Obsługa zewnętrznych systemów lokalizacji (ZSL/OBU)

Usługa skierowana jest do ciebie, jeśli jesteś:

 • operatorem ZSL (ZSL – Zewnętrzny System Lokalizacji) – podmiotem, który za pomocą urządzeń ZSL dostarcza dane lokalizacyjne do modułu SENT GEO, wchodzącego w skład rejestru SENT,
 • operatorem ZSL/OBU (OBU z ang. On Board Unit – urządzenie pokładowe) – podmiotem, który dostarcza dane lokalizacyjne do systemu e-TOLL.

Dzięki usłudze uzyskasz dostęp do usług przeznaczonych dla operatorów ZSL/OBU.

UWAGA!

Jeśli jesteś operatorem ZSL, zarejestruj się zanim podmiot, któremu udostępniasz swoje usługi, rozpocznie przewóz towaru.

Jeśli jesteś operatorem ZSL/OBU zarejestruj się zanim podmiot któremu udostępniasz swoje usługi, rozpocznie przejazd po drodze płatnej objętej systemem e-TOLL.

Z usługi skorzystasz za pomocą dedykowanego formularza.

 

Załóż konto

Zaloguj się

KROK 1

Wypełnij formularz

KROK 2

Wyślij formularz

KROK 3

Odbierz potwierdzenie odebrania formularza

Przed wypełnianiem formularza musisz przygotować odpowiednie dane.

Zakres danych uzależniony jest od tego, co zamierzasz rejestrować. Jeśli chcesz zarejestrować:

1. operatora - przygotuj dane dotyczące operatora usługi ZSL/OBU (nazwa, adres siedziby, NIP, identyfikator IDSISC, dane kontaktowe);

2. usługę - przygotuj: 

 • wykaz numerów IP serwerów, z których będziesz w przyszłości przesyłał dane,
 • żądanie wydania certyfikatu SSL/TLS klienta,
 • adres interfejsu zwrotnego, dane uwierzytelniające oraz metody dla interfejsu zwrotnego:
  • asynchroniczny odbiór komunikatów potwierdzających przyjęcie przekazywanych danych,
  • metoda umożliwiająca uzyskanie aktywnego klucza uwierzytelniającego – standard OAuth2.0,
  • metoda odbierająca komunikaty dla odpowiednich urządzeń – w przypadku OBU bez wyświetlacza,
 • dane kontaktowe do administratora usługi po stronie operatora;

3. urządzenie - przygotuj identyfikatory techniczne urządzeń lokalizacyjnych GNSS użytkownika końcowego powiązane z usługą operatora.

KROK WSTĘPNY

 Załóż konto na PUESC – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

Uwaga! Wybierz „ROZSZERZONY ZAKRES UPRAWNIEŃ”.

1. Podczas rejestracji w zakładce „CEL REJESTRACJI” wybierz opcję:

„Chcę powiązać się z firmą, żeby wysyłać:

 • zgłoszenia celne,
 • Intrastat,
 • deklaracje akcyzowe,
 • zgłoszenia SENT,
 • e-DD,
 • wnioski i inne dokumenty.”

Podpisz wniosek rejestracyjny. Jeśli wyślesz niepodpisany wniosek, będziesz musiał osobiście potwierdzić swoją tożsamość.

2. Zarejestruj firmę – jeśli nie jest zarejestrowana. Sprawdź, jak to zrobić w usłudze Zarejestruj firmę - uzyskaj numer EORI

Uwaga! Twoja firma musi być zarejestrowana w obszarze monitorowanie przewozu.

Możesz sprawdzić, czy firma jest zarejestrowana – skorzystaj z wyszukiwarki podmiotów udostępnionej w usłudze Sprawdź, czy firma jest zarejestrowana

Jeżeli dane firmy już zarejestrowanej na PUESC są nieaktualne, skorzystaj z usługi Zmień lub usuń dane firmy.

3. Powiąż osobę z firmą – sprawdź, jak to zrobić w usłudze Powiąż reprezentanta z firmą

Pamiętaj, że możesz powiązać z firmą jedynie taką osobę, która w upoważnieniu otrzymała uprawnienie „SENT – przesyłanie, aktualizacja i uzupełnianie zgłoszeń przesyłanych do systemu monitorowania przewozu i obrotu” albo "Zarządzanie usługami ZSL/OBU".

Zgłoszenie SENT może złożyć tylko osoba fizyczna bezpośrednio powiązana z firmą, tj. właściciel, pracownik bądź pełnomocnik firmy.

Z upoważnienia udzielonego pełnomocnikowi lub z oświadczenia złożonego przez pracodawcę dla pracownika musi jednoznacznie wynikać, że pełnomocnik/ pracownik posiada uprawnienie szczególne „SENT – przesyłanie, aktualizacja i uzupełnianie zgłoszeń przesyłanych do systemu monitorowania przewozu i obrotu” albo "Zarządzanie usługami ZSL/OBU".

KROK 0

 Zaloguj się na PUESC

Jeśli reprezentujesz operatora ZSL, wybierz kontekst firmy, dla której chcesz zarejestrować usługi i urządzenia ZSL/OBU.

KROK 1

Wypełnij formularz

 1. Wybierz na PUESC właściwy formularz – patrz Formularze do wypełnienia.
 2. Wypełnij formularz.
 3. Zweryfikuj poprawność danych wprowadzonych na formularzu.

Uwaga! Podaj e-mail, a na wskazany adres otrzymasz potwierdzenie wysłania formularza.

KROK 2

Wyślij formularz

Wybierz przycisk [Zapisz].

KROK 3

Odbierz potwierdzenie odebrania formularza

Potwierdzenie odebrania formularza otrzymasz pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu.

 1. Przewoźnik, w trakcie całej trasy przewozu towaru objętego zgłoszeniem SENT, musi zapewnić przekazywanie aktualnych danych geolokalizacyjnych środka transportu objętego tym zgłoszeniem. Przekazywanie danych może się odbywać z zewnętrznego systemu lokalizacji (ZSL).
 2. Właściciel, posiadacz albo użytkownik pojazdu poruszającego się po drogach płatnych muszą zapewnić przekazywanie aktualnych danych geolokalizacyjnych. Przekazywanie danych może się odbywać z zewnętrznego systemu lokalizacyjnego (ZSL).
 3. ZSL to używany przez przewoźnika system, który gromadzi dane geolokalizacyjne środka transportu. Dane geolokalizacyjne przekazywane są z zainstalowanego w tym środku transportu urządzenia, które wykorzystuje technologie pozycjonowania satelitarnego i transmisji danych.

Uwaga! Formularze dostępne w dotychczasowym serwisie www-2.puesc.gov.pl. Linki otworzą sie w nowych oknach przeglądarki. Skorzystanie z formularzy wymagać będzie ponownego zalogowania.

Wybierz właściwy formularz:

Formularz rejestracji operatora ZSL/OBU

Formularz zarządzania zarejestrowanymi usługami ZSL/OBU oraz urządzeniami przez operatorów ZSL/OBU

Usługa jest bezpłatna.

Sytuacje nadzwyczajne to niedostępność usługi w szczególności ze względu na awarie lub zapowiadane prace serwisowe.

Usługa jest dostępna tylko na portalu PUESC. Spróbuj ponownie skorzystać z usługi, gdy pojawi się informacja o usunięciu awarii lub zakończeniu prac serwisowych.

Opis w przygotowaniu.

7.1 Co to jest stara usługa ZSL?

Starą usługą ZSL nazywamy rodzaj usług przygotowany dla Zewnętrznych Systemów Lokalizacji na potrzeby sytemu SENT, zanim pojawił się system e-TOLL. Rejestracja i zarządzanie starymi usługami ZSL odbywa się z użyciem formularzy np. SENT460, SENT462. Stare usługi ZSL będą funkcjonowały na potrzeby SENT do 30 listopada 2021 r.

 

7.2 Co to jest nowa usługa ZSL?

Nową usługą ZSL nazywamy rodzaj usług przygotowany dla Zewnętrznych Systemów Lokalizacji na wspólne potrzeby systemów SENT i e-TOLL. Rejestracja i zarządzanie nowymi usługami ZSL odbywa się z użyciem formularzy ZSL100 i ZSL105.

 

7.3 Gdzie znajdę informacje dotyczące obowiązków użytkowników i Operatorów ZSL korzystających z usług SENT i e-TOLL?

Informacje są dostępne na platformie PUESC - https://puesc.gov.pl

 

7.4 Kto powinien zarejestrować na PUESC urządzenia ZSL wykorzystywane do e-TOLL i SENT?

Na potrzeby systemu SENT i e-TOLL urządzenia ZSL rejestruje wyłącznie Operator ZSL. W trakcie rejestracji Operator wybiera rodzaj usługi (e-TOLL/ SENT/ e-TOLL i SENT).  Operator dodaje urządzenia w ramach zarejestrowanych usług. Zwrotnie Operator otrzymuje numer biznesowy lokalizatora. Operator przekazuje przewoźnikowi, który korzysta z danego urządzenia, numer biznesowy lokalizatora ZSL (w formacie Znn-xxnnxx-n) - ten numer przewoźnik może używać w zgłoszeniu SENT.

 

7.5 Czy dotychczasowe usługi ZSL dedykowane do SENT zostaną automatycznie zmigrowane do nowych usług? Czy mogę to w jakiś sposób sprawdzić?

Niestety, nie ma automatycznej migracji starych usług / urządzeń na nowe usługi. Nowe numery biznesowe lokalizatorów nie zostaną nadane bez udziału Operatora usług ZSL. Operator ZSL rejestruje nowe usługi, a następnie dodaje urządzenia. Adresy do środowiska testowego i produkcyjnego:

- https://test.puesc.gov.pl lub https://te.puesc.gov.pl  (środowisko testowe);

- https://puesc.gov.pl  (środowisko produkcyjne).

 

7.6 Czy "Instrukcja rejestracji usługi ZSL, urządzeń GPS i wypełniania zgłoszeń przewozu w zakresie modułu SENT-GEO"  dostępna pod adresem https://www-2.puesc.gov.pl/web/puesc/sent-zsl-geo  jest nadal aktualna?

Instrukcja jest ważna do 30 listopada 2021 r. i dotyczy rejestracji i zarządzania lokalizatorami ZSL dedykowanymi systemowi SENT (stare usługi ZSL). Blok zawierający opis schemy danych oraz informacje dotyczące warunków przesyłania danych na potrzeby SENT będą nadal aktualne.

 

7.7 Czy schemat danych geolokalizacyjnych przesyłanych dotychczas na potrzeby SENT jest taki sam jak schemat danych przesyłanych na potrzeby e-TOLL? Czy po zakończeniu okresu przejściowego kiedy zostaną dezaktywowane stare usługi ZSL pozostanie bez zmian?

Tak, obowiązująca specyfikacja jest do pobrania z: https://www-2.puesc.gov.pl/web/puesc/sent-zsl-geo

7.8 Czy można przenieść nadawanie danych geolokalizacyjnych z jednej usługi na drugą? W momencie gdy stary numer biznesowy lokalizatora podpięty do starej usługi ZSL przestanie nadawać trasę, ale od razu zacznie nadawać numer nowy na nowej usłudze ZSL?  Czy system SENT powiąże trasę z tego samego identyfikatora technicznego przypisanego do dwóch różnych numerów lokalizatora na dwóch różnych usługach?

System SENT odbiera dane zgodnie z uzupełnionym w formularzu SENT numerem biznesowym lokalizatora. Jeden identyfikator techniczny urządzenia ZSL może być zarejestrowany zarówno w starej jak i nowej usłudze ZSL jednocześnie – w takim wypadku urządzenie posiada dwa oddzielne numery biznesowe lokalizatora. W takim przypadku, przewoźnik uzupełniając zgłoszenie SENT powinien zadbać o aktualność numeru lokalizatora w trakcie całej trasy przewozu (zgodnie z ustawowymi wymaganiami).

 

7.9 Czy jest możliwość, by korzystając tylko z jednego lokalizatora ZSL udostępniać dane geolokalizacyjne zarówno do systemu SENT jak i e-TOLL?

Tak, Operator usług ZSL może zarejestrować urządzenia GPS (OBU lub ZSL) w nowej usłudze ZSL, która jednocześnie obsługuje systemy e-TOLL i SENT. W takim przypadku użytkownik urządzenia ZSL może korzystać z jednego urządzenia, ale Operator ZSL musi zapewnić wysyłanie danych lokalizacyjnych na dwa endpointy w odpowiednich kryteriach dla schemy danych.

 

7.10 Czy w jednym pojeździe mogą być zainstalowane dwa różne urządzenia – jedno na potrzeby SENT, a drugie na potrzeby e-TOLL?

Tak. Jeśli jedno z urządzeń będzie zarejestrowane w usłudze SENT, a drugie urządzenie w usłudze e-TOLL, to mają przyznane różne numery biznesowe lokalizatorów i działają niezależnie. Urządzenie mogą działać niezależnie w jednym pojeździe.

 

7.11 Jak zarejestrować konto na portalu PUESC, by móc rejestrować usługi jako Operator ZSL?

W środowisku produkcyjnym, aby wypełnić zgłoszenie ZSL100, Operator musi mieć założone konto zaawansowane na portalu PUESC. Operacje na portalu PUESC dokonuje w kontekście firmy (nie w kontekście własnym). Po wypełnieniu zgłoszenia ZSL100, Operator wysyła  prośbę o odblokowanie możliwości rejestracji usług w SENT do Pana Pawła Celińskiego na adres email: pawel.celinski@mf.gov.pl. Dopiero po odblokowaniu możliwe jest skorzystanie z formularza ZSL105.

 

7.12 Po zarejestrowaniu lokalizatorów w nowych usługach, dane z tych urządzeń nie są rejestrowane w systemie SENT, jaka jest przyczyna takiej sytuacji?

Konieczna jest aktywacja lokalizatora, która nastąpi automatycznie po przypisaniu lokalizatora do numeru SENT. Aby aktywować lokalizator (i uaktywnić rejestrację danych), przewoźnik powinien wpisać numer biznesowy lokalizatora do zgłoszenia przewozu SENT. Jest to jednorazowa czynność która uaktywnia rejestrowanie danych z danego lokalizatora na potrzeby systemu SENT. W przypadku urządzeń testowych – do zgłoszenia SENT testowego, a dla urządzeń produkcyjnych -  do zgłoszenia SENT produkcyjnego.

 

7.13 Występuję w formie reprezentanta Operatora ZSL, jakie powinienem mieć nadane uprawnienia, aby móc wypełnić i wysłać formularze ZSL100 i ZSL105?

Reprezentant Operatora ZSL powinien mieć nadane jedno z dwóch poniższych uprawień:

- "Zarządzanie usługami ZSL/OBU";

- "SENT – przesyłanie, aktualizacja i uzupełnianie zgłoszeń przesyłanych do systemu...".

 

7.14 Czy jest możliwość podglądu danych lokalizatora ZSL celem sprawdzenia, czy są one poprawnie nadawane do systemu SENT?

Tak, jest taka możliwość. W takim przypadku, w trakcie uzupełniania zgłoszenia SENT, jako główny lokalizator Przewoźnik wskazuje dane urządzenia ZSL, a jako zapasowy lokalizator wskazuje numer biznesowy aplikacji e-TOLL PL. Następnie w aplikacji e-TOLL PL jest możliwy podgląd ostatnio zarejestrowanej pozycji GPS lokalizatora ZSL (tzw. funkcja wspierania ZSL, która była również dostępna w dawnej aplikacji SENT-GEO).

 

7.15 Jestem przewoźnikiem, Czy w przypadku przypisania do zlecenia SENT identyfikatora ZSL (w polu „Numer urządzenia/lokalizatora GPS”) i aplikacji e-TOLL PL (w polu „Numer zapasowego lokalizatora GPS”) będę  mógł wybrać przesyłanie pozycji z aplikacji e-TOLL PL (wybrany i zaznaczony numer SENT)? Czy w takim przypadku będzie można sprawdzić na stronie PUESC w formularzu SENT406 pozycję urządzenia ZSL jak i aplikacji e-TOLL PL?

Jeśli w zgłoszeniu SENT przewoźnik wypełni obydwa pola (w jednym identyfikator ZSL, a w drugim numer z aplikacji e-TOLL PL), to będą rejestrowane dane z obydwu urządzeń udostępniających dane geolokalizacyjne do systemu SENT. W formularzu SENT406 powinna być możliwość sprawdzenia pozycji zarówno urządzenia ZSL jak i aplikacji e-TOLL PL (jeżeli urządzenia nadają dane).

 

7.16 Jestem Przewoźnikiem, w jaki sposób mam dodawać nowe urządzenia ZSL (dostosowane również do e-TOLL) do zarejestrowanych wcześniej urządzeń?

Przewoźnik nie ma takiej możliwości. Urządzenia ZSL rejestruje wyłącznie Operator ZSL. Operator podaje przewoźnikowi numer lokalizatora (zarejestrowany w nowej usłudze ZSL, w formacie Znn-xxnnxx-n) i ten numer może być używany przez przewoźnika w zgłoszeniu SENT.

Jeżeli urządzenie było wcześniej zarejestrowane (zanim pojawił się system e-TOLL) przez Operatora ZSL posiada tzw. stary numer lokalizatora – na potrzeby SENT stary numer lokalizatora będzie mógł być wykorzystywany tylko do końca listopada 2021 r. Aby pozyskać nowy numer biznesowy lokalizatora konieczna jest ponowna rejestracja usług i urządzenia przez Operatora ZSL.

 

7.17 Jestem przewoźnikiem, czy „nowe urządzenia ZSL” muszą być faktycznie nowe? Nie mogę wykorzystywać starego lokalizatora ZSL używanego dotychczas na potrzeby SENT?

Przewoźnik może wykorzystywać dotychczas używany na potrzeby SENT lokalizator ZSL, jeżeli spełnienia wymagania techniczne i został zarejestrowany przez Operatora ZSL do nowych usług ZSL na PUESC. Jeżeli przewoźnik wykorzystuje ZSL tylko na potrzeby systemu SENT – Operator ZSL powinien zarejestrować lokalizator do nowych usług ZSL nie później niż 30 listopada 2021 r. Jeżeli przewoźnik wykorzystuje ZSL również na potrzeby systemu e-TOLL –  Operator ZSL powinien zarejestrować lokalizator do nowych usług ZSL zanim przewoźnik wyruszy w trasę po drodze objętej systemem e-TOLL.

 

7.18 Jestem przewoźnikiem, w jaki sposób mam uzyskać nowy numer ZSL dla wcześniej zarejestrowanego na potrzeby SENT urządzenia ZSL?

Nowe numery biznesowe lokalizatora przewoźnik otrzymuje wyłącznie od Operatora ZSL (jeżeli ten zarejestruje nowe usługi ZSL wraz z wyborem na potrzeby którego z systemów rejestruje lokalizator -  e-TOLL/SENT). Przewoźnik powinien zgłosić potrzebę pozyskania nowego numeru biznesowego lokalizatora swojemu Operatorowi ZSL.

 

7.19 Jestem przewoźnikiem, czy uzupełniając zgłoszenie przewozu SENT i podając „Numer lokalizatora” (numer biznesowy) urządzenia, który otrzymałem od Operatora ZSL, spełniam w ten sposób swoje obowiązki?

Przewoźnik uzupełniając zgłoszenie SENT musi wypełnić sekcję danych dotyczących przewoźnika. W tej sekcji m.in. należy podać numer biznesowy lokalizatora, za pomocą którego przekazywane są dane geolokalizacyjne.

 

7.20 Jestem przewoźnikiem, czy mogę na portalu PUESC w jakiś sposób zarządzać lokalizatorami ZSL, które otrzymałem od swojego Operatora ZSL?

Nie. Przewoźnik w nowej wersji usług ZSL nie zarządza na PUESC-u swoimi urządzeniami (lokalizatorami ZSL).

 

7.21 Jestem Operatorem ZSL, posiadam jako Operator zarejestrowane lokalizatory ZSL, które były dotychczas wykorzystywane tylko na potrzeby SENT – jeszcze zanim pojawił się e-TOLL. Czy rejestrując lokalizatory ZSL do nowej usługi ZSL, dotychczasowe numery biznesowe lokalizatorów zostaną usunięte?

Nie. Rejestrując lokalizatory do nowych usług ZSL, zostaną nadane nowe numery biznesowe lokalizatorów. Dotychczasowe numery będą działały w usłudze SENT do końca listopada 2021 r. Od 1 grudnia 2021 r. zostaną wyrejestrowane ze starej usługi ZSL.

 

7.22 Jestem Operatorem ZSL, posiadam zarejestrowane na potrzeby SENT usługi ZSL – dokonałem rejestracji zanim pojawił się e-TOLL. Czy rejestrując nową usługę ZSL, dotychczasowa usługa zostanie wyrejestrowana/ usunięta?

Nie. Rejestrując nową usługę Operator ZSL otrzyma nowy numer usługi Operatora. Dotychczasowa usługa będzie aktywna do końca okresu przejściowego, czyli do 30 listopada 2021 r.

 

7.23 Jestem Operatorem ZSL, czy moi klienci (przewoźnicy) będą musieli edytować na swoich kontach przewoźników wszystkie swoje pojazdy i przepiąć je na nowy numer biznesowy lokalizatora,  jaki dostanę po zarejestrowaniu ZSL105?

Nie. Operator ZSL rejestruje urządzenia i przekazuje użytkownikom (przewoźnikom) numery biznesowe lokalizatorów przypisane do poszczególnych urządzeń.

 

7.24 Jestem Operatorem ZSL, jak będzie wyglądało zarządzanie lokalizatorami? Będzie dostępny jakiś interfejs?

Lokalizatorami ZSL można zarządzać bezpośrednio przez formularze PUESC. Dodatkowo został udostępniony dostęp niewizualny do tych usług – Operatorzy ZSL mogą zintegrować własny system i zapewnić dostęp swoich klientów (przewoźników) poprzez swój system.

 

7.25 Jestem Operatorem ZSL, czy w momencie gdy mój klient (przewoźnik) posiada zarejestrowane urządzenie w starej usłudze ZSL (dedykowanej do SENT) i chce zacząć korzystać na jednym z urządzeń z usługi e-TOLL. W takim przypadku musi dla wszystkich pozostałych urządzeń otrzymać nowy numer biznesowy lokalizatora i tym samym musi korzystać dla wszystkich swoich urządzeń z nowych usług ZSL?

Nie. Przewoźnik do 30 listopada 2021 r. nie jest zobligowany do wykorzystywania tylko jednego typu usługi ZSL, czyli np. lokalizatorów ZSL zarejestrowanych w nowej usłudze ZSL. W opisanym przypadku Operator powinien zarejestrować do nowej usługi ZSL wskazane przez niego urządzenie ZSL odpowiednio na potrzeby systemów SENT lub e-TOLL lub SENT i e-TOLL. Jedno urządzenie będzie miało wtedy dwa numery biznesowe (stare i nowe). Stare numery biznesowe urządzeń GPS będą mogły być wykorzystywane jeszcze w okresie przejściowym, czyli do 30 listopada 2021 r.

 

7.26 Jestem Operatorem ZSL, mam klientów którzy chcą korzystać z e-TOLL. Co powinienem teraz zrobić?

Operator ZSL rejestruje nowe usługi, a następnie dodaje urządzenia i przekazuje swoim klientom (przewoźnikom) numery biznesowe lokalizatorów.

- https://test.puesc.gov.pl lub https://te.puesc.gov.pl  (środowisko testowe);

- https://puesc.gov.pl  (środowisko produkcyjne).

 

7.27 Jestem Operatorem ZSL, jakie są rodzaje nowych usług dostępne dla Operatorów ZSL?

Operator ZSL może zarejestrować usługę:

- wyłącznie dla systemu e-TOLL,

- wyłącznie dla systemu SENT,

- wspólną dla systemów e-TOLL i SENT.

 

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 19 października 2021 15:58 Monika Damentko
Pierwsza publikacja: 22 czerwca 2021 08:34
Komórka odpowiedzialna: Departament Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej MF