FAQ

10. Objęcie produktów rolnych systemem SENT


Nie. W przypadku przewozu towaru w procedurze tranzytu celnego, nie ma obowiązku zgłoszenia takiego przewozu do rejestru SENT.

ID: 679326380

Tak. Takie przewozy muszą być zgłaszane do rejestru SENT.

ID: 679326396

Tak. Przewóz tego towaru na odcinku od miejsca dokonania odprawy do miejsca przeznaczenia na terenie kraju jest objęty systemem SENT (musi być zgłoszony do rejestru SENT).

ID: 679555611

Tak. Taki przewóz świeżych malin jest objęty systemem SENT (musi być zgłoszony  do rejestru SENT).

ID: 679555637

Jeżeli maliny nie pochodzą z Ukrainy, zgłoszenie do rejestru SENT nie jest wymagane.

ID: 679555653

Zgłoszeniu do rejestru SENT podlega przewóz towarów w ilości (wyrażonej w kilogramach, litrach lub sztukach) przekraczającej zdefiniowany próg. W przypadku świeżych malin, do rejestru SENT należy zgłosić przewóz jeżeli masa brutto przesyłki przewożonej od jednego nadawcy do jednego odbiorcy przekracza 3000 kg, niezależnie od ilości tego towaru w opakowaniach jednostkowych.

ID: 679445287