Skorzystaj z serwisu Taryfy celnej

 

Jeżeli szukasz informacji:

 • o kodach towarów i stawkach celnych, podatku VAT i akcyzy,
 • o obowiązujących zakazach i ograniczeniach w przywozie i wywozie towarów,
 • na temat kontyngentów taryfowych lub dokumentów wymaganych przy odprawie celnej,

oraz

 • chcesz obliczyć należności celne i podatki w imporcie/eksporcie towarów, w oparciu o pełne lub częściowe dane,
 • szukasz kodu nomenklatury, pod którym można zaklasyfikować dany towar,
 • chcesz utrzymywać własną kopię bazy danych Taryfy celnej?

 to skorzystaj z serwisu Taryfy celnej, gdzie:

 • znajdziesz przeglądarkę taryfową i kalkulator taryfowy oraz
 • pobierzesz plik z elektroniczną wersją bazy danych Taryfy celnej (tzw. plik startowy).

Przejdź do serwisu (strona otworzy się w nowym oknie przeglądarki):

Skorzystaj z serwisu
Taryfy Celnej

Serwis Taryfy celnej dostarcza wszystkim zainteresowanym (osobom fizycznym, przedsiębiorcom, agencjom celnym) szczegółowych informacji dotyczących obrotu towarowego z zagranicą.

W serwisie są prezentowane zarówno dane unijne pochodzące z systemu Zintegrowanej Taryfy Celnej Wspólnot Europejskich (TARIC) jak i dane krajowe (podatki VAT i akcyza oraz niektóre środki pozataryfowe niezintegrowane w bazie TARIC).

Serwis jest utrzymywany przez Departament Ceł Ministerstwa Finansów w ramach Informacyjnego Systemu Zintegrowanej Taryfy Celnej ISZTAR4.

Przeglądarka taryfowa :

 • umożliwia uzyskanie szczegółowych informacji nt. danych taryfowych, w tym nomenklatury towarowej i stawek celnych (stawek preferencyjnych,  zawieszonych i w ramach kontyngentów taryfowych), a także innych danych pozataryfowych (obowiązujące zakazy, ograniczenia), które pochodzą z bazy danych TARIC. Obejmuje też informacje dodatkowe, takie jak uwagi prawne, noty wyjaśniające, Wiążącą Informację Taryfową, listy towarów, regulacje klasyfikacyjne, noty wyjaśniające do CN, rozporządzenia klasyfikacyjne Komisji Europejskiej, wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, oświadczenia Komitetu Kodeksu Celnego, kompendium opinii klasyfikacyjnych i decyzje Komitetu Kodeksu Zharmonizowanego,
 • zawiera dane krajowe (stawki podatku VAT i akcyzy) i niektóre dane pozataryfowe (np. ograniczenia fitosanitarne),
 • umożliwia wyszukiwanie informacji:
 • po kodzie lub po wyrażeniach tekstowych,
 • nt. dokumentów wymaganych, kodów dodatkowych i kontyngentów taryfowych
 • pozwala na znalezienie kodu nomenklatury dla danego towaru.

Kalkulator taryfowy pozwala na:

 • obliczanie należności celnych w oparciu o pełne lub częściowe zestawy danych, a także podatków w imporcie/eksporcie towarów oraz kodów dodatkowych Meursinga w oparciu o komponenty rolne,
 • przeglądanie informacji związanych z kursami wymiany walut.

Kalkulator taryfowy prezentowany jest w dwóch wersjach:

 • wariantowej, która wyświetla wyniki kalkulacji, zawierające różne scenariusze kalkulacyjne w oparciu o częściowy zestaw danych (obliczenia są wykonywane dla wszystkich możliwych do zastosowania środków, z informacją o warunkach ich zastosowania),
 • standardowej, która podaje jeden wynik kalkulacji dla pełnego zestawu danych.

Pobranie elektronicznej wersji bazy danych Taryfy celnej umożliwi utrzymywanie lokalnej kopii bazy danych taryfowych. Wraz z pobraną elektroniczną wersją bazy taryfowej (tzw. plikiem startowym), otrzymasz także instrukcję utrzymywania i aktualizacji własnej kopii bazy danych taryfowych.

Plik startowy:

 • zawiera stan taryfowej  bazy danych na konkretny dzień i godzinę,
 • jest plikiem XML o rozmiarze ok. 5 GB, w postaci skompresowanego archiwum,

wymaga aktualizacji – aby zaktualizować bazę skorzystaj z usługi Pobierz aktualizacje danych Taryfy celnej.

 • przejdź do serwisu (strona otworzy się w nowym oknie):

Skorzystaj z serwisu
Taryfy Celnej

 • wybierz zakładkę „Kalkulator taryfowy” lub „Przeglądarka taryfowa”,
 • wybierz usługę serwisu, z której chcesz skorzystać,
 • zapoznaj się z dostępnymi informacjami, pobierz plik startowy lub wypełnij odpowiedni formularz, aby otrzymać wynik w interesującym cię zakresie,
 • szczegółowe informacje na temat usług serwisu znajdziesz w zakładce „Pomoc”.

Korzystanie z przeglądarki i kalkulatora taryfowego oraz pobieranie elektronicznej wersji bazy danych taryfowych jest bezpłatne.

W serwisie znajdziesz dane unijne pochodzące z systemu TARIC oraz dane krajowe (podatki VAT i akcyza oraz niektóre środki pozataryfowe), dopasujesz kod nomenklatury do danego towaru. Za pomocą kalkulatora (wariantowego i standardowego) obliczysz potencjalne należności celno-podatkowe.

Jeżeli pobrałeś plik startowy, będziesz mógł go zaktualizować w usłudze  Pobierz aktualizacje danych Taryfy celnej. Każdy plik aktualizacji zawiera zmiany w obiektach taryfowej bazy danych, jakie zaszły w żądanym czasie.

Sytuacje nadzwyczajne to niedostępność usługi, szczególnie ze względu na awarie po stronie SISC lub zapowiadane prace serwisowe.

Informacje o niedostępności usługi publikowane są na PUESC. Staramy się, aby okresy niedostępności ze względu na prace serwisowe ograniczać do niezbędnego minimum. Zapraszamy do skorzystania z usług serwisu Taryfy celnej po przywróceniu jego działania.

Kontakt całodobowy 24/7/365 poprzez:

przejdź do portalu  CSD - Centralny Service Desk (strona otwiera się w nowym oknie)

 • portal Centralny Service Desk
 • w polu temat wpisz nazwę usługi,
 • w treści wiadomości napisz, co działa nieprawidłowo lub czego chcesz się dowiedzieć,
 • wyślij wiadomość z adresu e-mail, którego użyłeś do założenia konta na PUESC (login PUESC),
 • telefon – nie świadczymy wsparcia telefonicznego w zakresie serwisu Taryfy Celnej.

Oczekiwanie na rozmowę z konsultantem Help Desk SISC to maksymalnie 30 minut. Średni czas oczekiwania wynosi 5 minut.

Czas realizacji

 • Rejestracja zgłoszeń oraz wniosków – niezwłocznie, całodobowo.
 • Obsługa standardowych zgłoszeń lub wniosków, dla których zostały opracowane rozwiązania – na bieżąco,  maksymalny czas obsługi zgłoszenia lub wniosku do  4 godzin.
 • Obsługa zgłoszeń, która wymaga wiedzy specjalistycznej bądź technicznej (w zależności od godzin pracy II oraz III linii) w dni robocze od 7:30 do 15:30 – maksymalny czas obsługi zgłoszenia do 20 dni roboczych.
 • Obsługa wniosków, która wymaga wiedzy specjalistycznej bądź technicznej (w zależności od godzin pracy II oraz III linii) w dni robocze od 7:30 do 15:30 – maksymalny czas obsługi zgłoszenia do 10 dni roboczych.


Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdziesz w zakładce FAQ  w serwisie Taryfy celnej (strona otworzy się w nowym oknie).

Strony otwierają się w nowych oknach przeglądarki.

Portal podatkowy – informacje o Zintegrowanej Taryfie Celnej

Unijny system TARIC

Informacje o publikacji

Pierwsza publikacja: 20 października 2021 13:15 Robert Żuławiński
Komórka odpowiedzialna: Departament Ceł MF