Zezwolenia akcyzowe

Ustawa o podatku akcyzowym określa przypadki, w jakich wymagane jest posiadanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie obrotu wyrobami akcyzowymi. Wniosek o wydanie zezwolenia składa się do naczelnika właściwego urzędu skarbowego.

Na PUESC możliwe jest obecnie złożenie drogą elektroniczną wniosku o wydanie zezwolenia i otrzymanie na PUESC stosownego rozstrzygnięcia w poniższych przypadkach. Dowiedz się więcej i skorzystaj z usług: