System Informacji Celno-Skarbowej EUREKA

System Informacji Celno-Skarbowej EUREKA to kompleksowy zbiór informacji podatkowych i celnych, wytworzonych przez jednostki resortu finansów lub przez nie wykorzystywanych. Zawiera m.in. interpretacje indywidualne i ogólne, wiążące informacje, objaśnienia podatkowe, pisma i materiały informacyjne, odpowiedzi na interpelacje, odpowiedzi na zapytania mediów oraz wybrane orzeczenia sądów.

Wyszukiwarka systemu EUREKA umożliwia ci znalezienie m.in.:

  • interpretacji indywidualnych i ogólnych, broszur informacyjnych (dotychczas były w wyszukiwarce SIP),
  • wiążących informacji akcyzowych i stawkowych (dotychczas były w wyszukiwarkach WIA i WIS).

Dostęp do wyszukiwarki mają wszyscy klienci Krajowej Administracji Skarbowej.

Przejdź na stronę systemu EUREKA (strona otwiera się w nowym oknie).

System Informacji Celno-Skarbowej EUREKA powstał w ramach projektu realizowanego  przez Ministerstwo Finansów i Krajową Informację Skarbową w latach 2018-2021.

Krajowa Informacja Skarbowa

Krajowa Informacja Skarbowa jest jednostką organizacyjną Krajowej Administracji Skarbowej, do zadań której należy:

  • zapewnianie jednolitej i powszechnie dostępnej informacji podatkowej i celnej, w tym jej przetwarzanie i udostępnianie,
  • prowadzenie spraw dotyczących interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego,
  • prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przepisów prawa podatkowego i celnego,
  • realizacja polityki kadrowej i szkoleniowej w Krajowej Informacji Skarbowej
  • identyfikowanie obszarów zagrożeń mogących mieć wpływ na prawidłowość wykonywania obowiązków podatkowych i celnych.

Przejdź na stronę Krajowej Informacji Skarbowej (strona otwiera się w nowym oknie).