FAQ

Zmiany lub usuwanie danych i powiązań


Tak, możesz. Żeby usunąć konto na PUESC, postępuj według poleceń z opisu Usuń konto na PUESC.

ID: 500091953

Aby usunąć reprezentację, należy:

 1. Wybrać wniosek WPE0001 Rejestracja aktualizacja reprezentacji firmy [SZPROT].
 2. W sekcji "Podmiot reprezentowany" wpisać numer IDSISC firmy, dla której chcemy zaktualizować powiązanie, i zatwierdzić dane.
 3. Zaznaczyć checbox, którą reprezentację zmieniamy:
 • chcę dodać reprezentantów będących osobą fizyczną,
 • chcę dodać reprezentantów będących podmiotem.
 1. W sekcji "Reprezentant" wpisać:
 • numer IDSISC, imię i nazwisko osoby reprezentującej

lub/i

 • numer IDSISC podmiotu reprezentującego

i wyjść enterem lub tabulatorem z pola.

 1. Do wniosku zostaną pobrane dane reprezentacji, które można dowolnie modyfikować.
 1. Aby zakończyć reprezentację, należy uzupełnić sekcję dotyczącą danych ogólnych pełnomocnictwa:
 • odznaczyć pole "Pełnomocnictwo udzielone bezterminowo",
 • wypełnić datę końca obowiązywania pełnomocnictwa.
 1. Po uzupełnieniu danych dotyczących końca obowiązywania pełnomocnictwa wniosek należy wygenerować, podpisać i wysłać.
ID: 650857253

Zrobisz to najszybciej w następujący sposób:

Wniosek zostanie rozpatrzony bez konieczności złożenia oryginału upoważnienia w jednostce celnej.

ID: 650857205

Aby zmienić kontekst firmy, kliknij w prawym górnym narożniku ekranu na Wybierz powiązanie pierwsze (obok imienia i nazwiska), a następnie wybierz z listy szukaną firmę.

ID: 667107454

Aby zaktualizować/zmienić dane reprezentacji należy:

 1. Wybrać wniosek WPE0001 Rejestracja aktualizacja reprezentacji firmy [SZPROT].

 2. W sekcji "Podmiot reprezentowany" wpisać numer IDSISC firmy, dla której chcemy zaktualizować powiązanie i zatwierdzić dane.

 3. Zaznaczyć checbox, którą reprezentację zmieniamy:

 • chcę dodać reprezentantów będących osobą fizyczną,

 • chcę dodać reprezentantów będących podmiotem.

 1. W sekcji "Reprezentant" wpisać:

 • numer IDSISC, imię i nazwisko osoby reprezentującej

lub/i

 • numer IDSISC podmiotu reprezentującego

i wyjść enterem lub tabulatorem z pola.

 1. Do wniosku zostaną pobrane dane reprezentacji, które można dowolnie modyfikować.

 2. Po zmianie danych wniosek należy wygenerować, podpisać i wysłać.

ID: 650857237

Dane firmy na PUESC może zmienić tylko osoba, która jest z nią powiązana i posiada uprawnienie rozszerzone Aktualizacja danych podmiotu.

Aktualizacja danych podmiotu jest uprawnieniem rozszerzonym, które musi wynikać wprost z treści upoważnienia udzielonego reprezentantowi.

Aktualizacji może dokonać pracownik agencji celnej. Warunkiem jest, że pracownik ten posiada uprawnienie rozszerzone Aktualizacja danych podmiotu względem swojej agencji celnej. Agencja musi też posiadać uprawnienie rozszerzone Aktualizacja danych podmiotu względem firmy, której dane chce zmienić.

ID: 650797490
ID: 667107422

Aby uzyskać numer EORI, należy wybrać obszar działania CŁO. Pamiętaj, że numer EORI w Polsce może uzyskać tylko firma krajowa lub firma spoza Unii Europejskiej. Firmy posiadające siedzibę na obszarze Unii Europejskiej o numer EORI muszą wystąpić w kraju siedziby.

ID: 652066094

W polu "forma prawna" należy wybrać:

 • jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,

a w polu "szczegóły formy prawnej":

 • spółka cywilna.
ID: 650780795

Kontakt z Help Desk SISC • portal Centralny Service Desk:
  przejdź do portalu CSD - Centralny Service Desk (strona otwiera się w nowym oknie)
 • e-mail: helpdesk-eclo@mf.gov.pl:
  • w polu "temat" wpisz nazwę usługi,
  • w treści wiadomości opisz, co działa nieprawidłowo bądź napisz, czego chcesz się dowiedzieć,
  • wyślij wiadomość z adresu e-mail, który został użyty do założenia konta na PUESC (login PUESC);
 • telefon - wsparcie całodobowe (z wyjątkiem przerwy technicznej w godzinach 21.00-22.00):
  • 22 330 03 30 (połączenia z telefonów komórkowych)
  • 801 055 055 (połączenia z telefonów stacjonarnych)
  • +48 22 330 03 30 (połączenia z zagranicy)
ID: 652210027