FAQ

Rejestracja danych firmy na PUESC


Na gruncie prawa celnego członkowie grupy VAT zachowują swoją odrębność, dlatego korzystają ze swoich własnych numerów EORI.
Grupa VAT nie otrzymuje odrębnego – dedykowanego grupie – numeru EORI.
Grupa VAT jako szczególny rodzaj podatnika istnieje tylko do celów podatku od towarów i usług i posługuje się numerem NIP dla grupy VAT.

ID: 667006813

W Wielkiej Brytanii odpowiednikiem naszego nr NIP jest nr UTR (Unique Taxpayer Reference – jest to numer TC), który jest wydawany przez urząd HMRC (Her Majesty Revenue & Customs).

ID: 652066078

Wprowadź początkowe cyfry kodu PKD z pominięciem kropek i wybierz właściwy kod z rozwijalnej listy.

ID: 652085310

Aby uzyskać numer EORI, należy wybrać obszar działania CŁO. Pamiętaj, że numer EORI w Polsce może uzyskać tylko firma krajowa lub firma spoza Unii Europejskiej. Firmy posiadające siedzibę na obszarze Unii Europejskiej o numer EORI muszą wystąpić w kraju siedziby.

ID: 652066094

W polu "forma prawna" należy wybrać:

 • jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,

a w polu "szczegóły formy prawnej":

 • spółka cywilna.
ID: 650780795

Kontakt z Help Desk SISC • portal Centralny Service Desk:
  przejdź do portalu CSD - Centralny Service Desk (strona otwiera się w nowym oknie)
 • e-mail: helpdesk-eclo@mf.gov.pl:
  • w polu "temat" wpisz nazwę usługi,
  • w treści wiadomości opisz, co działa nieprawidłowo bądź napisz, czego chcesz się dowiedzieć,
  • wyślij wiadomość z adresu e-mail, który został użyty do założenia konta na PUESC (login PUESC);
 • telefon - wsparcie całodobowe (z wyjątkiem przerwy technicznej w godzinach 21.00-22.00):
  • 22 330 03 30 (połączenia z telefonów komórkowych)
  • 801 055 055 (połączenia z telefonów stacjonarnych)
  • +48 22 330 03 30 (połączenia z zagranicy)
ID: 652218903