Wywóz towarów (Eksport)

Wyprowadzanie towarów poza obszar celny Unii Europejskiej możliwe jest po dokonaniu formalności celnych. Są one inicjowane złożeniem zgłoszenia celnego do procedury wywozu lub zgłoszenia do powrotnego wywozu w przypadku towarów nieunijnych. 

Instrukcję wypełniania zgłoszeń celnych AIS/IMPORT, AES/ECS2, NCTS2 znajdziesz na stronie Usługi sieciowe - informacje i specyfikacje w części Instrukcja wypełniania zgłoszeń celnych oraz w sekcjach systemów AIS, AES i NCTS2 - Materiały informacyjne.

Dodatkowe informacje na temat procedur celnych, w tym procedury wywozu uzyskasz na Portalu podatkowym (strona otwiera się w nowym oknie).

Na PUESC możesz obecnie skorzystać z usług skarbowo-celnych związanych z wyprowadzaniem towarów poza obszar celny UE z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego AES (Automatyczny System Eksportu) w zakresie: