Pobierz aktualizację danych Taryfy celnej

Dzięki usłudze:

 • złożysz wniosek o pobranie aktualizacji Taryfy celnej,
 • będziesz mógł zaktualizować swoją kopię bazy danych Taryfy celnej.

Z usługi możesz skorzystać za pomocą dedykowanego formularza (AKT_TC) lub poprzez kanał webservice (usługa sieciowa).

Załóż konto

Zaloguj się

KROK 1

Wypełnij formularz AKT-TC

KROK 2

Wyślij wniosek

KROK 3

Odbierz plik aktualizacji

KROK WSTĘPNY

Przycisk załóż konto Załóż konto na PUESC – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

Uwaga! Wybierz „PODSTAWOWY ZAKRES UPRAWNIEŃ".

KROK 0

Zaloguj się Zaloguj się na PUESC

KROK 1

Wypełnij formularz AKT-TC

 1. Wybierz na PUESC formularz ­ AKT_TC - Wniosek o pobranie aktualizacji Taryfy celnej [ISZTAR4]
 2. Wypełnij formularz. Skorzystaj z podpowiedzi przypisanych do niektórych pól formularza – znajdziesz je, klikając w ikonę (przycisk) „i”.
 3. Wygeneruj dokument (wniosek) i przejdź do zakładki

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

KROK 2

Wyślij wniosek

 1. W zakładce

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

zaznacz i wyślij wniosek.

 1. Przejdź do zakładki

Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty

i sprawdź, czy otrzymałeś UPP (Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia).

UPP potwierdza, że złożyłeś wniosek w formie elektronicznej.

UWAGA! Wysłany przez ciebie wniosek będzie przetwarzany w systemie. Może to potrwać do kilkudziesięciu minut, w zależności od okresu czasu podanego we wniosku.

 1. Złożony wniosek w zakładce

Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty

w kolumnie „Status dokumentu” uzyska status „Zakończony”.

KROK 3

Odbierz plik aktualizacji

Plik możesz znaleźć w zakładce

Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty

​​​ 

 1. Usługa skierowana jest do wszystkich zainteresowanych tematyką obrotu towarowego z zagranicą: osób fizycznych, przedsiębiorców, agencji celnych podmiotów, które chcą utrzymywać własną kopię bazy danych Taryfy celnej.
 2. Aby utrzymywać własną kopię bazy danych Taryfy celnej musisz pobrać najpierw tzw. „plik startowy” reprezentujący stan całej bazy taryfowej na konkretny dzień i godzinę. Plik startowy udostępniany jest w postaci skompresowanego archiwum i można go pobrać z Serwisu Taryfy celnej (strona otworzy się w nowym oknie).

Po utworzeniu własnej bazy danych Taryfy celnej musisz ją okresowo aktualizować. Każdy plik aktualizacji zawiera zmiany w obiektach taryfowej bazy danych jakie zostały dokonane w żądanym okresie czasu.

 1. Wniosek o pobranie aktualizacji Taryfy celnej możesz złożyć w dogodnym dla siebie czasie. Pamiętaj jednak, że aktualizacje bazy danych Taryfy celnej aplikowane są w dni robocze w następujących godzinach:
 • zmiany pochodzące z unijnego systemu TARIC o godz. 20,
 • zmiany krajowe w godzinach 8 – 16.
 1. Wniosek obejmować może maksymalnie okres 7 dni. Jeśli chcesz pobrać aktualizacje za dłuższy okres czasu, musisz podzielić go na mniejsze części i wysłać wniosek dla każdego z okresów osobno.

AKT_TC Wniosek o pobranie aktualizacji Taryfy celnej [ISZTAR4]

Wniosek o pobranie wszystkich aktualizacji danych Taryfy celnej za zadany okres czasu (nie dłuższy niż 7 dni)

Możesz przesyłać komunikaty przy wykorzystaniu funkcjonalności systemów zewnętrznych zintegrowanych z PUESC (kanał webservice, usługa sieciowa). Szczegółowe informacje o możliwościach i warunkach skorzystania z tej formy udostępnienia usługi znajdziesz na stronie Usługi sieciowe – informacje i specyfikacje dostępnej z menu Usługi sieciowe. Właściwych dokumentów szukaj w sekcji System ISZTAR4

Usługa jest bezpłatna.

Sytuacje nadzwyczajne to niedostępność usługi w szczególności ze względu na awarie lub zapowiadane prace serwisowe.

Informacje o niedostępności usługi publikowane są na PUESC. Staramy się, aby okresy niedostępności ze względu na prace serwisowe ograniczać do niezbędnego minimum. Do skorzystania z usług serwisu Taryfy celnej zapraszamy po przywróceniu jego funkcjonalności.

Kontakt całodobowy 24/7/365 poprzez:

 • portal Centralny Service Desk

przejdź do portalu  CSD - Centralny Service Desk (strona otwiera się w nowym oknie)

 • e-mail – helpdesk-eclo@mf.gov.pl:
  • w polu temat wpisz nazwę usługi,
  • w treści wiadomości opisz, co działa nieprawidłowo bądź napisz, czego chcesz się dowiedzieć,
  • wyślij wiadomość z adresu e-mail, którego użyłeś do założenia konta na PUESC (login PUESC),
 • telefon - nie świadczymy wsparcia telefonicznego w zakresie serwisu Taryfy Celnej.

Oczekiwanie na rozmowę z konsultantem Help Desk SISC to maksymalnie 30 minut. Średni czas oczekiwania wynosi 5 minut.

Czas realizacji

 • Rejestracja zgłoszeń oraz wniosków – niezwłocznie, całodobowo.
 • Obsługa standardowych zgłoszeń lub wniosków, dla których zostały opracowane rozwiązania – na bieżąco, maksymalny czas obsługi zgłoszenia lub wniosku do 4 godzin.
 • Obsługa zgłoszeń, która wymaga wiedzy specjalistycznej bądź technicznej (w zależności od godzin pracy II oraz III linii) w dni robocze od 7:30 do 15:30 – maksymalny czas obsługi zgłoszenia do 20 dni roboczych.
 • Obsługa wniosków, która wymaga wiedzy specjalistycznej bądź technicznej (w zależności od godzin pracy II oraz III linii) w dni robocze od 7:30 do 15:30 – maksymalny czas obsługi zgłoszenia do 10 dni roboczych.

 

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdziesz w zakładce „FAQ” w serwisie Taryfy celnej (strona otworzy się w nowym oknie).

Strony otworzą się w nowych oknach przeglądarki.

Serwis Taryfy celnej

System Unijny TARIC