Help Desk Systemu Informacyjnego Skarbowo-Celnego (Help Desk SISC)

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdziesz w FAQ na stronie głównej i w FAQ w opisach poszczególnych usług.

Jeśli jednak nie znajdziesz tam poszukiwanej informacji, to na Help Desk SISC możesz zgłosić pytanie, uwagę lub problem z działaniem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) i z dostępem do usług skarbowo-celnych na PUESC.

Z Help Desk SISC możesz się skontaktować:

Dowiedz się więcej i skorzystaj z pomocy:

Zalecamy tę formę kontaktu, ponieważ pozwala nam na najszybszą obsługę twojego zgłoszenia. Opisz nam jasno, jaki wystąpił problem, dzięki temu przygotujemy dla ciebie odpowiednie rozwiązanie. 

Uwaga! Jeżeli chcesz skorzystać z Help Desk SISC:

 • zaloguj się na PUESC i na stronie POMOC wybierz Help Desk SISC
 • przejdź do portalu  CSD - Centralny Service Desk (strona otwiera się w nowym oknie)
 • w portalu CSD kliknij Nowe zgłoszenie
 • z Katalogu usług wybierz usługę, do której chcesz wysłać zgłoszenie serwisowe
 • po wybraniu usługi wybierz klasyfikację - ten wybór pozwoli bardziej szczegółowo opisać zgłoszenie
 • otworzy się formularz zgłoszenia - w polu opis zgłoszenia napisz czego dotyczy twój problem
 • jeżeli uważasz, że opisałeś już wszystko kliknij w przycisk Kontynuuj
 • teraz możesz dodać załączniki do zgłoszenia (zrzuty ekranu lub inne istotne twoim zdaniem informacje), możesz również wysłać zgłoszenie bez załączników.
 • kliknij przycisk Zgłoś - zgłoszenie niezwłocznie trafi do operatorów Help Desk SISC a ty otrzymasz:
  • informację w oknie - Utworzono zgłoszenie o numerze ZGL2329987 (przykladowy numer)
  • wiadomość email potwierdzającą zarejestrowanie zgłoszenia
 • po obsłużeniu zgłoszenia przez operatorów Help Desk SISC otrzymasz wiadomość email potwierdzającą rozwiązanie zgłoszenia

Uwaga! Wszystkie wiadomości wysyłane są z adresu pomoc.Informatyczna@mf.gov.pl 

Jeżeli przynajmniej raz korzystałeś z pomocy przez portal CSD, możesz przesłać zgłoszenie pocztą elektroniczną na adres helpdesk-eclo@mf.gov.pl

Wyślij zgłoszenie z adresu e-mail, który jest twoim loginem na PUESC.

Uwaga! Zgłoszenie wysłane z innego adresu zostanie automatycznie odrzucone.

W temacie wiadomosci e-mail wpisz nazwę usługi, której dotyczy zgłoszenie.

Jeżeli znasz nazwę systemu informatycznego, który obsługuje usługę, wpisz w zgłoszeniu jego skróconą nazwę. Znajdziesz ją w nazwie formularza interaktywnego w nawiasie [skrócona nazwa systemu] np. [ZEFIR2].

Opisz problem w wiadomości w taki sposób, abyśmy mogli przygotować rozwiązanie bez zwracania się do ciebie o dodatkowe informacje. Do wiadomości możesz również dodać załączniki.

TEL. +48 22 460 59 70

Uwaga! Nie wszystkie usługi wspieramy telefonicznie. 

W ostatnim tygodniu średni czas oczekiwania na połączenie z konsultantem wynosi około 16 minut.

Zanim zadzwonisz koniecznie zapoznaj się z informacjami o usłudze zawartymi w jej opisie w sekcjach:

 • Jeżeli potrzebujesz pomocy (Help Desk) - sprawdź czy usługa posiada wsparcie telefoniczne a jeżeli tak to pod jakim nr telefonu (dla wielu usług uruchomiliśmy dedykowane wsparcie),
 • Najczęściej zadawane pytania (FAQ) - zanim zadzwonisz zapoznaj się z treścią opublikowanych pytań i odpowiedzi.

 

 • Obsługa zgłoszeń – rejestracja oraz obsługa zgłoszeń dotyczących błędów i nieprawidłowości w działaniu usług udostępnianych na PUESC.
 • Obsługa wniosków o informację – rejestracja oraz obsługa wniosków o informację na temat usług udostępnianych na PUESC.

Zapoznaj się z katalogiem usług skarbowo-celnych i usługami sieciowymi na PUESC. Usługa sieciowa realizowana jest kanałem webservice (S2S).

 • Obsługa wniosków o usługę w sprawach dotyczących:
  • zmiany loginu (adresu e-mail) do PUESC, gdy nie możesz się zalogować,
  • założenia konta na PUESC, gdy nie możesz go założyć z powodu podania istniejącego już w systemie numeru PESEL,
  • przywrócenia możliwości logowania na PUESC po trzykrotnym podaniu niepoprawnego loginu i/lub hasła,
  • zawieszania, odwieszania i unieważniania niekwalifikowanych certyfikatów celnych.

Przed skorzystaniem z pomocy Help Desk SISC zapoznaj się z opisami poszczególnych usług skarbowo-celnych.

Pomoc konsultantów Help Desk SISC nie obejmuje wypełniania formularzy -dostępnych na PUESC - wspólnie z użytkownikiem. 

Help Desk SISC nie świadczy wsparcia w zakresie przepisów prawa, w oparciu o które funkcjonują poszczególne usługi a także w zakresie stawek celnych i podatkowych, klasyfikacji towarowej, ograniczeń taryfowych, obowiązków i rozliczeń podatkowych, mandatów i kar administracyjnych.

Większość zgłoszeń obsługujemy na bieżąco. Odpowiedzi udzielamy w możliwie najkrótszym czasie od zarejestrowania zgłoszenia, a przy rozmowie telefonicznej – w czasie jej trwania. W przypadku zgłoszeń, które dotyczą złożonych błędów lub nieprawidłowości, czas obsługi może ulec wydłużeniu z powodu potrzeby przeanalizowania zgłoszenia i opracowania skutecznego rozwiązania. Szczegóły znajdziesz w opisach poszczególnych usług.

Większość wniosków obsługujemy na bieżąco. Odpowiedzi udzielamy w możliwie najkrótszym czasie od zarejestrowania wniosku, a przy rozmowie telefonicznej – w czasie jej trwania. W przypadku skomplikowanego wniosku czas obsługi może zostać wydłużony z powodu potrzeby jego przeanalizowania i opracowania skutecznego rozwiązania. Szczegóły znajdziesz w opisach poszczególnych usług.

Wnioski o usługę, które spełniają wymagania formalne, obsługujemy na bieżąco. Wyjątkiem są sytuacje związane z awarią lub niedostępnością usług koniecznych do zrealizowania wniosku.

W ciągu 5 dni od otrzymania odpowiedzi możesz przesłać reklamację lub prośbę o dodatkowe wyjaśnienia, które dotyczą zgłoszeń i wniosków o usługę rozpatrywanych w Help Desk SISC. Zrobisz to przez portal CSD (strona otwiera się w nowym oknie).