FAQ

NCTS2 tranzytowe zgłoszenie celne


Komunikaty, które przesyłasz do systemu NCTS2, podlegają automatycznej walidacji systemowej.

Jeśli komunikat jest niepoprawny, otrzymasz komunikat o odrzuceniu (NPP). Jeśli chcesz poznać przyczyny odrzucenia, kliknij dwukrotnie w ten komunikat i naciśnij przycisk „Podgląd dokumentu”. Informacja o błędzie zawarta jest w załączniku XML. Zapoznaj się z treścią błędu.

Jeśli tranzytowe zgłoszenie celne zostało przyjęte (posiada nadany numer MRN) i towar nie został skierowany do kontroli oraz zwolniony do tranzytu, będziesz mógł sprostować zgłoszenie zgodnie z opisem w „Instrukcji dla przedsiębiorców dotyczącej realizacji procedury tranzytowej”. Dokument znajdziesz na stronie Usługi sieciowe – informacje i specyfikacje w sekcji "System NCTS2".

ID: 649429435

Jeśli nie złożyłeś zgłoszenia celnego lub przesłałeś zgłoszenie niepoprawne, to w zależności od sytuacji może wystąpić:

  • konieczność obsługi zgłoszenia poza systemem NCTS2,
  • wszczęcie postępowania karnego skarbowego,
  • cofnięcie udzielonych pozwoleń celnych.
ID: 649429451

Komunikaty, które przesyłasz do systemu NCTS2, podlegają automatycznej walidacji systemowej.
Jeśli komunikat jest poprawny, zostanie przyjęty do obsługi przez system. Otrzymasz wówczas komunikat UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru) z informacją o złożeniu komunikatu do systemu NCTS2.

ID: 649429419

Kontakt z Help Desk SISCID: 652107188