystać bez logowania za pomocą dedykowanego formularza.

Lista agentów celnych prowadzona jest przez Ministra Finansów na podstawie ustawy Prawo celne. Zawiera tylko aktywne wpisy osób, nie znajdziesz na niej osób, które zostały wpisane na listę i następnie skreślone z przyczyn określonych w ustawie.

Wpis na listę zawiera: imię i nazwisko osoby, datę wpisu oraz numer wpisu.

Co musisz zrobić

  • Otwórz formularz LAC0001 Lista agentów celnych [SZPROT], klikając w jego link.
  • Po otwarciu formularza uzupełnij pola.
    Dane osoby możesz wyszukać według dowolnego parametru. Wystarczy, że wpiszesz minimum jedno kryterium wyszukiwania.
  • Odczytaj dane lub pobierz dane.
    Odczytaj dane wyświetlone na ekranie komputera. Możesz pobrać potwierdzenie wpisu na listę agentów celnych, klikając w ikonę PDF. Dla każdej wyszukanej osoby możesz pobrać odrębne potwierdzenie.

Dzięki usłudze możesz również wyświetlić i pobrać zbiorczą listę agentów celnych według wybranych przez ciebie kryteriów. Używając odpowiednich poleceń („Pobierz odfiltrowaną listę” lub „Pobierz pełna listę”), możliwe jest pobranie pełnej lub odfiltrowanej przez ciebie listy w formacie CSV lub Excel.

LAC0001 Lista agentów celnych [SZPROT]
Formularz wyszukiwania osób wpisanych na listę agentów celnych

Usługa jest bezpłatna.

Sytuacje nadzwyczajne to niedostępność usługi w szczególności ze względu na awarie lub zapowiadane prace serwisowe.

W przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej spróbuj sprawdzić dane osoby ponownie, gdy pojawi się informacja o usunięciu awarii lub zakończeniu prac serwisowych.

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 04.08.2023 13:43 Sylwia Mystkowska
Pierwsza publikacja: 02.06.2022 12:14 Sylwia Mystkowska