FAQ

Wiążąca Informacja Akcyzowa (WIA)


Nie. Decyzja WIA jest dokumentem, który ułatwia stosowanie przepisów prawa podatkowego.

ID: 685176243

Tak, w przypadku ustalenia w toku prowadzonego postępowania, że wyrób/pojazd nie jest wyrobem akcyzowym albo samochodem osobowym, otrzymasz decyzję o odmowie wydania WIA stanowiącą potwierdzenie, że wyrób/pojazd będący przedmiotem wniosku nie stanowi wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego.

ID: 685162472

Termin udzielenia Wiążącej Informacji Akcyzowej wynosi nie więcej niż 3 miesiące od dnia otrzymania wniosku o wydanie WIA.

ID: 685176227

Od decyzji WIA służy odwołanie, które można wnieść wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem PUESC, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Od 1 lipca 2023 r. organem odwoławczym w zakresie wiążących informacji akcyzowych jest Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Dyrektor KIS przejął w tym zakresie kompetencje Dyrektora IAS w Warszawie (dotychczasowego organu odwoławczego).

ID: 685176259

Kontakt z Help Desk SISCPomoc techniczna w zakresie zakładania konta na PUESC:

 • portal Centralny Service Desk
  przejdź do portalu CSD - Centralny Service Desk (strona otwiera się w nowym oknie)
 • e-mail: helpdesk-eclo@mf.gov.pl
  • w polu "temat" wpisz nazwę usługi,
  • w treści wiadomości opisz, co działa nieprawidłowo bądź napisz, czego chcesz się dowiedzieć,
  • wyślij wiadomość z adresu e-mail, który został użyty do założenia konta na PUESC (login PUESC);
 • telefon - wsparcie całodobowe (z wyjątkiem przerwy technicznej w godzinach 21.00-22.00):
  • 22 330 03 30 (połączenia z telefonów komórkowych),
  • 801 055 055 (połączenia z telefonów stacjonarnych),
  • +48 22 330 03 30 (połączenia z zagranicy).

Pomoc merytoryczna w zakresie WIA:

 • elektronicznie

Pytania możesz przesyłać przez internetowy formularz na stronie internetowej podatki.gov.pl (strona otwiera się w nowym oknie), wybierając przycisk „Skontaktuj się z nami”, a następnie opcję „Napisz do nas”.

Pamiętaj! Wypełnij wszystkie obowiązkowe pola formularza. Na adres e-mail wskazany w formularzu prześlemy potwierdzenie przekazania pytania (wraz z nadanym mu numerem), a następnie odpowiedź.

Jeżeli twoje pytanie dotyczy WIA – wybierz temat – Podatek akcyzowy.

 • telefonicznie

Dzwoniąc na infolinię (wsparcie w dni robocze w godzinach 8.00-18.00):

+48 22 330 03 30 (połączenia z telefonów komórkowych),

+48 801 055 055 (połączenia z telefonów stacjonarnych),

+48 22 330 03 30 (połączenia z zagranicy),

możesz uzyskać pomoc w zakresie zagadnień merytorycznych związanych z wypełnieniem wniosku WIA, wybierając infolinię podatkowo-celną – wewnętrzny 1.

ID: 685162454