Wzory dokumentów elektronicznych dla usług sieciowych

Wzory dokumentów elektronicznych składanych przez użytkowników konta na PUESC do organów KAS publikuje się celem udostępnienia zainteresowanym możliwości korzystania z elektronicznych usług publicznych typu transakcyjnego, udostępnionych w zakresie tematycznym PUESC.      

Dokumenty elektroniczne, stosowane w sprawach celnych i podatkowych prowadzonych przez organy KAS z wykorzystaniem PUESC, tworzy się na podstawie wzorów dokumentów opublikowanych na PUESC. Znajdziesz je w materiałach opublikowanych na stronie Usługi sieciowe – informacje i specyfikacje w sekcjach poszczególnych komponentów informatycznych Systemu Informacyjnego Skarbowo-Celnego (np. „System ZEFIR2”), w części „Specyfikacje komunikatów”.