FAQ

08. Objęcie odpadów (kod systemowy 0005) systemem SENT


Jeśli przewożone towary są odpadami w rozumieniu ustawy o odpadach, a ich przewóz podlega przepisom rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przemieszczania odpadów, wówczas przywóz takich odpadów do Polski albo przewóz ich z terytorium jednego państwa członkowskiego UE na terytorium drugiego państwa członkowskiego UE albo państwa trzeciego, przez terytorium Polski - należy zgłosić do rejestru SENT.
W przypadku wątpliwości związanych z kwalifikowaniem danego towaru do odpadów, właściwym organem do udzielenia wsparcia jest Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

ID: 650301480

Przewóz odpadów, który podlega rozporządzeniu (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przemieszczania odpadów oraz który rozpoczyna się poza granicami kraju i kończy w Polsce (SENT_200) albo rozpoczyna się i kończy poza granicami kraju, ale jest przewożony przez Polskę (SENT_300) - należy zgłosić do rejestru SENT.
Wyjątek stanowią przewozy odpadów objęte procedurą celną tranzytu, a także przewozy odpadów przeznaczonych do odzysku, których ilość w przesyłce nie przekracza 20 kg (mówi o tym art. 3 ust. 2 ww. rozporządzenia WE).
Zgłoszeniu do rejestru SENT nie podlegają przewozy odpadów rozpoczynające się na terytorium kraju.

ID: 650301496

W przypadku odmowy przyjęcia towaru nabywanego wewnątrzwspólnotowo podmiot odbierający, którzy wcześniej dokonywał zgłoszenia przewozu tego towaru (SENT_200), winien zamknąć to zgłoszenie, wpisując w polu uwagi informację o odmowie przyjęcia dostawy.
Na przewóz tego nieodebranego towaru z powrotem do jego nadawcy (z Polski do UE) nie jest wymagane zgłoszenie SENT.

ID: 650304912

Konieczność odbioru reklamowanego odpadu przez organizującego przemieszczenie wynika z rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przemieszczania odpadów, a więc podlega także systemowi SENT. W przypadku odmowy przyjęcia towaru wywożonego z Polski do UE, który następnie zostaje zwrócony  do Polski, podmiot do którego towar jest zwracany winien dokonać zgłoszenia przewozu tego towaru zgodnie z art. 6 ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (SENT_200). W tym przypadku podmiot z Polski jest podmiotem odbierającym.

ID: 650304928

Jeżeli po dopuszczeniu towaru do obrotu (nadaniu temu towarowi statusu celnego towaru krajowego/wspólnotowego) następuje dostawa towarów albo wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, to zgodnie z § 2 ust. 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (system SENT) nie jest objęty przewóz realizowany na podstawie art. 5 ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi.

ID: 650304944

Ponieważ od przejścia granicznego do oddziału celnego wewnątrz kraju towar jest objęty procedurą celną tranzytu, to zgodnie z § 2 ust. 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, ten przewóz nie jest objęty systemem SENT.
Dodatkowo, w przypadku dalszego przewozu towaru na terenie kraju, po uprzednim dopuszczeniu towaru do obrotu (nadaniu temu towarowi statusu celnego towaru krajowego/wspólnotowego), zgodnie z § 2 ust. 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, systemem SENT nie jest objęty przewóz realizowany na podstawie art. 5 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi.

ID: 650304960

Kontakt z Help Desk SISCW sprawach związanych z aplikacją e-TOLL PL, w szczególności w zakresie:

 • instalacji aplikacji,
 • konfiguracji aplikacji,
 • rejestracji aplikacji,
 • aktualizacji aplikacji,
 • ustawień aplikacji,
 • przejazdów po drogach płatnych,

zapewniamy całodobowe wsparcie konsultantów:

Więcej informacji dotyczących aplikacji e-TOLL PL znajdziesz w serwisie e-TOLL PL (strona otworzy się w nowym oknie).

Uwaga! Jeśli masz problemy z przekazywaniem danych geolokalizacyjnych pojazdu do rejestru SENT z wykorzystaniem aplikacji mobilnej e-TOLL PL, skontaktuj się z Help Desk SISC:

 • w polu "temat" wpisz nazwę usługi,
 • w treści wiadomości napisz, co działa nieprawidłowo lub czego chcesz się dowiedzieć,
 • wyślij wiadomość z adresu e-mail, którego użyłeś do założenia konta na PUESC (login PUESC),
 • telefonicznie całodobowo (z wyjątkiem przerwy technicznej w godzinach 21.00-22.00) pod numerem:
 • 22 330 03 30 (połączenia z telefonów komórkowych)
 • 801 055 055 (połączenia z telefonów stacjonarnych)
 • +48 22 330 03 30 (połączenia z zagranicy)
ID: 652175989
 • portal Centralny Service Desk
  przejdź do portalu CSD - Centralny Service Desk (strona otwiera się w nowym oknie)
 • e-mail: helpdesk-eclo@mf.gov.pl:
  • w polu "temat" wpisz nazwę usługi,
  • w treści wiadomości opisz, co działa nieprawidłowo bądź napisz, czego chcesz się dowiedzieć,
  • wyślij wiadomość z adresu e-mail, który został użyty do założenia konta na PUESC (login PUESC);
 • telefon - wsparcie całodobowe (z wyjątkiem przerwy technicznej w godzinach 21.00-22.00):
  • 22 330 03 30 (połączenia z telefonów komórkowych)
  • 801 055 055 (połączenia z telefonów stacjonarnych)
  • +48 22 330 03 30 (połączenia z zagranicy)

Uwaga! Wsparcie dla tej grupy usług jest świadczone wyłącznie w zakresie obsługi zgłoszeń dotyczących technicznych błędów i nieprawidłowości w działaniu usług. Help Desk SISC nie świadczy wsparcia w zakresie interpretacji przepisów prawa, na podstawie których funkcjonują poszczególne usługi, a także w zakresie stawek celnych i podatkowych, klasyfikacji towarowej, ograniczeń taryfowych, obowiązków i rozliczeń podatkowych, mandatów i kar administracyjnych.

ID: 652175965