Rejestracja firmy i działanie w jej imieniu

Jeżeli założyłeś konto na PUESC i chcesz reprezentować firmę:

  • musisz ją zarejestrować na PUESC, a jeżeli firma jest już zarejestrowana, sprawdzić, czy jej dane są aktualne (nie chodzi tutaj o rejestrację firmy w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej czy w Krajowym Rejestrze Sądowym – to musisz zrobić wcześniej),
    a następnie
  • powiązać reprezentanta z firmą.

Na PUESC zarejestrujesz firmę i otrzymasz numer EORI, a także zarejestrujesz ją w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA).

Na PUESC dostępna jest także usługa rejestracji przedsiębiorcy zapewniającego obsługę podróżnych w zakresie Tax Free. 

Na PUESC sprawdzisz także, czy firma, z którą jesteś powiązany, ma złożone aktualne zaświadczenia lub oświadczenia, aby skorzystać z uprawnień określonych w art. 33 ust. 7 lub w art. 33a ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług lub określonych w art. 28 ustawy o podatku akcyzowym.