FAQ

07. Obsługa zewnętrznych systemów lokalizacji (ZSL/OBU)


Usługą ZSL nazywamy rodzaj usług przygotowany dla Zewnętrznych Systemów Lokalizacji na wspólne potrzeby systemów SENT (SENT-GEO) i e-TOLL. Rejestracja i zarządzanie usługami ZSL odbywa się przy użyciu formularzy ZSL100 i ZSL105. W usługach ZSL Operator OBU/ZSL może rejestrować urządzenia OBU/ZSL.

ID: 650213651

Na potrzeby realizacji obowiązków przekazywania danych wynikających z ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi oraz na potrzeby Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej Krajowej Administracji Skarbowej (e-TOLL), dopuszczone są zarówno urządzenia (lokalizatory) OBU jak i ZSL. W związku z tym, Operator posiadający w swoim portfolio urządzenia OBU oraz Operator posiadający w swoim portfolio urządzenia ZSL, są traktowani w ten sam sposób.

ID: 650213667

W związku z uruchomieniem systemu e-TOLL, umożliwiono wykorzystywanie na potrzeby systemów SENT i e-TOLL urządzeń pokładowych OBU (z ang. On Board Unit). Z uwagi na fakt, że urządzenia OBU (klasy GNSS) są urządzeniami technologicznie zbliżonymi do urządzeń trwale montowanych w pojazdach samochodowych (ZSL), uznano, że również one spełniają definicję „zewnętrznego systemu lokalizacji”, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi. Urządzenia OBU dopuszczone do użytku w systemie SENT to takie, które uzyskały pozytywny wynik w testach dla systemu e-TOLL i są dostępne w sieci dystrybucji Ministerstwa Finansów lub Operatora OBU znajdującego się na liście Operatorów udostępnionej na stronach MF. Urządzenia OBU, podobnie jak lokalizatory ZSL wymagają rejestracji do usług ZSL przez Operatorów.

ID: 650213685

Informacje są dostępne na PUESC.

ID: 650258901

Na potrzeby systemu SENT i e-TOLL urządzenia OBU/ZSL rejestruje wyłącznie Operator OBU/ZSL.
W trakcie rejestracji Operator wybiera rodzaj usługi (e-TOLL/ SENT/ e-TOLL i SENT).  Operator dodaje urządzenia OBU/ZSL w ramach zarejestrowanych usług ZSL. Zwrotnie Operator otrzymuje numer biznesowy urządzenia. Operator przekazuje przewoźnikowi, który korzysta z danego urządzenia OBU/ZSL, numer biznesowy (w formacie U/Znn-xxnnxx-n) - ten numer przewoźnik może używać w zgłoszeniu SENT.

ID: 650258917

Aktualna instrukcja jest dostępna na PUESC w zakładce "Usługi sieciowe", w części System SENT.

ID: 650258933

Aktualna specyfikacja jest dostępna na PUESC w zakładce "Usługi sieciowe", w części System SENT.

ID: 650258951

Tak, Operator usług ZSL może zarejestrować urządzenia GPS (OBU lub ZSL) w usłudze ZSL, która jednocześnie obsługuje systemy e-TOLL i SENT. W takim przypadku użytkownik urządzenia OBU/ZSL może korzystać z jednego urządzenia, ale Operator OBU/ZSL musi zapewnić wysyłanie danych lokalizacyjnych na dwa endpointy w odpowiednich kryteriach dla schemy danych.

ID: 650258981

Tak. Jeśli jedno z urządzeń będzie zarejestrowane w usłudze SENT, a drugie urządzenie w usłudze e-TOLL, to mają przyznane różne numery biznesowe lokalizatorów i działają niezależnie. Urządzenia mogą działać niezależnie w jednym pojeździe.

ID: 650258997

W środowisku produkcyjnym, aby wypełnić zgłoszenie ZSL100, Operator musi mieć założone konto zaawansowane na PUESC. Operacje na PUESC dokonuje w kontekście firmy (nie w kontekście własnym). Po wypełnieniu zgłoszenia ZSL100, Operator wysyła prośbę o odblokowanie możliwości rejestracji usług w SENT na adres e-mail: operatorzyOBUZSL@mf.gov.pl. Dopiero po odblokowaniu możliwe jest skorzystanie z formularza ZSL105.

ID: 650300413

Konieczna jest aktywacja lokalizatora, która nastąpi automatycznie po przypisaniu lokalizatora OBU/ZSL do numeru SENT. Aby aktywować lokalizator (i uaktywnić rejestrację danych), przewoźnik powinien wpisać numer biznesowy lokalizatora do zgłoszenia przewozu SENT. Jest to jednorazowa czynność która uaktywnia rejestrowanie danych z danego lokalizatora na potrzeby systemu SENT. W przypadku urządzeń testowych – do zgłoszenia SENT uzupełnianego na środowisku testowym, a dla urządzeń produkcyjnych -  do zgłoszenia SENT na środowisku produkcyjnym PUESC.

ID: 650300429

Reprezentant Operatora ZSL powinien mieć nadane jedno z dwóch poniższych uprawień:

 • „Zarządzanie usługami ZSL/OBU”;
 • „SENT – przesyłanie, aktualizacja i uzupełnianie zgłoszeń przesyłanych do systemu...”.

 

ID: 650300445

Tak, jest taka możliwość. W takim przypadku, w trakcie uzupełniania zgłoszenia SENT, jako główny lokalizator Przewoźnik wskazuje numer biznesowy urządzenia OBU/ZSL, a jako zapasowy lokalizator wskazuje numer biznesowy aplikacji e-TOLL PL. Następnie w aplikacji e-TOLL PL jest możliwy podgląd ostatnio zarejestrowanej pozycji GPS lokalizatora OBU/ZSL.

ID: 650300461

Jeśli w zgłoszeniu SENT przewoźnik wypełni obydwa pola (w jednym identyfikator urządzenia OBU/ZSL, a w drugim numer z aplikacji e-TOLL PL), to będą rejestrowane dane z obydwu urządzeń udostępniających dane geolokalizacyjne do systemu SENT. W formularzu SENT406 powinna być możliwość sprawdzenia pozycji zarówno urządzenia OBU/ZSL jak i aplikacji e-TOLL PL (jeżeli urządzenia nadają dane).

ID: 666877587

Przewoźnik uzupełniając zgłoszenie SENT musi wypełnić sekcję danych dotyczących przewoźnika. W tej sekcji m.in. należy podać numer biznesowy lokalizatora, za pomocą którego przekazywane są dane geolokalizacyjne. Przewoźnik powinien się upewnić, czy Operator OBU/ZSL właściwie zarejestrował urządzenie (w usługach SENT, a nie np. tylko e-TOLL) i poprawnie przekazuje dane.

ID: 650300479

Nie. Przewoźnik nie ma możliwości zarządzania usługą ZSL na PUESC oraz swoimi urządzeniami (lokalizatorami OBU/ZSL).

ID: 650300495

Lokalizatorami OBU/ZSL można zarządzać bezpośrednio przez formularze PUESC. Dodatkowo został udostępniony dostęp niewizualny do tych usług – Operatorzy ZSL mogą zintegrować własny system i zapewnić dostęp swoich klientów (przewoźników) poprzez swój system.

ID: 650301411

Operator ZSL rejestruje usługi, a następnie dodaje urządzenia i przekazuje swoim klientom (przewoźnikom) numery biznesowe lokalizatorów OBU/ZSL
https://test.puesc.gov.pl (środowisko testowe)
https://puesc.gov.pl  (środowisko produkcyjne)

ID: 650301427

Operator OBU/ZSL może zarejestrować usługę:

 • wyłącznie dla systemu e-TOLL,
 • wyłącznie dla systemu SENT,
 • wspólną dla systemów e-TOLL i SENT.
ID: 650301443

Prawdopodobną przyczyną braku danych jest problem z danymi geolokalizacyjnymi wysyłanymi przez lokalizator, w który wyposażony jest pojazd. Jeżeli  w celu udostępniania danych geolokalizacyjnych pojazd jest wyposażony w urządzenie OBU/ZSL – należy zgłosić się do operatora OBU/ZSL i zweryfikować, czy dane są odbierane z lokalizatora i właściwie wysyłane do SENT-GEO (operator nie otrzymuje komunikatów zwrotnych informujących o błędach). Jeżeli pojazd jest wyposażony w lokalizator z zainstalowaną aplikacją mobilną e-TOLL PL, kierowca powinien zweryfikować, czy aplikacja jest włączona i właściwie skonfigurowana na potrzeby udostępniania danych do SENT-GEO.
Dane prezentowane w formularzu SENT406 mogą być również prezentowane z nieznacznym opóźnieniem w stosunku do czasu rzeczywistego – jest to zależne od czasu przetwarzania danych przez interfejsy systemu oraz jakości/prędkości transferu danych lokalizatorów.

ID: 650301462

Kontakt z Help Desk SISCW sprawach związanych z aplikacją e-TOLL PL, w szczególności w zakresie:

 • instalacji aplikacji,
 • konfiguracji aplikacji,
 • rejestracji aplikacji,
 • aktualizacji aplikacji,
 • ustawień aplikacji,
 • przejazdów po drogach płatnych,

zapewniamy całodobowe wsparcie konsultantów:

Więcej informacji dotyczących aplikacji e-TOLL PL znajdziesz w serwisie e-TOLL PL (strona otworzy się w nowym oknie).

Uwaga! Jeśli masz problemy z przekazywaniem danych geolokalizacyjnych pojazdu do rejestru SENT z wykorzystaniem aplikacji mobilnej e-TOLL PL, skontaktuj się z Help Desk SISC:

 • w polu "temat" wpisz nazwę usługi,
 • w treści wiadomości napisz, co działa nieprawidłowo lub czego chcesz się dowiedzieć,
 • wyślij wiadomość z adresu e-mail, którego użyłeś do założenia konta na PUESC (login PUESC),
 • telefonicznie całodobowo (z wyjątkiem przerwy technicznej w godzinach 21.00-22.00) pod numerem:
 • 22 330 03 30 (połączenia z telefonów komórkowych)
 • 801 055 055 (połączenia z telefonów stacjonarnych)
 • +48 22 330 03 30 (połączenia z zagranicy)
ID: 652175989
 • portal Centralny Service Desk
  przejdź do portalu CSD - Centralny Service Desk (strona otwiera się w nowym oknie)
 • e-mail: helpdesk-eclo@mf.gov.pl:
  • w polu "temat" wpisz nazwę usługi,
  • w treści wiadomości opisz, co działa nieprawidłowo bądź napisz, czego chcesz się dowiedzieć,
  • wyślij wiadomość z adresu e-mail, który został użyty do założenia konta na PUESC (login PUESC);
 • telefon - wsparcie całodobowe (z wyjątkiem przerwy technicznej w godzinach 21.00-22.00):
  • 22 330 03 30 (połączenia z telefonów komórkowych)
  • 801 055 055 (połączenia z telefonów stacjonarnych)
  • +48 22 330 03 30 (połączenia z zagranicy)

Uwaga! Wsparcie dla tej grupy usług jest świadczone wyłącznie w zakresie obsługi zgłoszeń dotyczących technicznych błędów i nieprawidłowości w działaniu usług. Help Desk SISC nie świadczy wsparcia w zakresie interpretacji przepisów prawa, na podstawie których funkcjonują poszczególne usługi, a także w zakresie stawek celnych i podatkowych, klasyfikacji towarowej, ograniczeń taryfowych, obowiązków i rozliczeń podatkowych, mandatów i kar administracyjnych.

ID: 652175965