Zmiany lub usuwanie danych i powiązań

Jeżeli na koncie PUESC chcesz zmienić lub usunąć:

  • swoje zarejestrowane dane,
  • dane zarejestrowanej firmy,
  • powiązanie swoje lub innej osoby z firmą

musisz złożyć wniosek.

Dowiedz się więcej i skorzystaj z usług: