Pozwolenia celne - AEO i uproszczenia

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą, w ramach której np. importujesz towary spoza Unii Europejskiej, możesz otrzymać status upoważnionego przedsiębiorcy.

Status ten zwany jest statusem AEO. Skrót „AEO” pochodzi od angielskiej nazwy "Authorised Economic Operator", która oznacza upoważnionego przedsiębiorcę.

Status AEO przyznaje się na wniosek przedsiębiorcy złożony do organu celnego. Nie masz prawnego obowiązku uzyskania statusu AEO.

Zasady przyznawania statusu są szczegółowo uregulowane w przepisach prawa celnego zarówno unijnego, jak i krajowego.

Dowiedz się więcej i skorzystaj z usługi: