FAQ

Wiążąca informacja o pochodzeniu (WIP)


Nie. Decyzja WIP jest dokumentem, który ułatwia stosowanie przepisów prawa celnego.

ID: 685481057

Termin prawny udzielenia wiążącej informacji taryfowej wynosi nie więcej niż 120 dni od zgromadzenia wszystkich informacji niezbędnych do udzielenia decyzji WIP. Jeżeli natomiast Komisja Europejska zawiesi wydawanie decyzji WIP dla danego kodu towaru, to okres tego zawieszenia przedłuży termin do wydania decyzji do 10 miesięcy z możliwością opcjonalnego przedłużenia tego zawieszenia dodatkowo o 5 miesięcy. Instytucja zawieszenia jest stosowana przez Komisję Europejską w wyjątkowych przypadkach w związku z badaniem przez nią przesłanek do wydania wiążącej informacji.

ID: 685481041

Kontakt z Help Desk SISCID: 667911155