Deklaracje podatkowe

Deklaracja podatkowa to forma obowiązkowego przekazywania organom podatkowym (np. naczelnikom urzędów skarbowych i celno-skarbowych) zeznań, wykazów i innych informacji podatkowych przez podatników, płatników i inkasentów.

Informacje, jak działa system podatkowy, jakie są rodzaje podatków oraz prawa i obowiązki podatnika znajdziesz na Portalu podatkowym (strona otwiera się w nowym oknie).

Na PUESC możesz skorzystać z elektronicznych usług skarbowo-celnych, które dotyczą:

 • podatku akcyzowego,
 • podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych,
 • podatku od gier,
 • podatku od wydobycia niektórych kopalin,
 • opłaty paliwowej,
 • opłaty emisyjnej,
 • dopłat w grach liczbowych, loteriach pieniężnych i grze telebingo.

W zakresie podatku akcyzowego możesz skorzystać m.in.:

 • z usługi, dzięki której zapłacisz akcyzę od samochodu osobowego sprowadzonego z innego kraju Unii Europejskiej.

  W przyszłości Krajowa Administracja Skarbowa udostępni potwierdzenie zapłaty akcyzy organowi, który rejestruje pojazdy. Dzięki temu nie będziesz musiał go pobierać z systemu KAS i przedstawiać przy rejestracji samochodu - pracujemy nad tym,

 • z możliwości sprawdzenia w systemie KAS, czy została zapłacona akcyza od samochodu przywiezionego z innego kraju Unii Europejskiej, sprowadzonego spoza UE lub zakupionego na terytorium kraju.

Dowiedz się więcej i skorzystaj z usług: