Przekaż dane geolokalizacyjne pojazdu do rejestru SENT z wykorzystaniem aplikacji mobilnej e-TOLL PL

Usługa skierowana jest do ciebie, jeśli przewozisz towary w ramach systemu SENT i chcesz przekazywać dane geolokalizacyjne pojazdu do rejestru SENT z wykorzystaniem aplikacji mobilnej e-TOLL PL.

Przygotuj:

 • numer referencyjny zgłoszenia SENT,
 • skonfigurowaną aplikację e-TOLL PL na swoim urządzeniu.

UWAGA! Jeżeli nie masz jeszcze zainstalowanej i skonfigurowanej aplikacji e-TOLL PL, skorzystaj z portalu e-TOLL (strona otwiera się w nowym oknie).  

Pomoc do instalacji i konfiguracji aplikacji e-TOLL PL:

KROK 1

Uruchom aplikację i skonfiguruj przejazd SENT

 1. Typ przejazdu - wybierz opcję "Przejazd SENT".
 2. Konfiguracja przejazdu "Realizowanie przejazdu" - wybierz opcję "Aplikacja mobilna" na telefonie i potwierdź:
  • jeżeli wybierzesz ZSL lub OBU, a następnie wybierzesz zgłoszenie SENT, które chcesz monitorować i rozpoczniesz przejazd, to w szczegółach przejazdu będziesz mógł sprawdzić status ZSL lub OBU, które zostały wskazane w zgłoszeniu SENT jako urządzenia główne. W takim statusie aplikacja nie będzie przekazywała danych geolokalizacyjnych.
 3. Zaznacz numer referencyjny zgłoszenia SENT, który ma być monitorowany podczas przejazdu.

UWAGA! Lista zleceń SENT będzie dostępna dopiero, gdy na PUESC zostaną zarejestrowane zgłoszenia SENT i zaktualizowane o numer biznesowy lokalizatora.

KROK 2

Rozpocznij/ Realizuj/ Zakończ

 • Rozpocznij przekazywanie danych geolokalizacyjnych – kliknij „Rozpocznij przejazd”.
 • Realizacja przejazdu - w trakcie przejazdu zwracaj uwagę na kolor ikon. Jeśli którakolwiek z nich pali się na inny niż zielony kolor, oznacza to, że wybrany moduł nie pracuje prawidłowo. W trakcie przejazdu zawsze możesz sprawdzić prawidłowość przekazywania danych geolokalizacyjnych, wybierając "Szczegóły przejazdu" i następnie "Pokaż mapę”. Jeżeli dane geolokalizacyjne na mapie nie pokrywają się z twoim położeniem, skontaktuj się z Centralnym Service Desk.
 • Zakończ przekazywanie danych geolokalizacyjnych – kliknij „Zakończ przejazd”.

UWAGA! Aby uzyskać informacje o przejazdach, kliknij „Historia przejazdu”.

Ikony informujące użytkownika o stanie aplikacji.

1. Ikona   informuje o poziomie naładowania baterii świadczy kolor ikony, przy czym

kolor:

 • zielony oznacza, że poziom naładowania jest nie mniejszy niż 50 %,
 • pomarańczowy oznacza, że poziom naładowania jest pomiędzy 20 a 50 % i zalecane zatrzymanie pojazdu, aby bezpiecznie podłączyć urządzenie do ładowarki,
 • czerwony oznacza, że poziom naładowania spadł poniżej 20 % i konieczne jest niezwłoczne zatrzymanie pojazdu, aby bezpiecznie podłączyć urządzenie do ładowarki.

 

2. Ikona   informuje o poziomie sygnału GPS, a tym samym o czasie, jaki upłynął od

ostatniej aktualizacji położenia urządzenia, przy czym kolor:

 • zielony oznacza poprawne działanie modułu GPS i bieżącą aktualizację położenia,
 • pomarańczowy oznacza brak aktualizacji położenia powyżej 1 minuty (powyżej 10 minut dla SENT),
 • czerwony oznacza brak aktualizacji położenia powyżej 15 minut (powyżej 60 minut dla SENT).

 

3. Ikona   informuje, że podczas przejazdu dane geolokalizacyjne są wysyłane

w sposób ciągły za pomocą sieci Internet do systemu koordynującego pracę aplikacji,

przy czym kolor:

 • zielony oznacza poprawną komunikację z Internetem i bieżącą aktualizację położenia,
 • pomarańczowy oznacza brak aktualizacji położenia powyżej 5 minut (powyżej 10 minut dla SENT),
 • czerwony oznacza brak aktualizacji położenia powyżej 15 minut (powyżej 60 minut dla SENT).

Aplikacja mobilna e-TOLL PL jest bezpłatna.

Sytuacje nadzwyczajne to niedostępność usługi w szczególności ze względu na awarie lub zapowiadane prace serwisowe.

W przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej spróbuj skorzystać z aplikacji mobilnej e-TOLL PL ponownie, gdy pojawi się informacja o usunięciu awarii lub zakończeniu prac serwisowych.

Informacje o niedostępności usługi oraz możliwości realizacji przewozu towarów w ramach systemu SENT w przypadku takiej niedostępności są publikowane są na stronie głównej PUESC w „Aktualnościach”.

Materiały dotyczące aplikacji dostępne są na stronie etoll.gov.pl (strona otwiera się w nowym oknie).

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 12.01.2024 10:11 Sylwia Mystkowska
Pierwsza publikacja: 23.09.2021 14:37 Anna Chełminiak-Przykaza