FAQ

Wywóz towarów (Eksport)


Komunikaty przekazywane do systemu AES podlegają automatycznej walidacji systemowej.

Jeśli komunikat jest poprawny pod względem formalnym i strukturalnym, zostanie przyjęty przez system. Otrzymasz wówczas komunikat UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru) z informacją o złożeniu komunikatu do systemu AES.

Jeśli komunikat jest niepoprawny, otrzymasz komunikat o odrzuceniu (tzw. nieUPO).

ID: 649423421

Komunikaty przekazywane do systemu AES/ECS2 podlegają automatycznej walidacji systemowej.

Jeśli komunikat jest poprawny pod względem formalnym i strukturalnym, zostanie przyjęty do obsługi przez system. Otrzymasz wówczas komunikat UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru) z informacją o złożeniu komunikatu do systemu AES/ECS2.

Jeśli komunikat jest niepoprawny, otrzymasz komunikat informujący o odrzuceniu (tzw. nieUPO). Szczegółowy tryb postępowania zależy od etapu, na którym uchybienia zostaną stwierdzone i rodzaju tych nieprawidłowości. Zapoznaj się z treścią komunikatu i postępuj zgodnie z informacjami w nim wskazanymi, np. popraw dane i ponownie prześlij poprawiony komunikat.

Pamiętaj! Jeśli zgłoszenie celne zostało przyjęte przez organ celny (posiada nadany numer MRN) i nie zostało skierowane do kontroli, to możesz sprostować zawarte w nim dane. Możesz to zrobić do momentu zwolnienia towaru do procedury.

ID: 649324548

Jeśli nie złożysz wywozowego zgłoszenia celnego lub złożysz niepoprawne zgłoszenie, nie będziesz mógł wywieźć towaru poza obszar celny UE, dopóki nie złożysz poprawnego wywozowego zgłoszenia celnego.

ID: 649324594

Kontakt z Help Desk SISC • portal Centralny Service Desk
  przejdź do portalu CSD - Centralny Service Desk (strona otwiera się w nowym oknie)
 • e-mail: helpdesk-eclo@mf.gov.pl:
  • w polu "temat" wpisz nazwę usługi,
  • w treści wiadomości opisz, co działa nieprawidłowo bądź napisz, czego chcesz się dowiedzieć,
  • wyślij wiadomość z adresu e-mail, który został użyty do założenia konta na PUESC (login PUESC);
 • telefon - wsparcie całodobowe (z wyjątkiem przerwy technicznej w godzinach 21.00-22.00):
  • 22 330 03 30 (połączenia z telefonów komórkowych)
  • 801 055 055 (połączenia z telefonów stacjonarnych)
  • +48 22 330 03 30 (połączenia z zagranicy)
ID: 652137613