Zmień lub usuń dane firmy

Dzięki usłudze:

 • zmienisz dane firmy,
 • uzyskasz numer EORI dla firmy, która posiada ID SISC, tzn. jest już zarejestrowana na PUESC,
 • usuniesz lub dodasz obszar działania firmy na PUESC,
 • wpiszesz firmę, która posiada numer ID SISC, tzn. jest już zarejestrowana na PUESC, do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych.

Załóż konto

Zaloguj się

KROK 1

Wypełnij wniosek

KROK 2

Podpisz wniosek

KROK 3

Wyślij wniosek

KROK 4

Odbierz UPO

KROK 5

Odbierz potwierdzenie aktualizacji danych podmiotu lub potwierdzenie dezaktywacji podmiotu

Aby zmienić lub usunąć dane firmy, przygotuj:

 • login i hasło do portalu,
 • numer IDSISC lub nazwę firmy,
 • dane, które zamierzasz zmienić,
 • podpis elektroniczny (certyfikat celny, podpis kwalifikowany lub profil zaufany).

Wniosek przed wysłaniem musisz podpisać.

KROK WSTĘPNY

 1. Załóż konto na PUESC – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.
  Uwaga! Wybierz „ROZSZERZONY ZAKRES UPRAWNIEŃ”.
  Podczas rejestracji w zakładce „CEL REJESTRACJI” wybierz opcję:
  „Chcę powiązać się z firmą, żeby wysyłać:
 • zgłoszenia celne,
 • Intrastat,
 • deklaracje akcyzowe,
 • zgłoszenia SENT,
 • e-DD,
 • wnioski i inne dokumenty.”

Podpisz wniosek rejestracyjny. Jeśli wyślesz niepodpisany wniosek, będziesz musiał osobiście potwierdzić swoją tożsamość.

 1. Przypadek zmiany danych podmiotu.
  Powiąż osobę z firmą – sprawdź, jak to zrobić w usłudze Powiąż reprezentanta z firmą.
  Pamiętaj!
  Aby móc dokonać zmian danych podmiotu, musisz nadać sobie uprawnienie rozszerzone: Aktualizacja danych podmiotu.
  Z upoważnienia udzielonego pełnomocnikowi lub z oświadczenia złożonego przez pracodawcę dla pracownika musi jednoznacznie wynikać, że pełnomocnik/pracownik posiada uprawnienie rozszerzone „Aktualizacja danych podmiotu".
  Jeżeli jesteś właścicielem podmiotu, tj. prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą lub jesteś uprawniony do samodzielnej reprezentacji podmiotu (na podstawie zapisów w KRS lub w umowie spółki cywilnej), nie musisz przedstawiać upoważnienia, zakres reprezentacji wskazujesz we wniosku.
 2. Przypadek usunięcia danych podmiotu.
  Dane firmy może usunąć osoba uprawniona do jego reprezentowania, ale nie musi być powiązana z firmą. Wniosek dostępny jest po zalogowaniu jako osoba fizyczna.

KROK 0

Zaloguj się na PUESC.

KROK 1

Wypełnij formularz wniosku

Aktualizacja danych firmy

 1. Wybierz kontekst firmy, której dane chcesz zmienić:
 • wybierz w pierwszym powiązaniu firmę, której dane chcesz zmienić.

Jeśli jesteś pracownikiem agencji celnej:

 • wybierz w pierwszym powiązaniu firmę, np. agencję celną, z którą jesteś powiązany,
 • wybierz w drugim powiązaniu firmę, z którą powiązana jest twoja agencja celna.
 1. Wybierz formularz WRP0002 Aktualizacja danych firmy [SZPROT].
 2. Wypełnij formularz.
  Skorzystaj z podpowiedzi przypisanych do niektórych pól formularza – znajdziesz je, klikając w ikonę (przycisk) „i”.
 3. Wygeneruj dokument (wniosek) i przejdź do zakładki
  Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

Dezaktywacja Podmiotu

Uwaga! Formularz jest dostępny dla wszystkich. Wypełnienie go nie wymaga posiadania specjalnego uprawnienia rozszerzonego względem podmiotu jak w przypadku aktualizacji podmiotu.

 1. Wybierz na PUESC formularz WRP0003 Dezaktywacja danych firmy [SZPROT]
 2. Wypełnij formularz.
  Skorzystaj z podpowiedzi przypisanych do niektórych pól formularza – znajdziesz je, klikając w ikonę (przycisk) „i”.
 3. Wygeneruj dokument (wniosek) i przejdź do zakładki
  Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

KROK 2

Podpisz wniosek

W zakładce

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

zaznacz i podpisz wniosek.

Możesz to zrobić na 3 sposoby:

 1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 2. zaawansowanym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego,
 3. podpisem zaufanym składanym za pomocą profilu zaufanego.

KROK 3

Wyślij wniosek

W zakładce

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

zaznacz i wyślij wniosek.

KROK 4

Odbierz UPO

Przejdź do zakładki

Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty

i sprawdź, czy otrzymałeś UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru z przyjęciem do przetwarzania).

UPO potwierdza, że złożyłeś wniosek w formie elektronicznej. Wysłany przez ciebie wniosek będzie obsługiwany w systemie

Dopóki nie obsłużymy twojego wniosku, sprawa w zakładce  

Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Sprawy

będzie miała status „w toku”.

UWAGA! Wysłany przez ciebie wniosek będzie weryfikowany w systemie. Może to potrwać kilka dni.

KROK 5

Odbierz potwierdzenie aktualizacji danych podmiotu lub potwierdzenie dezaktywacji podmiotu

Przejdź do zakładki

Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty

Sprawdź, czy otrzymałeś dokument:

 • Potwierdzenie aktualizacji danych podmiotu lub
 • Potwierdzenie dezaktywacji podmiotu.

Zapoznaj się z nim – zaznacz go i wybierz „Podgląd dokumentu”, a następnie zakładkę „Podgląd załączników”.

UWAGA! Potwierdzenie otrzymasz dopiero po zakończeniu obsługi wniosku przez prowadzącego.

Jeżeli wniosek z jakichś powodów nie może zostać zakończony przez prowadzącego sprawę, w zakładce Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Sprawy pojawi się dokument „Informacja o konieczności uzupełnienia braków”. Zapoznaj się z nim - zaznacz go i wybierz „Podgląd Dokumentu”, a następnie zakładkę „Podgląd Załączników”. Dostarcz brakujące dokumenty zgodnie z treścią pisma.

Sprawa zostanie zakończona po uzupełnieniu braków we wniosku.

Usługa jest dostępna tylko elektronicznie. Służy ona do zmiany lub usunięcia danych firmy na PUESC.

Dane firmy może zmienić osoba, która:

 • jest jej właścicielem, lub
 • posiada uprawnienie do aktualizacji danych podmiotu, lub
 • jest uprawniona do samodzielnej reprezentacji podmiotu (na podstawie zapisów w KRS lub w umowie spółki cywilnej).

Dane firmy może usunąć osoba uprawniona do jej reprezentowania.

Zmieniasz dane firmy, gdy:

 • potrzebny jest jej numer EORI, a firma posiada już numer IDSISC;
 • jesteś zarejestrowanym podatnikiem podatku akcyzowego i musisz złożyć zgłoszenie aktualizacyjne do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych,
 • firma poszerza swoją działalność o dodatkowe obszary:
 • AKCYZA –  w przypadku, gdy musi wpisać się do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych,
 • CŁO – w przypadku gdy rozpoczyna handel z krajami spoza UE,
 • INTRASTAT – w przypadku, gdy przekroczyła próg i musi przesyłać zgłoszenia INTRASTAT,
 • MONITOROWANIE PRZEWOZU – w przypadku, gdy musi wysyłać komunikaty do systemu SENT (Monitorowania przewozu),
 • zmieniły się dane podmiotu - w tym celu musisz w poszczególnych sekcjach wniosku uzupełnić dane, które uległy zmianie, np.
 • nazwa,
 • forma prawna,
 • adres siedziby,
 • adres do korespondencji, w tym również e-mail,
 • dedykowany kontakt,
 • kanał komunikacji,
 • konto bankowe,
 • oddziały firm.

Usuwasz dane firmy, gdy:

 • firma przestała istnieć i została wyrejestrowana z CEIDG, KRS lub nastąpiło rozwiązanie firmy, który nie ma obowiązku rejestracji w CEIDG lub KRS,
 • nie wykonuje już ona czynności, z których wynikał obowiązek rejestracji,
 • została błędnie zarejestrowana, np. zarejestrowano oddział zamiast siedziby głównej przedsiębiorcy zagranicznego.

WRP0002 Aktualizacja danych firmy [SZPROT]

Formularz wniosku o aktualizację danych firmy na portalu PUESC

WRP0003 Dezaktywacja danych firmy [SZPROT]

Formularz wniosku o dezaktywację danych firmy na portalu PUESC

Usługa jest bezpłatna.

Sytuacje nadzwyczajne to niedostępność usługi, w szczególności ze względu na awarie lub zapowiadane prace serwisowe.

W przypadku niedostępności usługi poczekaj, aż portal zacznie działać.

Kontakt całodobowy 24/7/365 poprzez: 

Czas realizacji

 • Rejestracja zgłoszeń oraz wniosków – niezwłocznie, całodobowo.
 • Obsługa standardowych zgłoszeń lub wniosków, dla których zostały opracowane rozwiązania – na bieżąco, maksymalny czas obsługi zgłoszenia lub wniosku do 4 godzin.
 • Obsługa zgłoszeń, która wymaga wiedzy specjalistycznej bądź technicznej (w zależności od godzin pracy II oraz III linii) w dni robocze od 7:30 do 15:30
 • Obsługa wniosków, która wymaga wiedzy specjalistycznej bądź technicznej (w zależności od godzin pracy II oraz III linii) w dni robocze od 7:30 do 15:30 – maksymalny czas obsługi zgłoszenia do 10 dni roboczych.
 1. Jestem pracownikiem agencji celnej i sprawdziłem, że firma, która nas upoważniła do działania, jest zarejestrowana na PUESC, ale nie ma numeru EORI. Wniosek aktualizacji podmiotu jest nieaktywny, co mam zrobić?
  Dane firmy na PUESC zmienić może tylko osoba, która jest z nią powiązana i posiada uprawnienie do aktualizacji danych podmiotu.
  Aktualizacja danych podmiotu jest uprawnieniem rozszerzonym, które musi wynikać wprost z udzielonego reprezentantowi upoważnienia – osobie fizycznej.
  Aktualizacji może też dokonać pracownik agencji celnej pod warunkiem, że posiada uprawnienie rozszerzone do aktualizacji podmiotu względem swojej agencji celnej agencja celna posiada uprawnienie do aktualizacji danych podmiotu względem tego podmiotu. Należy pamiętać, że w przypadku upoważnienia agencji celnej uprawnienie do aktualizacji danych podmiotu musi wynikać wprost z udzielonego pełnomocnictwa.
  Zmiana danych firmy złożona przez osobę, która posiada uprawnienie do aktualizacji danych podmiotu, jest obsługiwana automatycznie.
 2. Jak wystąpić o numer EORI dla firmy, która upoważniła naszą agencję, a nie mamy w upoważnieniu wymienionego uprawnienia "Aktualizacja danych podmiotu"?
  Zrobisz to najszybciej w następujący sposób:

Wniosek zostanie rozpatrzony bez konieczności złożenia oryginału upoważnienia w jednostce celnej.

 1. Rejestruję/aktualizuję spółkę cywilną – co powinienem wybrać w polu "forma prawna" i "szczegóły formy prawnej"?
  W polu "forma prawna" należy wybrać: jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a w polu "szczegóły formy prawnej": spółka cywilna.

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 01.08.2022 14:20 Sylwia Mystkowska
Pierwsza publikacja: 25.06.2021 12:11 Jerzy Ciechocki
Komórka odpowiedzialna: Departament Ceł MF