Certyfikaty celne


Lista niekwalifikowanych certyfikatów S.C. jest to spis certyfikatów wystawionych przez Służbę Celną. Zawiera numer seryjny certyfikatu, datę jego utworzenia i ważności.

Dodatkowo dla każdego certyfikatu można wykonać operację: Zawieś, Odwieś lub Unieważnij jednak, w tym celu należy skontaktować się z Help Deskiem.

W celu wygenerowania niekwalifikowanego certyfikatu celnego  należy przejść do sekcji Certyfikaty Celne znajdującej się w widoku Moje szczegółowe dane a następnie wybrać opcję Generuj certyfikat celny.  Kolejnym krokiem jest zapoznanie się z regulaminem oraz wyrażenie wymaganych zgód oraz rozpoczęcie generowania certyfikatu przyciskiem Potwierdź.

Po uruchomieniu aplikacji CertSign należy postępować zgodnie z instrukcją generowania niekwalifikowanego certyfikatu celnego. W oknie konfiguracji usług kryptograficznych dostępne są trzy opcje:

  • CSP – pozwala wygenerować podpis i zapisać klucz prywatny w usłudze systemowej Windows
  • PKCS #11 – pozwala wygenerować podpis i zapisać klucz prywatny na dedykowanym urządzeniu kryptograficznym
  • Keystore – pozwala wygenerować podpis i zapisać klucz prywatny w przenośnym pliku tekstowym

Po poprawnym wygenerowaniu certyfikatu system wyświetli informację o nowym niekwalifikowanym certyfikacie S.C.

Uwaga 1: Przeglądarka może nie mieć dostępu do Javy, należy wtedy zezwolić przeglądarce na dostęp do Javy wybierając Allow na wyświetlonym komunikacie.

Uwaga 2: Okno usług kryptograficznych CertSing może otworzyć się „pod” przeglądarką. Aby zobaczyć jego zawartość należy zminimalizować przeglądarkę.