FAQ

Uzyskiwanie dokumentów granicznych - jakość handlowa artykułów rolno-spożywczych


W zależności od rodzaju błędu są różne sposoby postępowania. Proponowane jest przed wysłaniem zgłoszenia celnego dokładne sprawdzenie danych zawartych we wniosku do IJHARS i na zgłoszeniu celnym (kod towarowy, masa, numer rozstrzygnięcia).

Na wniosku i rozstrzygnięciu wydanym do niego musi być podany dokładnie ten sam kod towarowy co w zgłoszeniu celnym oraz masa towaru nie większa niż na rozstrzygnięciu. Jeśli błąd nastąpił po stronie Inspekcji, istnieje możliwość zastąpienia przez Inspektora rozstrzygnięcia z poprawionymi danymi i tym samym numerem rozstrzygnięcia.

ID: 702604843

System PKWD-SINGLE WINDOW ma wbudowany moduł kompresji plików graficznych, tzn. zdjęcia o dużej rozdzielczości są automatycznie pakowane bez straty jakości.  Dokumenty w formacie PDF należy skompresować zewnętrznym programem do edycji plików pdf (dostępne są darmowe programy do komercyjnego użytku). Na środowisku produkcyjnym można dołączyć jednorazowo 100 plików.

ID: 702659673

Jeśli błąd zostanie stwierdzony przed odebraniem wniosku przez Inspektora, można go anulować i wysłać ponownie. Gdy Inspektor zauważy błąd po odebraniu wniosku, Inspektor nadaje status "niekompletny" i przekazuje wniosek celem korekty/uzupełnienia.

ID: 702604828

W PKWD-Single Window istnieje możliwość duplikacji wniosków, na podstawie wypełnionego wniosku można utworzyć nowy wniosek (nowy rodzaj wniosku czy wniosek do innej Inspekcji). Dane znajdujące na wniosku automatycznie są przenoszone do odpowiednich pól w rozstrzygnięciu Inspekcji. Wypełnianie danych podmiotów realizowane jest automatycznie z danych zalogowanego na PUESC użytkownika oraz podczas wypełniania danych pozostałych podmiotów we wniosku można korzystać z danych referencyjnych bazy podmiotów SISC.

Aktualnie na poziomie KE trwają prace związane z przygotowaniem koncepcji rozwoju obszaru Business-to-Government (B2G) w ramach wdrażanego unijnego środowiska jednego okienka w dziedzinie ceł, ustanowionego Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2399 z 23 listopada 2022 r. Środowisko to oparte jest o elektroniczny system EU CSW-CERTEX, służący do wymiany świadectw łączący krajowe środowiska jednego okienka w dziedzinie ceł (National Single Window, NSW) i unijne systemy pozacelne służące do zarządzania konkretnymi formalnościami niedotyczącymi ceł (np. system TracesNT). Środowisko to docelowo ma objąć zestaw w pełni zintegrowanych usług elektronicznych świadczonych na poziomie unijnym i krajowym, aby ułatwić dzielenie się informacjami i współpracę cyfrową między organami celnymi a właściwymi organami partnerskimi (obszar Government-to-Government, G2G) oraz usprawnić procesy odprawy towarów dla przedsiębiorców (obszar B2G, obowiązkowy do wdrożenia od 2031 roku na podstawie art. 13-15 ww. Rozporządzenia). W tym celu KE i PCz już rozpoczęły prace nad przygotowywaniem wspólnego zbioru danych (ang. Integrated Data Set, IDS), które należy ująć zarówno w zgłoszeniu celnym lub zgłoszeniu do powrotnego wywozu, jak i w dokumentach załączanych do zgłoszenia wymaganych na potrzeby unijnych formalności pozacelnych. Dyskutowano wady i zalety dwóch możliwych podejść: podejścia opartego na przekazywaniu wspólnego zbioru danych, dostarczanego do systemu NSW tylko raz w jednym komunikacie (ang. submitted together) oraz podejścia opartego na przekazywaniu tego zbioru w dwóch komunikatach, w różnych momentach procesu (ang. submitted at different points in time). Jako pierwszy obowiązek pozacelny dla podmiotów, dla którego KE zaplanowała działania pilotażowe w ramach obszaru B2G, jest przeciwdziałanie wylesianiu na świecie. W przypadku uzyskania szczegółowych informacji proszę o kontakt z zespołem CK PKWD-SINGLE WINDOW.

ID: 702665609

W PKWD-SINGLE WINDOW istnieje możliwość duplikacji wniosków, na podstawie wypełnionego wniosku można utworzyć nowy wniosek (nowy rodzaj wniosku czy wniosek do innej Inspekcji).  

ID: 702665681

Korzystanie z usługi Single Window dla podmiotów nie jest obowiązkowe, jednak zachęcamy do korzystania z tej usługi i składania zgłoszeń elektronicznie. Jako Krajowa Administracja Skarbowa (KAS), w porozumieniu z Głównym Inspektoratem Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, zachęcamy przedsiębiorców do włączenia się do systemu i obejmowania elektronizacją kolejnych obszarów. Budując system, jako KAS zwracaliśmy uwagę na łatwość jego obsługi i jak najwierniejsze odzwierciedlenie procesu, który dotychczas odbywał się w formie papierowej. Nadal będzie możliwa dotychczasowa forma uzyskiwania świadectw. Mając jednak na uwadze, że udostępniamy więcej funkcjonalności niż tylko złożenie wniosku/zgłoszenia - zachęcamy do przejścia na formę elektroniczną obsługi przesyłek wymagających granicznej kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

ID: 702671805

W PKWD-SINGLE WINDOW można zgłaszać wnioski z każdego miejsca w Polsce, natomiast we wniosku należy wskazać miejsce proponowanej kontroli, które jest powiązane z odpowiednim Oddziałem Celnym oraz odpowiednią jednostką WIJHARS.

ID: 702604870

Sugerowany termin złożenia wniosku o przeprowadzenie granicznej kontroli jakości handlowej to co najmniej 48 godzin przed planowanym przywozem towaru. Jeśli numer środka transportu należy poprawić można to zrobić poprzez: uznanie wniosku przez Inspektora za niekompletny, Alternatywnie na podstawie złożonego do Inspekcji oświadczenia o zmianie środka transportu podczas wydawania rozstrzygnięcia Inspektor może wprowadzić właściwy numer.

ID: 702665652

Płatność na portalu PUESC w module e-Płatności jest ułatwieniem dla Klienta, po dokonaniu płatności jej status jest widoczny w sprawie. Można dokonać płatności poza systemem i odrębnie poinformować Inspekcję o potwierdzeniu wykonania przelewu.

ID: 702665696

Należy postępować tak jak do tej pory.

ID: 702672383

Moduł wniosków o opinię organów nadzoru rynku jest dostępny tylko dla KAS oraz organów nadzoru rynku. Nie ma możliwości podejrzenia wniosku w PKWD-SINGLE WINDOW przez podmiot. Klient jest informowany o wysłaniu wniosku o opinię w trybie normalnym, poza systemem PKWD-SINGLE WINDOW.

ID: 702670146

O dokładnym terminie udostepnienia usługi wspólnie z IJHARS poinformujemy odrębnym komunikatem w Aktualnościach. Zachęcamy do ich śledzenia na portalu PUESC.

ID: 702670507

Kontakt z Help Desk SISC • portal Centralny Service Desk
  przejdź do portalu CSD - Centralny Service Desk (strona otwiera się w nowym oknie)
 • e-mail: helpdesk-eclo@mf.gov.pl:
  • w polu "temat" wpisz nazwę usługi,
  • w treści wiadomości opisz, co działa nieprawidłowo bądź napisz, czego chcesz się dowiedzieć,
  • wyślij wiadomość z adresu e-mail, który został użyty do założenia konta na PUESC (login PUESC);
 • telefon - wsparcie całodobowe (z wyjątkiem przerwy technicznej w godzinach 21.00-22.00):
  • 22 330 03 30 (połączenia z telefonów komórkowych)
  • 801 055 055 (połączenia z telefonów stacjonarnych)
  • +48 22 330 03 30 (połączenia z zagranicy)

UWAGA: Wsparcie telefoniczne jest świadczone wyłącznie w zakresie zakładania konta na portalu PUESC, rejestracji firmy oraz powiązania osoby z firmą na potrzeby korzystania z usługi.

ID: 652137663