FAQ

Numer akcyzowy uprawnionego odbiorcy


Numer akcyzowy będzie nadawany niezwłocznie po złożeniu wniosku, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wniosku przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu. W szczególnych przypadkach możesz otrzymać Wezwanie do uzupełnienia.

ID: 667094553

Wniosek możesz wypełnić tylko w kontekście firmy. Aby wypełnić wniosek w kontekście firmy, musisz też posiadać minimum jedno z uprawnień rozszerzonych:

  • składanie wniosków w zakresie akcyzy lub
  • aktualizacja danych podmiotu.
ID: 667094537

Kontakt z Help Desk SISCID: 668065463