FAQ

Deklaracje podatkowe


Musisz złożyć do właściwego urzędu skarbowego (dla PIT) Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem (ZAP-3).

ID: 652332770

Komunikat „ Brak VIN w bazie” oznacza brak w systemie nie ma złożonej deklaracji dla samochodu o wskazanym numerze VIN.

ID: 652470990

Komunikat „Nie można pobrać potwierdzenia – proszę o kontakt z właściwym urzędem   skarbowym” oznacza, że złożona deklaracja dla samochodu o wskazanym numerze VIN podlega dodatkowej weryfikacji i zgodnie z treścią należy skontaktować się z urzędem, do którego została złożona deklaracja.

ID: 652488006

Jeśli urząd skarbowy nie rozpoczął procedowania wniosku możesz wycofać niepoprawny wniosek korzystając z formularza WZZA/WZBO – Anulowanie (1) -­ obowiązuje od 30.12.2022 [ZEFIR2]
Wypełnij formularz, podpisz i wyślij wniosek. Jeśli Twój wniosek będzie mógł zostać anulowany otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) oraz informację, że wniosek został anulowany. W przeciwnym razie otrzymasz informację, że wniosku nie można anulować.

ID: 652488041

Organowi rejestracyjnemu potrzebny będzie wydruk PZAS.

ID: 652470965

Musisz złożyć do właściwego urzędu skarbowego Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (UPL-1). Możesz to załatwić elektronicznie w e-Urzędzie Skarbowym lub poprzez ePUAP - sprawdź, jak to zrobić

ID: 666895813

Musisz złożyć do właściwego urzędu skarbowego Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (UPL-1) - sprawdź jak to zrobić.
Możesz to zrobić elektronicznie poprzez e-Urząd Skarbowy lub przez ePUAP.

ID: 666961042

Kwotą przychodu możesz podpisać wniosek składany we własnym imieniu - jeżeli jesteś osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność.

ID: 652488074

Jeżeli jesteś osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność, możesz podpisać zgłoszenie składane we własnym imieniu kwotą przychodu. 

ID: 666961027

W takiej sytuacji musisz złożyć nowy wniosek.

ID: 652488024

W przypadku pomyłki możesz złożyć korektę zgłoszenia. Korektę złóż na wersji formularza, na której złożony został dokument pierwotny. Podaj numer UPO (Urzędowe Potwierdzenie Odbioru) dokumentu pierwotnego, co pozwoli poprawnie powiązać dokumenty w systemie. Korektę zgłoszenia możesz złożyć do czasu złożenia deklaracji AKC-UA dotyczącej tej samej  transakcji nabycia wewnątrzwspólnotowego. 

ID: 666961012

Potwierdzenie powinno być wydane nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie potwierdzenia.

ID: 652488058

Zaświadczenie o zwolnieniu z zapłaty akcyzy powinno być wydane nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

ID: 666892395

Kontakt z Help Desk SISC • portal Centralny Service Desk
  przejdź do portalu CSD - Centralny Service Desk (strona otwiera się w nowym oknie)
 • e-mail: helpdesk-eclo@mf.gov.pl:
  • w polu "temat" wpisz nazwę usługi,
  • w treści wiadomości opisz, co działa nieprawidłowo bądź napisz, czego chcesz się dowiedzieć,
  • wyślij wiadomość z adresu e-mail, który został użyty do założenia konta na PUESC (login PUESC),
 • telefon - wsparcie w dni robocze od godziny 8:00 do 16:00:
  • 22 330 03 30 (połączenia z telefonów komórkowych)
  • 801 055 055 (połączenia z telefonów stacjonarnych)
  • +48 22 330 03 30 (połączenia z zagranicy)
ID: 652030177