FAQ

Zmiana danych firmy na PUESC


Zrobisz to najszybciej w następujący sposób:

Wniosek zostanie rozpatrzony bez konieczności złożenia oryginału upoważnienia w jednostce celnej.

ID: 650857205

Aby zmienić kontekst firmy, kliknij w prawym górnym narożniku ekranu na Wybierz powiązanie pierwsze (obok imienia i nazwiska), a następnie wybierz z listy szukaną firmę.

ID: 667107454

Dane firmy na PUESC może zmienić tylko osoba, która jest z nią powiązana i posiada uprawnienie rozszerzone Aktualizacja danych podmiotu.

Aktualizacja danych podmiotu jest uprawnieniem rozszerzonym, które musi wynikać wprost z treści upoważnienia udzielonego reprezentantowi.

Aktualizacji może dokonać pracownik agencji celnej. Warunkiem jest, że pracownik ten posiada uprawnienie rozszerzone Aktualizacja danych podmiotu względem swojej agencji celnej. Agencja musi też posiadać uprawnienie rozszerzone Aktualizacja danych podmiotu względem firmy, której dane chce zmienić.

ID: 650797490
ID: 667107422

Aby uzyskać numer EORI, należy wybrać obszar działania CŁO. Pamiętaj, że numer EORI w Polsce może uzyskać tylko firma krajowa lub firma spoza Unii Europejskiej. Firmy posiadające siedzibę na obszarze Unii Europejskiej o numer EORI muszą wystąpić w kraju siedziby.

ID: 652066094

W polu "forma prawna" należy wybrać:

 • jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,

a w polu "szczegóły formy prawnej":

 • spółka cywilna.
ID: 650780795

Kontakt z Help Desk SISC • portal Centralny Service Desk:
  przejdź do portalu CSD - Centralny Service Desk (strona otwiera się w nowym oknie)
 • e-mail: helpdesk-eclo@mf.gov.pl:
  • w polu "temat" wpisz nazwę usługi,
  • w treści wiadomości opisz, co działa nieprawidłowo bądź napisz, czego chcesz się dowiedzieć,
  • wyślij wiadomość z adresu e-mail, który został użyty do założenia konta na PUESC (login PUESC);
 • telefon - wsparcie całodobowe (z wyjątkiem przerwy technicznej w godzinach 21.00-22.00):
  • 22 330 03 30 (połączenia z telefonów komórkowych)
  • 801 055 055 (połączenia z telefonów stacjonarnych)
  • +48 22 330 03 30 (połączenia z zagranicy)
ID: 652210027