Taryfa celna

Grupa usług udostępnianych na ext-isztar4.mf.gov.pl (Serwis Taryfy Celnej) oraz na PUESC

Zbieranie i wymiana informacji na temat handlu zagranicznego wymaga jednolitego systemu klasyfikacji i opisu towarów. W tym celu w UE stosowana jest Nomenklatura Scalona (CN), która jest rozwinięciem światowego zharmonizowanego systemu oznaczania i kodowania towarów, znanego jako System Zharmonizowany (HS). Połączeniem systemu klasyfikacji towarów w CN oraz stawek celnych dla każdej klasy towarów, obowiązujących na całym obszarze UE, jest Wspólna Taryfa Celna. Natomiast rozwinięciem tej Taryfy jest zintegrowana taryfa UE (TARIC) – baza danych, która łączy taryfy celne i wszystkie środki, które muszą być zastosowane przez podmioty zajmujące się przywozem lub wywozem towarów. Polskie dane narodowe (podatki VAT i akcyza) oraz niektóre krajowe środki pozataryfowe niezintegrowane w bazie TARIC dostępne są w krajowej przeglądarce taryfowej.

Więcej o Zintegrowanej Taryfie Celnej dowiesz się z Portalu podatkowego (strona otwiera się w nowym oknie).

Jeżeli odwiedzasz PUESC kolejny raz w celu skorzystania z przeglądarki taryfowej lub kalkulatora taryfowego – skorzystaj bezpośrednio z serwisu Taryfy celnej (link otwiera się w nowym oknie).

Skorzystaj z serwisu
Taryfy Celnej

Jeżeli:

  • chcesz uzyskać informacje o kodach towarów, stawkach celnych, podatku VAT i akcyzy, obowiązujących zakazach i ograniczeniach w przywozie i wywozie towarów,
  • szukasz informacji na temat kontyngentów taryfowych lub dokumentów wymaganych przy odprawie celnej,
  • chcesz dokonać kalkulacji należności celnych oraz podatków w imporcie lub eksporcie towarów,
  • chcesz utrzymywać własną kopię bazy danych Taryfy celnej,
  • chcesz uzyskać Wiążącą Informację Taryfową (WIT), 

dowiedz się więcej i skorzystaj z usług związanych z Taryfą celną: