Komunikaty dla zgłaszających

Komunikaty dla zgłaszających noszą nazwę Newsletter i oznaczenie Z z kolejnym numerem i rokiem wydania np. Z/81/2021. W komunikacie podana jest data jego wydania.

Newslettery Z wysłane w 2022 roku znajdziesz w poniższym zestawieniu. Wyszukaj w nim interesujący cię komunikat. Newslettery wysłane w poprzednich latach znajdziesz w Archiwum.

Numer porządkowy

Skrót treści

Pobierz komunikat

Z/81/2022

Zakończenie dotychczasowej formy dystrybucji newsletterów.

Newsletter nr Z_81_2022 - plik pdf (235 KB)

Z/80/2022

Środki taryfowe i taryfa celna na rok 2023.

Newsletter nr Z_80_2022 - plik pdf (373 KB)

Z/79/2022

Zasady składania zgłoszeń uzupełniających oraz FAQ dla AIS/IMPORT wersja 4.0

Newsletter nr Z_79_2022 - plik pdf (246 KB)

Z/78/2022

Pochodzenie w zgłoszeniach celnych i zmiany w unijnych umowach o wolnym handlu UE - ESA EPA i z Singapurem.

 

Newsletter nr Z_78_2022 - plik pdf (118 KB)

Z/77/2022

Informacja dotycząca niedostępności systemów – 31 grudnia 2022/1 stycznia 2023 r.

Newsletter nr Z_77_2022 - plik pdf (236 KB)

Z/76/2022

Informacja dotycząca zmian w Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych w zakresie kodu dokumentu dla kontyngentu dla towarów z Rosji.

Newsletter nr Z_76_2022 - plik pdf (191 KB)

Z/75/2022

Informacja dotycząca zmian w Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych.

Newsletter nr Z_75_2022 - plik pdf (143 KB)

Z/74/2022

Informacja dotycząca automatyzacji pomiędzy systemami AES/STATUS a PPCS.

Newsletter nr Z_74_2022 - plik pdf (140 KB)

Z/73/2022

Informacja dotycząca zmian w Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych.

Newsletter nr Z_73_2022 - plik pdf (145 KB)

Z/72/2022

Informacja dotycząca produktów pochodzących z Wybrzeża Kości Słoniowej korzystających przy przywozie do UE z preferencyjnego traktowania taryfowego.

Newsletter nr Z_72_2022 - plik pdf (151 KB)

Z/71/2022

Informacja dotycząca planowanej niedostępności systemów (6.12.2022 r.).

Newsletter nr Z_71_2022 - plik pdf (156 KB)

Z/70/2022

Informacja dotycząca publikacji specyfikacji XML AES/ECS2 PLUS i NCTS2 PLUS.

Newsletter nr Z_70_2022 - plik pdf (262 KB)

Z/69/2022

Materiał dotyczący publikacji na PUESC bieżących informacji z zakresu obrotu towarowego z państwami trzecimi.

Newsletter nr Z_69_2022 - plik pdf (269 KB)

Z/68/2022

Informacja dotycząca planowanej niedostępności systemów (17/18.11.2022 r.).

Newsletter nr Z_68_2022 - plik pdf (241 KB)

Z/67/2022

Udostępninienie środowiska testowego z wersją systemu AIS/IMPORT z rozszerzonym zakresem danych.

Newsletter nr Z_67_2022 - plik pdf (244 KB)

Z/66/2022

Informacja dotycząca planowanej niedostępności systemów (03.11.2022 r.).

Newsletter nr Z_66_2022 - plik pdf (241 KB)

Z/65/2022

Informacja dotycząca publikacji zawiadomienia skierowanego do podmiotów gospodarczych w sprawie nowej rundy wniosków o zawieszenie ceł autonomicznych Wspólnej Taryfy Celnej na niektóre produkty przemysłowe i rolne.

Newsletter nr Z_65_2022 - plik pdf (137 KB)

Z/64/2022

Informacja dotycząca zmiany „Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych” w zakresie kodu dokumentu dla kontyngentów dla towarów z Rosji.

Newsletter nr Z_64_2022 - plik pdf (160 KB)

Z/63/2022

Informacja dotycząca wdrożenia kolejnej usługi z grupy „Single Window i kontrole inspekcji granicznych”.

Newsletter nr Z_63_2022 - plik pdf (267 KB)

Z/62/2022

Informacja dotycząca udostępnienia nowej usługi "Złóż dane oświadczeń i zaświadczeń".

Newsletter nr Z_62_2022 - plik pdf (238 KB)

Z/61/2022

Centrum Informatyki Resortu Finansów informuje o planowanej aktualizacji oprogramowania weryfikującego podpisy elektroniczne.

Newsletter nr Z_61_2022 - plik pdf (261 KB)

Z/60/2022

Informacja o wydłużenia terminu składania zgłoszeń do udziału w Webinarium.

Newsletter nr Z_60_2022 - plik pdf (159 KB)

Z/59/2022

Informacja dotycząca planowanego wdrożenia kolejnej usługi z grupy „Single Window i kontrole inspekcji granicznych” - Uzyskaj graniczne dokumenty dotyczące środków ochrony roślin.

Newsletter nr Z_59_2022 - plik pdf (379 KB)

Z/58/2022

Informacja dotycząca zmian w Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych.

Newsletter nr Z_58_2022 - plik pdf (146 KB)

Z/57/2022

Informacja o terminie wdrożenia automatyzacji obsługi Wniosku o potwierdzenie unijnego statusu celnego towarów.

Newsletter nr Z_57_2022 - plik pdf (243 KB)

Z/56/2022

Informacja dotycząca wdrożenia zmiany systemu CDS (Unijnego Systemu Decyzji Celnych).

Newsletter nr Z_56_2022 - plik pdf (265 KB)

Z/55/2022

Informacja dotycząca planowanej niedostępności systemów (20.09.2022 r.).

Newsletter nr Z_55_2022 - plik pdf (239 KB)

Z/54/2022

Informacja dotycząca przystąpienia Ukrainy do Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej i Konwencji SAD.

Newsletter nr Z_54_2022 - plik pdf (261 KB)

Z/53/2022

Informacja dotycząca publikacji specyfikacji XML dla fazy 2 systemu SATOS/ICS2.

Newsletter nr Z_53_2022 - plik pdf (252 KB)

Z/52/2022

Informacja dotycząca nowego kodu dokumentu wymaganego - „7P45 Świadectwo sanitarne wydane w Single Window”.

Newsletter nr Z_52_2022 - plik pdf (394 KB)

Z/51/2022

Informacja dotycząca integracji systemu Single Window z unijnym systemem EU CSW-CERTEX.

Newsletter nr Z_51_2022 - plik pdf (282 KB)

Z/50/2022

Informacja w sprawie najczęstszych nieprawidłowości przy zgłaszaniu przesyłek do kontroli granicznej.

Newsletter nr Z_50_2022 - plik pdf (297 KB)

Z/49/2022

Informacja dotycząca zmian organizacyjnych odpraw pojazdów w ruchu towarowym w przejściach granicznych z Ukrainą.

Newsletter nr Z_49_2022 - plik pdf (417 KB)

Z/48/2022

Informacja w sprawie trwających konsultacji społecznych na temat "Przeglądu unijnego kodeksu celnego".

Newsletter nr Z_48_2022 - plik pdf (423 KB)

Z/47/2022

Informacja dotycząca opublikowania Specyfikacji XML dla systemu AIS/IMPORT PLUS.

Newsletter nr Z_47_2022 - plik pdf (433 KB)

Z/46/2022

Informacja dotycząca planowanej na 2 sierpnia niedostępności systemów.

Newsletter nr Z_46_2022 - plik pdf (414 KB)

Z/45/2022

Informacja dotycząca planowanej na 30 lipca niedostępności systemów.

Newsletter nr Z_45_2022 - plik pdf (413 KB)

Z/44/2022

Informacje dotyczące:

  • zmian w „Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych”,
  • obowiązku podawania kodów HS oraz masy brutto i netto w zgłoszeniach tranzytowych w NCTS2 dla zbóż transportowanych z Ukrainy;
  • przeniesienia usług importu i ICS na nowy PUESC.

Newsletter nr Z_44_2022 - plik pdf (740 KB)

Z/43/2022

Informacja w sprawie wprowadzonej funkcji przekazywania powiadomień o nowych zdarzeniach na portalu przedsiębiorcy unijnego systemu Decyzje Celne (TP CDS).

Newsletter nr Z_43_2022 - plik pdf (254 KB)

Z/42/2022

Informacja dotycząca zmiany Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych w zakresie kodu waluty i kodu dokumentu dla kontyngentów dla towarów z Rosji.

Newsletter nr Z_42_2022 - plik pdf (193 KB)

Z/41/2022

Informacja dotycząca zwolnienia przywozu z należności celnych przywozowych i z VAT towarów, które mają być dystrybuowane lub nieodpłatnie udostępniane na rzecz osób uciekających przed wojną w Ukrainie oraz na rzecz osób potrzebujących w Ukrainie.

Newsletter nr Z_41_2022 - plik pdf (260 KB)

Z/40/2022

Informacja dotycząca wykreślenia w „Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych” krajowego kodu informacji dodatkowej „COVID”.

Newsletter nr Z_40_2022 - plik pdf (319 KB)

Z/39/2022

Informacja dotycząca planowanej na 30.06.2022 r. niedostępności systemów AES/ECS2, AES/STATUS, AES/WALIDATOR, AES/KOMUNIKATOR BCP, AIS/IMPORT, AIS/ICS, AIS/TQS, AIS/INTRASTAT, AIS/e-COMMERCE.

Newsletter nr Z_39_2022 - plik pdf (141 KB)

Z/38/2022

Informacja dotycząca ustania przepisów wynikających z decyzji Komisji (UE) 2021/2313 w sprawie zwolnienia przywozu z należności celnych przywozowych i VAT w odniesieniu do towarów potrzebnych do zwalczania skutków epidemii COVID-19 z dniem 30 czerwca 2022 roku.

Newsletter nr Z_38_2022 - plik pdf (246 KB)

Z/37/2022

Informacja dotycząca zmian w systemie AIS/IMPORT, które zostaną wprowadzone od 1 stycznia 2023 r.

Newsletter nr Z_37_2022 - plik pdf (399 KB)

Z/36/2022

Informacja dotycząca przeniesienia usług importu i ICS na nowy PUESC.

Newsletter nr Z_36_2022 - plik pdf (271 KB)

Z/35/2022

Informacja dotycząca niedostępności portalu PUESC.

Newsletter nr Z_35_2022 - plik pdf (413 KB)

Z/34/2022

Informacja dotycząca wprowadzenia nowych krajowych kodów dokumentów.

Newsletter nr Z_34_2022 - plik pdf (419 KB)

Z/33/2022

Informacja dotycząca zaplanowanych na 24 maja 2022 roku w godzinach 20:00 - 23:59 pracach technicznych, związanych z aktualizacją oprogramowania systemowego serwerów komunikacyjnych sieci CCN.

Newsletter nr Z_33_2022 - plik pdf (415 KB)

Z/32/2022

Wprowadzenia kodu informacji dodatkowej „COVID”.

Newsletter nr Z_32_2022 - plik pdf (281 KB)

Z/31/2022

Informacja dotycząca planowanej na 17.05.2022 r. niedostępności systemów.

Newsletter nr Z_31_2022 - plik pdf (244 KB)

Z/30/2022

Publikacja specyfikacji technicznej SXML dla Systemu AES wersja 2.04.

Newsletter nr Z_30_2022 - plik pdf (587 KB)

Z/29/2022

Automatyzacja obsługi procedury wywozu przesyłek skonteneryzowanych wyprowadzanych z UE przez polskie porty morskie.

Newsletter nr Z_29_2022 - plik pdf (187 KB)

Z/28/2022

Informacja dotycząca planowanej na 28.04.2022 r. niedostępności systemów.

Newsletter nr Z_28_2022 - plik pdf (413 KB)

Z/27/2022

Zaproszenie do wzięcia udziału w webinarium dotyczącego wdrożenia nowej usługi Single Window.

Newsletter nr Z_27_2022 - plik pdf (418 KB)

Z/26/2022

Informacja dotycząca instalacji oprogramowania produkcyjnej EuroBramki CCN.

Newsletter nr Z_26_2022 - plik pdf (156 KB)

Z/25/2022

Informacja dotycząca publikacji Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych w wersji przeglądarkowej.

Newsletter nr Z_25_2022 - plik pdf (435 KB)

Z/24/2022

Informacja dotycząca wprowadzenia kodu PHU01.

Newsletter nr Z_24_2022 - plik pdf (417 KB)

Z/23/2022

Informacja dotycząca planowanej na 07.04.2022 r. niedostępności systemów.

Newsletter nr Z_23_2022 - plik pdf (415 KB)

Z/22/2022

Informacja dotycząca wprowadzania do Unii Europejskiej używanych maszyn rolniczych i leśnych.

Newsletter nr Z_22_2022 - plik pdf (414 KB)

Z/21/2022

Informacja dotycząca zmian do Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych AIS/IMPORT, AES/ECS2, NCTS2 w. 2.3 z dnia 05 marca 2021 r.

Newsletter nr Z_21_2022 - plik pdf (694 KB)

Z/20/2022

Informacja dotycząca planowanej na 22.03.2022 r. niedostępności systemów.

Newsletter nr Z_20_2022 - plik pdf (241 KB)

Z/19/2022

Informacja dotycząca publikacji specyfikacji XML w wersji 1.12 dla NCTS2 oraz FAQ.

Newsletter nr Z_19_2022 - plik pdf (157 KB)

Z/18/2022

Informacja dotycząca planowanej niedostępności portalu PUESC.

Newsletter nr Z_18_2022 - plik pdf (415 KB)

Z/17/2022

Informacja dotycząca planowanej na 10.03.2022 r. niedostępności systemów.

Newsletter nr Z_17_2022 - plik pdf (416 KB)

Z/16/2022

Informacja dotycząca udostępnienia specjalnego formularza przekroczenia granicy polsko-ukraińskiej dla transportu ciężarowego z pomocą humanitarną dla Ukrainy.

Newsletter nr Z_16_2022 - plik pdf (431 KB)

Z/15/2022

Informacja dotycząca pomocy humanitarnej dla Ukrainy.

Newsletter nr Z_15_2022 - plik pdf (412 KB)

Z/14/2022

Komunikat dotyczący zasad wysyłki pomocy humanitarnej na Ukrainę.

Newsletter nr Z_14_2022 - plik pdf (436 KB)

Z/13/2022

Informacja dotycząca możliwości stosowania zwolnienia z należności celnych przywozowych towarów przywożonych do Polski z państw trzecich w ramach pomocy humanitarnej przeznaczonej dla uchodźców przyjeżdżających do Polski w związku działaniami wojennymi w Ukrainie.

Newsletter nr Z_13_2022 - plik pdf (673 KB)

Z/12/2022

Informacja dotycząca planowanej na dzień 02.03.2022 r. niedostępności systemów.

Newsletter nr Z_12_2022 - plik pdf (467 KB)

Z/11/2022

Informacja dotycząca przywozu produktów do Unii na podstawie układu o stowarzyszeniu UE–Ukraina z niekontrolowanych przez rząd obszarów Ukrainy w obwodzie donieckim i ługańskim.

Newsletter nr Z_11_2022 - plik pdf (537 KB)

Z/10/2022

Informacja dotycząca planowanej na dzień 22.02.2022 r. niedostępności systemów.

Newsletter nr Z_10_2022 - plik pdf (412 KB)

Z/09/2022

Informacja dotycząca zerowych kwot należności celnych na zgłoszeniach w Systemie NCTS2.

Newsletter nr Z_09_2022 - plik pdf (136 KB)

Z/08/2022

Informacja dotycząca planowanej na dzień 10.02.2022 r. niedostępności systemów.

Newsletter nr Z_08_2022 - plik pdf (155 KB)

Z/07/2022

Informacja dotycząca stosowania art. 33a ustawy o VAT.

Newsletter nr Z_07_2022 - plik pdf (415 KB)

Z/06/2022

Informacja dla osób korzystających z procedury uproszczonej oraz o informację dot. planowanej na dzień 03.02.2022 r. niedostępności systemów.

Newsletter nr Z_06_2022 - plik pdf (417 KB)

Z/05/2022

Informacje dotyczące zmian do Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych AIS/IMPORT, AES/ECS2, NCTS2 w. 2.3 z dnia 05 marca 2021 r.

Newsletter nr Z_05_2022 - plik pdf (511 KB)

Z/04/2022

Informacja dotycząca zasady wypełniania pola 44 dla dokumentów, których obowiązek deklarowania wynika z przepisów odrębnych, a które są obsługiwane przez system PKWD – Single Window oraz zaproszenie na Webinarium ws. wdrażania nowych usług Single Window.

Newsletter nr Z_04_2022 - plik pdf (448 KB)

Z/03/2022

Informacja dotycząca planowanej na dzień 20.01.2022 r. niedostępności systemu AIS/e-COMMERCE.

Newsletter nr Z_03_2022 - plik pdf (238 KB)

Z/02/2022

Informacja dotycząca planowanej na dzień 13.01.2022 r. niedostępności systemów.

Newsletter nr Z_02_2022 - plik pdf (138 KB)

Z/01/2022

Informacja uzupełniająca dotycząca wdrożenia z dniem 01 lutego 2022 r. aplikacji KOMUNIKATOR+.

Newsletter nr Z_01_2022 - plik pdf (491 KB)