Złóż wywozowe zgłoszenie celne i wykonaj inne obowiązki związane z wywozem towarów

Usługa skierowana jest do ciebie, jeśli jesteś eksporterem, jego przedstawicielem lub przewoźnikiem, który wywozi towar poza obszar celny Unii Europejskiej.

Dzięki usłudze złożysz:

 • zgłoszenie celne do procedury wywozu dla towarów unijnych,
 • zgłoszenie do powrotnego wywozu lub powiadomienie o powrotnym wywozie dla towarów nieunijnych,
 • wywozową deklarację skróconą wraz ze zgłoszeniem wywozowym lub jako samodzielną deklarację w przypadku wyprowadzenia towarów poza obszar celny Unii Europejskiej, o ile zgłoszenie celne lub powiadomienie nie są wymagane.

Usługa realizowana jest z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego AES (Automatycznego Systemu Eksportu).

Pamiętaj! Jeżeli jesteś podróżnym możesz złożyć deklarację na formularzu papierowym.

Z usługi możesz skorzystać za pomocą:

Uwaga! Kanał webservice jest podstawowym kanałem komunikacji dla tej usługi. Dowiedz się więcej i skorzystaj z usługi.

Pamiętaj!

 1. Żeby skorzystać z usługi musisz:
 • zarejestrować siebie, firmę oraz twoje uprawnienia do reprezentacji firmy – patrz KROK WSTĘPNY,
 • podpisać zgłoszenie w sposób określony w KROKU 2.
 1. Jeśli zamierzasz korzystać z oprogramowania, to powinno ono umożliwiać wysyłanie i odbieranie komunikatów zgodnych z obowiązującą specyfikacją XML dla Systemu AES – patrz KROK 1.

Uwaga! Linki w sekcji "Usługa krok po kroku" otwierają się w nowych oknach przeglądarki.

KROK WSTĘPNY

 1. Załóż konto na PUESC – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

Pamiętaj – wybierz „ROZSZERZONY ZAKRES UPRAWNIEŃ”.

Podczas rejestracji w zakładce „CEL REJESTRACJI” wybierz opcję:

„Chcę powiązać się z firmą, żeby wysyłać:

 • zgłoszenia celne,
 • Intrastat,
 • deklaracje akcyzowe,
 • zgłoszenia SENT,
 • e-DD,
 • wnioski i inne dokumenty.”

Podpisz wniosek rejestracyjny. Jeśli wyślesz niepodpisany wniosek, będziesz musiał osobiście potwierdzić swoją tożsamośćstrona otwiera się w nowym oknie.

 1. Zarejestruj firmę – jeśli nie jest zarejestrowana. Sprawdź, jak to zrobić w usłudze Zarejestruj dane firmy na PUESCstrona otwiera się w nowym oknie.

Uwaga! Firma musi być zarejestrowana w obszarze cła i posiadać numer EORI.

Możesz sprawdzić, czy firma jest zarejestrowana – skorzystaj z wyszukiwarki podmiotów udostępnionej w usłudze Sprawdź, czy firma jest zarejestrowanastrona otwiera się w nowym oknie.

Jeżeli dane firmy już zarejestrowanej na PUESC są nieaktualne, skorzystaj z usługi Zmień dane firmy na PUESC.strona otwiera się w nowym oknie

 1. Powiąż osobę z firmą  i wybierz uprawnienia do usługi AES – sprawdź, jak to zrobić w usłudze Powiąż reprezentanta z firmąstrona otwiera się w nowym oknie.

Aby można było skorzystać z usługi, wymagane jest nadanie uprawnienia do systemu AES.

Pamiętaj, że możesz powiązać z firmą jedynie taką osobę, która w upoważnieniu otrzymała wymienione wcześniej uprawnienie.

Z upoważnienia udzielonego pełnomocnikowi lub z oświadczenia złożonego przez pracodawcę dla pracownika musi jednoznacznie wynikać, że pełnomocnik/ pracownik posiada wymienione wcześniej uprawnienie.

Pamiętaj! Upewnij się, czy w sekcji UPRAWNIENIA DO SYSTEMÓW jest zaznaczone uprawnienie „AES”.

KROK 1

Przygotuj zgłoszenie

Przygotuj zgłoszenie w formie elektronicznego komunikatu .XML:

 1. komunikat IE515, jeżeli:
 • wywozisz towary unijne i chcesz złożyć zgłoszenie celne do procedury wywozu,
 • wywozisz towary nieunijne i chcesz złożyć zgłoszenie do powrotnego wywozu lub powiadomienie o powrotnym wywozie,
 1. komunikat IE615, jeżeli:
 • wyprowadzasz towary poza obszar celny UE i chcesz złożyć wywozową deklarację skróconą wraz ze zgłoszeniem wywozowym lub jako samodzielną deklarację.

Komunikat w formacie .XML musi spełniać wymagania opisane na stronie Usługi sieciowe – informacje i specyfikacjestrona otwiera się w nowym oknie w sekcji "System AES".

 • Specyfikacja techniczna XML,
 • Instrukcja wypełniania zgłoszeń celnych AIS/IMPORT, AES/ECS2, NCTS2,
 • Instrukcja w zakresie obsługi w Systemie AES (dla użytkowników zewnętrznych).

KROK 2

Podpisz zgłoszenie

Komunikat XML możesz podpisać na 3 sposoby:

 • kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 • podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego,
 • zaawansowanym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego.

Komunikat możesz podpisać w aplikacji, z której korzystasz lub na PUESC. Więcej informacji na temat podpisywania dokumentów na PUESC znajdziesz w opisie usługi Elektroniczne podpisywanie dokumentówstrona otwiera się w nowym oknie.

KROK 3

Wyślij zgłoszenie

Wyślij zgłoszenie wybranym kanałem komunikacji. Zgłoszenie zostanie wysłane do systemu AES.

KROK 4

Odbierz komunikaty zwrotne

Możesz otrzymać następujące komunikaty zwrotne:

 • Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP) – komunikat generowany przez PUESC,
 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) – komunikat generowany przez system AES/ECS2, który potwierdza wpłynięcie zgłoszenia,
 • komunikat nieUPO – jeżeli wysłany przez ciebie komunikat był nieprawidłowy,
 • komunikaty wysłane z systemu AES/ECS2 (w zależności od rodzaju procedury):
  • komunikat IE528 lub IE628 o nadaniu numeru ewidencyjnego,
  • komunikat IE529 o zwolnieniu do procedury wywozu lub komunikat IE525 zgoda na przekroczenie granicy,
  • komunikat IE529 zwolnienie towaru do procedury wywozu wraz z Wywozowym dokumentem towarzyszącym – EAD, który możesz obejrzeć, pobrać lub wydrukować,
  • komunikat IE599 o zakończeniu procedury wywozu,
  • inne komunikaty, np. IE504,IE505,IE551,IE560, IE561, IE509 ,IE548 w zależności od sposobu obsługi zgłoszenia celnego przez operatora w systemie AES/ECS2.

W zależności od kanału komunikacyjnego, który wybrałeś, komunikat zwrotny:

 • odbierzesz we własnej aplikacji,
 • jest dostępny odpowiednio na PUESC lub BCP,
 • otrzymasz na adres e-mail wskazany w przesłanym komunikacie.

Więcej informacji na temat otrzymywanych komunikatów znajdziesz na stronie Usługi sieciowe – informacje i specyfikacjestrona otwiera się w nowym oknie w sekcji "System AES" w dokumentach:

 • Instrukcja dla użytkowników zewnętrznych
 • Instrukcja w zakresie obsługi w Systemie AES.

Dzięki usłudze złożysz:

 • w urzędzie wywozu:
 • standardowe zgłoszenie do procedury wywozu,
 • uproszczone zgłoszenie do procedury wywozu,
 • uzupełniające zgłoszenie do procedury wywozu,
 • sprostowanie zgłoszenia do procedury wywozu,
 • wniosek o unieważnienie zgłoszenia do procedury wywozu,
 • manifest eksportowy,
 • w urzędzie wyprowadzenia:
 • zawiadomienie o przybyciu towaru,
 • wywozową deklarację skróconą,
 • sprostowanie wywozowej deklaracji skróconej,
 • manifest eksportowy.

Usługa jest bezpłatna.

Sytuacje nadzwyczajne to niedostępność usługi w szczególności ze względu na awarie lub zapowiadane prace serwisowe.

Jeśli w wyniku awarii o charakterze ogólnokrajowym usługa świadczona przez system AES jest niedostępna, możesz zastosować tryb awaryjny opisany w „Informacji uzupełniającej”. Dokument znajdziesz w na stronie Usługi sieciowe – informacje i specyfikacje w sekcji "System AES".

Tryb awaryjny oznacza możliwość złożenia zgłoszenia celnego z wykorzystaniem papierowego formularza ESS. Papierowe zgłoszenie ESS jest równoważnym prawnie dokumentem, który umożliwia objęcie towaru wnioskowaną procedurą celną. Po ustaniu awarii organ celny zarejestruje zgłoszenie w systemie AES/ECS2, jednak skutek prawny wywiera papierowe zgłoszenie ESS.

Uwaga! Podstawowym kanałem komunikacyjnym dla usługi świadczonej przez AES/ECS2 jest kanał komunikacyjny SEAP. W przypadku awarii kanału podstawowego może być wykorzystywany kanał komunikacyjny BCP. Więcej na temat tego kanału dowiesz się na stronie Usługi sieciowe – informacje i specyfikacje. Informacji szukaj w sekcji Kanał komunikacyjny BCP.

Instrukcja wypełniania zgłoszeń celnych AIS/IMPORT, AES/ECS2, NCTS2 - znajdziesz ją na stronie Usługi sieciowe - informacje i specyfikacje w sekcjach systemów AIS, AES i NCTS2 - Materiały informacyjne.

Serwis graniczny granica.gov.pl (strona otwiera się w nowym oknie) – przydatne informacje o sytuacji na przejściach granicznych, dostępnych udogodnieniach i obowiązujących przepisach.

Portal podatkowy (strona otwiera się w nowym oknie) – dodatkowe informacje na temat procedury wywozu.

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 24.08.2023 12:41 Monika Damentko
Pierwsza publikacja: 18.10.2021 09:06 Robert Żuławiński