Pobierz aktualizację danych Taryfy celnej

Dzięki usłudze:

 • złożysz wniosek o pobranie aktualizacji Taryfy celnej,
 • będziesz mógł zaktualizować swoją kopię bazy danych Taryfy celnej.

Z usługi możesz skorzystać za pomocą dedykowanego formularza (AKT_TC) lub poprzez kanał webservice (usługa sieciowa).

Uwaga! Linki w sekcji "Usługa krok po kroku" otwierają się w nowych oknach przeglądarki.

KROK WSTĘPNY

Załóż konto na PUESC – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

Uwaga! Wybierz „PODSTAWOWY ZAKRES UPRAWNIEŃ".

Wniosek możesz również złożyć, jeśli posiadasz konto z rozszerzonym zakresem uprawnień.

KROK 0

Zaloguj się na PUESC.

KROK 1

Wypełnij formularz AKT-TC

 1. Wybierz na PUESC formularz ­ AKT_TC - Wniosek o pobranie aktualizacji Taryfy celnej [ISZTAR4]strona otwiera się w nowym oknie
 2. Wypełnij formularz. Skorzystaj z podpowiedzi przypisanych do niektórych pól formularza – znajdziesz je, klikając w ikonę (przycisk) „i”.
 3. Wygeneruj dokument (wniosek) i przejdź do zakładki

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłkistrona otwiera się w nowym oknie

KROK 2

Wyślij wniosek

 1. W zakładce

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłkistrona otwiera się w nowym oknie

zaznacz i wyślij wniosek.

 1. Przejdź do zakładki

Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumentystrona otwiera się w nowym oknie

i sprawdź, czy otrzymałeś UPP (Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia).

UPP potwierdza, że złożyłeś wniosek w formie elektronicznej.

UWAGA! Wysłany przez ciebie wniosek będzie przetwarzany w systemie. Może to potrwać do kilkudziesięciu minut, w zależności od okresu czasu podanego we wniosku.

 1. Złożony wniosek w zakładce

Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumentystrona otwiera się w nowym oknie

w kolumnie „Status dokumentu” uzyska status „Zakończony”.

KROK 3

Odbierz plik aktualizacji

Plik możesz znaleźć w zakładce

Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumentystrona otwiera się w nowym oknie

 1. Usługa skierowana jest do wszystkich zainteresowanych tematyką obrotu towarowego z zagranicą: osób fizycznych, przedsiębiorców, agencji celnych podmiotów, które chcą utrzymywać własną kopię bazy danych Taryfy celnej.
 2. Aby utrzymywać własną kopię bazy danych Taryfy celnej musisz pobrać najpierw tzw. „plik startowy” reprezentujący stan całej bazy taryfowej na konkretny dzień i godzinę. Plik startowy udostępniany jest w postaci skompresowanego archiwum i można go pobrać z Serwisu Taryfy celnej (strona otwiera się w nowym oknie).
  Po utworzeniu własnej bazy danych Taryfy celnej musisz ją okresowo aktualizować. Każdy plik aktualizacji zawiera zmiany w obiektach taryfowej bazy danych jakie zostały dokonane w żądanym okresie czasu.
 3. Wniosek o pobranie aktualizacji Taryfy celnej możesz złożyć w dogodnym dla siebie czasie. Pamiętaj jednak, że aktualizacje bazy danych Taryfy celnej aplikowane są w dni robocze w następujących godzinach:
 • zmiany pochodzące z unijnego systemu TARIC o godz. 20,
 • zmiany krajowe w godzinach 8-16.
 1. Wniosek obejmować może maksymalnie okres 7 dni. Jeśli chcesz pobrać aktualizacje za dłuższy okres czasu, musisz podzielić go na mniejsze części i wysłać wniosek dla każdego z okresów osobno.

AKT_TC Wniosek o pobranie aktualizacji Taryfy celnej [ISZTAR4]

Wniosek o pobranie wszystkich aktualizacji danych Taryfy celnej za zadany okres czasu (nie dłuższy niż 7 dni)

Możesz przesyłać komunikaty przy wykorzystaniu funkcjonalności systemów zewnętrznych zintegrowanych z PUESC (kanał webservice, usługa sieciowa). Szczegółowe informacje o możliwościach i warunkach skorzystania z tej formy udostępnienia usługi znajdziesz na stronie Usługi sieciowe – informacje i specyfikacje dostępnej z menu Usługi sieciowe. Właściwych dokumentów szukaj w sekcji "System ISZTAR4".

Usługa jest bezpłatna.

Sytuacje nadzwyczajne to niedostępność usługi w szczególności ze względu na awarie lub zapowiadane prace serwisowe.

Informacje o niedostępności usługi publikowane są na PUESC. Staramy się, aby okresy niedostępności ze względu na prace serwisowe ograniczać do niezbędnego minimum. Do skorzystania z usług serwisu Taryfy celnej zapraszamy po przywróceniu jego funkcjonalności.

Strony otwierają się w nowych oknach przeglądarki:

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 24.08.2023 12:55 Monika Damentko
Pierwsza publikacja: 08.10.2021 12:38 Monika Damentko