FAQ

Powiązanie reprezentanta z firmą


Sprawdź, czy nie otrzymałeś komunikatu o błędzie we wniosku. Komunikat powinien pojawić się w ciągu 5 minut od momentu wysłania wniosku.

Jeśli otrzymałeś komunikat o błędzie, ponownie wypełnij wniosek, poprawiając błędy i wyślij go.

W przeciwnym przypadku skontaktuj się z Help Desk.

ID: 650797473

Pamiętaj, aby upoważnienie zawierało dane mocodawcy (nazwa i NIP lub IDSISC lub EORI lub numer TC firmy) oraz dane reprezentanta (Osoba fizyczna: imię, nazwisko, numer PESEL lub inny numer identyfikacyjny; Firma: Nazwa, NIP lub EORI lub IDSISC). Uprawnienia rozszerzone i uprawnienia do systemów możesz otrzymać tylko wtedy, gdy wynikają one wprost z treści pełnomocnictwa. Sprawdź wyjątki w Co powinieneś wiedzieć.

ID: 667006861

Opłata skarbowa wynosi 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa. W przypadku gdy upoważniasz dwie osoby, musisz uiścić opłatę w wysokości 34 zł.

ID: 667006893

Formę pracownik wybierasz tylko wtedy, gdy wynika ona wprost z treści posiadanego pełnomocnictwa.

ID: 667010209

Kontakt z Help Desk SISC



 • portal Centralny Service Desk:
  przejdź do portalu CSD - Centralny Service Desk (strona otwiera się w nowym oknie)
 • e-mail: helpdesk-eclo@mf.gov.pl:
  • w polu "temat" wpisz nazwę usługi,
  • w treści wiadomości opisz, co działa nieprawidłowo bądź napisz, czego chcesz się dowiedzieć,
  • wyślij wiadomość z adresu e-mail, który został użyty do założenia konta na PUESC (login PUESC);
 • telefon - wsparcie całodobowe:
  • 22 330 03 30 (połączenia z telefonów komórkowych)
  • 801 055 055 (połączenia z telefonów stacjonarnych)
  • +48 22 330 03 30 (połączenia z zagranicy)
ID: 652218903