FAQ

Aktualizacja powiązań (firma - reprezentant)


Aby usunąć reprezentację, należy:

 1. Wybrać wniosek WPE0001 Rejestracja aktualizacja reprezentacji firmy [SZPROT].
 2. W sekcji "Podmiot reprezentowany" wpisać numer IDSISC firmy, dla której chcemy zaktualizować powiązanie, i zatwierdzić dane.
 3. Zaznaczyć checbox, którą reprezentację zmieniamy:
 • chcę dodać reprezentantów będących osobą fizyczną,
 • chcę dodać reprezentantów będących podmiotem.
 1. W sekcji "Reprezentant" wpisać:
 • numer IDSISC, imię i nazwisko osoby reprezentującej

lub/i

 • numer IDSISC podmiotu reprezentującego

i wyjść enterem lub tabulatorem z pola.

 1. Do wniosku zostaną pobrane dane reprezentacji, które można dowolnie modyfikować.
 1. Aby zakończyć reprezentację, należy uzupełnić sekcję dotyczącą danych ogólnych pełnomocnictwa:
 • odznaczyć pole "Pełnomocnictwo udzielone bezterminowo",
 • wypełnić datę końca obowiązywania pełnomocnictwa.
 1. Po uzupełnieniu danych dotyczących końca obowiązywania pełnomocnictwa wniosek należy wygenerować, podpisać i wysłać.
ID: 650857253

Aby zaktualizować/zmienić dane reprezentacji należy:

 1. Wybrać wniosek WPE0001 Rejestracja aktualizacja reprezentacji firmy [SZPROT].

 2. W sekcji "Podmiot reprezentowany" wpisać numer IDSISC firmy, dla której chcemy zaktualizować powiązanie i zatwierdzić dane.

 3. Zaznaczyć checbox, którą reprezentację zmieniamy:

 • chcę dodać reprezentantów będących osobą fizyczną,

 • chcę dodać reprezentantów będących podmiotem.

 1. W sekcji "Reprezentant" wpisać:

 • numer IDSISC, imię i nazwisko osoby reprezentującej

lub/i

 • numer IDSISC podmiotu reprezentującego

i wyjść enterem lub tabulatorem z pola.

 1. Do wniosku zostaną pobrane dane reprezentacji, które można dowolnie modyfikować.

 2. Po zmianie danych wniosek należy wygenerować, podpisać i wysłać.

ID: 650857237

Kontakt z Help Desk SISC • portal Centralny Service Desk:
  przejdź do portalu CSD - Centralny Service Desk (strona otwiera się w nowym oknie)
 • e-mail: helpdesk-eclo@mf.gov.pl:
  • w polu "temat" wpisz nazwę usługi,
  • w treści wiadomości opisz, co działa nieprawidłowo bądź napisz, czego chcesz się dowiedzieć,
  • wyślij wiadomość z adresu e-mail, który został użyty do założenia konta na PUESC (login PUESC);
 • telefon - wsparcie całodobowe (z wyjątkiem przerwy technicznej w godzinach 21.00-22.00):
  • 22 330 03 30 (połączenia z telefonów komórkowych)
  • 801 055 055 (połączenia z telefonów stacjonarnych)
  • +48 22 330 03 30 (połączenia z zagranicy)
ID: 652210027