Przewóz towarów objęty monitorowaniem (SENT)

Monitorowanie przez Krajową Administrację Skarbową drogowego i kolejowego przewozu tzw. „towarów wrażliwych” oraz obrotu paliwami opałowymi odbywa się z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego SENT (System Elektronicznego Nadzoru Transportu).

W systemie SENT monitorowany jest:

  • przewóz i obrót towarów rozpoczynający się i kończący się na terytorium Polski oraz poza terytorium Polski,
  • przewóz i obrót towarów rozpoczynający się i kończący się poza terytorium Polski,
  • przewóz towarów rozpoczynający się poza terytorium Polski i kończący się na terytorium Polski.

Jeżeli wysyłasz, odbierasz, przewozisz tzw. „towary wrażliwe” lub dokonujesz obrotu paliwem opałowym, to masz obowiązek dokonania zgłoszenia przewozu do elektronicznego rejestru SENT oraz jego uzupełniania i aktualizacji. Jako przewoźnik masz także obowiązek wyposażenia środka transportu w urządzenie przekazujące dane geolokalizacyjne.

Wyszukaj interesującą cię usługę na poniższej liście. Formularze SENT znajdziesz w opisach usług lub w zakładce FORMULARZE dostępnej z górnego menu strony głównej PUESC.

Zamknięcie lub zaktualizowanie zgłoszenia SENT możesz zrealizować przy wykorzystaniu formularza SENT_EDIT Uzupełnienie, aktualizacja, zamknięcie, anulowanie [SENT].

Zapoznaj się z Wykazem towarów objętych systemem monitorowania - plik pdf (321 KB).