Złóż informację o dopłatach w grach liczbowych, loteriach pieniężnych i grze telebingo

Usługa skierowana jest do ciebie, jeśli jesteś podmiotem gospodarczym, który urządza gry objęte monopolem państwa.

Z usługi możesz skorzystać za pomocą dedykowanego formularza (GHD-1) lub kanału webservice (usługa sieciowa).

Uwaga! Linki w sekcji "Usługa krok po kroku" otwierają się w nowych oknach przeglądarki.

Pamiętaj – musisz podpisać deklarację w sposób określony w KROKU 2.

KROK WSTĘPNY

Załóż konto na PUESC – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

Uwaga! Wybierz "PODSTAWOWY ZAKRES UPRAWNIEŃ”.

Deklarację możesz również złożyć, jeśli posiadasz konto z rozszerzonym zakresem uprawnień.

KROK 0

Zaloguj się na PUESC.

KROK 1

Wypełnij formularz GHD-1

 1. Wybierz na PUESC formularz deklaracji GHD-1 (3) ­- Informacja- obowiązuje od 01.04.2017 [ZEFIR2]strona otwiera się w nowym oknie
 2. Wypełnij formularz. Skorzystaj z podpowiedzi przypisanych do niektórych pól formularza – znajdziesz je, klikając w ikonę (przycisk) „i”.
 3. Wygeneruj dokument (deklarację) i przejdź do zakładki

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

KROK 2

Podpisz deklarację

Możesz to zrobić na 2 sposoby:

 1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 2. podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego.

KROK 3

Wyślij deklarację

 1. W zakładce

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

zaznacz i wyślij deklarację.

 1. Przejdź do zakładki

Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty

i sprawdź, czy otrzymałeś UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru).

UPO potwierdza, że złożyłeś deklarację w formie elektronicznej i możesz zapłacić zadeklarowany podatek tradycyjnym przelewem. Wysłana przez ciebie deklaracja będzie weryfikowana w systemie.

KROK 4

Zapłać podatek

Zapłaty podatku należy dokonać na indywidualny rachunek podatkowy (mikrorachunek podatkowy).

Więcej dowiesz się w sekcji Ile zapłacisz.

Jeśli urządzasz gry objęte monopolem państwa, dla których ustanowione są dopłaty
w wysokości:

 • 25% stawki, ceny losu lub innego dowodu udziału w grze - w grach liczbowych;
 • 10% stawki, ceny losu lub innego dowodu udziału w grze - w loteriach pieniężnych i grze telebingo

jesteś zobowiązany do składania informacji o tych dopłatach.

Pamiętaj o:

 • składaniu właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego informacji o dopłatach, według określonego wzoru (odniesienia do formularzy poniżej),
 • obliczaniu, poborze oraz wpłacaniu dopłat na rachunek właściwego urzędu skarbowego - za okresy i w terminach określonych dla dokonywania w danej grze wpłat z tytułu podatku od gier.

Złóż informację w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie. Terminy są takie same jak dla dokonywania w danej grze wpłat z tytułu podatku od gier.

Wybierz właściwy formularz deklaracji – kieruj się datą złożenia:

 1. Jeśli składasz informację w okresie od kwietnia 2017 – wypełnij:

GHD-1 (3) ­ Deklaracja ­ obowiązuje od 01.04.2017 [ZEFIR2]

Formularz złożenia informacji o dopłatach w grach liczbowych, loteriach pieniężnych i grze telebingo

 1. Jeśli składasz informację w okresie od lutego 2017 do marca 2017 – wypełnij:

GHD-1 (2) ­ Deklaracja ­ obowiązuje od 01.02.2017 do 31.03.2017[ZEFIR2]

Formularz złożenia informacji o dopłatach w grach liczbowych, loteriach pieniężnych i grze telebingo

 1. Jeśli składasz informację w okresie od stycznia 2016 do stycznia 2017 – wypełnij:

GHD-1 (1) ­ Deklaracja ­ obowiązuje od 01.01.2016 do 31.01.2017[ZEFIR2]

Formularz złożenia informacji o dopłatach w grach liczbowych, loteriach pieniężnych i grze telebingo

Kanał webservice (usługa sieciowa)

Możesz przesłać komunikaty przy wykorzystaniu funkcjonalności systemów zewnętrznych zintegrowanych z PUESC (kanał webservice, usługa sieciowa). Szczegółowe informacje o możliwościach i warunkach skorzystania z tej formy udostępnienia usługi znajdziesz na stronie Usługi sieciowe – informacje i specyfikacje. Właściwych dokumentów szukaj w sekcji "System ZEFIR2".

O wysokości podatku dowiesz się z wypełnionego formularza deklaracji.

Zapłaty podatku należy dokonać na indywidualny rachunek podatkowy (mikrorachunek podatkowy).

Sytuacje nadzwyczajne to niedostępność usługi w szczególności ze względu na awarie lub zapowiadane prace serwisowe.

Jeśli problemy techniczne nie pozwolą ci złożyć deklaracji elektronicznie, przekaż ją w formie papierowej. Rozstrzygnięcie otrzymasz w tej samej formie. Do złożenia deklaracji papierowej w urzędzie będzie ci potrzebny wzór deklaracji do wydruku – znajdziesz go w części Przydatne linki. Wypełnij formularz i złóż go we właściwym urzędzie skarbowym.

Strony otworzą się w nowych oknach przeglądarki:

Formularze - pozostałe podatki – znajdziesz tu formularz dla informacji o dopłatach w grach liczbowych, loteriach pieniężnych i grze telebingo

Formularz Pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (UPL-1)

Serwis ISAP (Internetowy System Aktów Prawnych) – znajdź interesujący cię akt prawny

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 29.12.2023 12:46 Monika Damentko
Pierwsza publikacja: 07.06.2021 15:52 Monika Damentko